Monoteist

Kısaca: Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da tanrının birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. ...devamı ☟

monoteist

Tek tanrıcı.

monoteist

Türkçe monoteist kelimesinin İngilizce karşılığı.
monotheist tektanrycy

monoteist

tektanrıcı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Monoteizm
11 ay önce

Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da Tanrı'nın birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan...

Tektanrıcılık, Monoteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Felsefe, Fransızca
Yaratıcı
11 ay önce

içinde ve sayısız yaşam formuyla yapan bir gücün tanrı olduğunu ima eder. Monoteist olarak tek bir tanrı olabileceği gibi, aynı zamanda birden fazla tanrı...

Atenizm
3 yıl önce

Atenizm, Antik Mısır'da MÖ 14. yüzyılda görülmüş olan monoteist bir dindir. Semavi dinlere tek bir farkla benzer. Bu dinde cehennem yoktur. III. Amenhotep'in...

Sakr ebu Fakr
4 yıl önce

Arapların, İsrail hakkındaki yedi ana mitini irdelemiştir: Yahudilik monoteist bir din değildir. Kan iftirası ve Siyon matsası hikâyeleri doğrudur. İsrail...

Agnostik Teizm
4 yıl önce

agnostisizm bazı teistik inanışlarla uyumlu olabilir. Agnostik teizm, monoteist veya politeist değildir. Tek tanrının veya çok tanrının var olduğu yorumundan...

Teslis
11 ay önce

Tanrı'nın birbirini tamamlayan farklı yansımaları olarak görülür. Bu açıdan monoteist teoloji çizgisindedir. Diğer tek tanrılı İbrahimî dinlerden Yahudilik...

Teslis, Allah, Apokrifa, Baba Tanrı, Diofizit, Eski Ahit, Havari, Haçlı Seferleri, Hristiyanlık, Hıristiyan Mezhepleri, Hıristiyanlık
Üniteryen Üniversalizm
11 ay önce

agnostik, deist, ateist, neo-pagan, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Budist, monoteist, panteist ya da politeist bir inancın veya burada yer almayan başka inançlar...

Putperestlik
11 ay önce

tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç yapılarını kastetmek için de kullanılır. Putperestlik, zaman...

Putperestlik, Akide, Farsça, Hristiyanlık, Hz. Ömer, Hz. İbrahim, Kabe, Monoteist, Monoteizm, Musevilik, Paganizm