Monoteizm

Kısaca: tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma. en büyük tektanrıcı sistemler yahudilik, hıristiyanlık ve islam olmakla birlikte pek çok dinde tektanrıcı öğelere rastlanır. ...devamı ☟

Monoteizm, Fransızca kökenli sözcük. Türkçe "tek tanrıcılık" olarak da adlandırılır. Etimolojik açıdan, Yunanca μόνος (tek) ve θεός (Tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Tek bir tanrıya inanma, tapınma manasındadır. Zerdüştlük ve Semavi dinler genel anlamda monoteist (inançlar) olarak tanımlanırlar.

Tanrının dünyadan ayrı ve tek olduğuna inanma. en büyük tektanrıcı sistemler yahudilik, hıristiyanlık ve islam olmakla birlikte pek çok dinde tektanrıcı öğelere rastlanır.

Tek tanrıcılığa dayalı bu üç dinde tanrı, birlik ve yalınlık(ezeli varlık olarak tanrı) özelliklerini taşır. ayrıca sadakatin ve güvenirliğin ifadesidir. panteizm’deki tanrı anlayışından farklı olarak tektanrılıktaki tanrının kendi kişiselliği vardır. kendi iradesiyle hem doğal hem de tinsel dünyalar yaratmıştır. tanrı aynı zamanda en yüksek iyiliğin kaynağıdır.

İbranice kutsal metinler, israiloğullarının öbür tanrıların varlığını yadsımaksızın bir tanrıya tapmış olduğunu gösterir. hıristiyanlık’ta ise üçlü baba, oğul, kutsal ruh üçlemesi vardır. bunlar bu iki dini tektanrıcılıktan uzaklaştırmaktadır. tektanrıcılık hıristiyanlıkta ve yahudilikte islam’da olduğu kadar vurgulanmaz. islam inancına göre allah birdir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur, yaratılmış şeylerin hiç birine benzemez

Monoteizm

Türkçe Monoteizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. monotheism

Monoteizm

tektanrıcılık.

Monoteizm

Tek tanrıcılık.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Henoteizm
1 yıl önce

Müller'e göre bu, "prensipte monoteizm, gerçekte (uygulamada) ise politeizm"dir. Terimdeki varyasyonlar içlemci monoteizm ve monarşil politeizm, fenomenin...

Henoteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Hümanizm
Monolatrizm
1 yıl önce

varlığına inanırken bunlardan sadece kendisinin bağlı bulunduğu inancın panteonun kendisini etkileyeceğine inanır. Kathenoteizm Monoteizm Politeizm Henoteizm...

Monolatrizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm, Hümanizm
Şema Yisrael
4 yıl önce

unsurlarını içerir ki ilk cümlesi Yahudi akidesinin temelini oluşturan monoteizm yani tek Tanrı inancının göstergesidir: "Duy, ey İsrail! Yahova bizim...

İbrahimî dinler
1 yıl önce

ve atası İbrahim tarafından kurulan Yahudilik ile birlikte başlamış, monoteizm üzerine kurulu Semitik dinler grubudur. İlk İbrahimî din Yahudiliktir;...

Azda
1 yıl önce

insanların önünde secde etmesini buyurmuş ancak Melek Tavus bunun şirk (monoteizmde bir olan Tanrı'ya ortak koşma) olacağını düşünerek insanlara secde etmeyi...

Azda, Din, Melek Tavus, Monoteizm, Secde, Taslak, Yezidilik, ޞirk
Teizm
1 yıl önce

eleştirilerden dolayı deizm bazen teizm kategorisinde değerlendirilmemektedir. Monoteizm, sadece tek bir tanrı olduğu inancıdır. Bu inanışa göre tanrının bir ortağı...

Teizm, 11. yüzyıl, 15. yüzyıl, Agnostisizm, Animizm, Anselmus, Ateizm, Deizm, Dekart, Determinizm, Ezoterizm
Tanrı
1 yıl önce

(politeist) dinlerdeki farkını ayırt etmek için “Dinbilimi” önceleri, monoteizm dinlerindeki tek tanrıyı ifade etmek için “Tanrı” ifadesini; farklı tanrıları...

Tanrı, Tanrı
Din felsefesi
1 yıl önce

anlamda tek bir Tanrı'ya inanmak anlamına gelen monoteizme eşitlenir. Monoteizm tek bir Tanrı'ya inanmak, Politeizm ise birden fazla Tanrı'ya inanma anlayışıdır...

Din felsefesi, Ayin, Dua, Felsefe, Felsefe Portalı, Kurban, Kurtuluş, Tanrı, Taslak, Sembol, Kutsal