Samarit

Kısaca: Samiriler, Yahudilerin büyük Babil sürgünü ile bugünkü İran ve Harran bölgeleri civarına gönderilmesiyle, arkalarında bıraktıkları topraklara Asur kralı tarafından özel olarak gönderilip yerleştirilen halk. Yerleştikleri bölgeye Samiriye denir, ve kutsal olarak bilinen Gerizim dağı merkezli civar bölge bu isimle adlandırılır. ...devamı ☟

Samarit
Samarit

Samarit ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Samaritler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Nablus
2 yıl önce

oluşturur. Şehirde ayrıca Hıristiyanlar ve küçük bir topluluk halinde de Samaritler yaşamaktadır. Nablus'un vilayet sınırları içinde toplam 34.000 kişinin...

Nablus, 1948, 1967, Altı Gün Savaşı, Araplar, Arapça, Batı ޞeria, Beyrut, Hristiyan, I. Dünya Savaşı, Kudüs
Kenan dilleri
6 yıl önce

tarafından kullanılan dil. Farklı diasporalarda farklı telaffuzları vardır. Samarit İbranicesi Tiberya İbranicesi Mizrahi İbranicesi Temani İbranicesi Sefarad...

Yosef kabilesi
2 yıl önce

bazı halklar kendilerinin Yosef'in soyundan geldiğine inanır; örneğin: Samaritler, Parsim vb. (bkz Kayıp On Kabile) Yosef Efraim kabilesi Efraim Menaşe...

Kutsal metin
6 yıl önce

konuşmaları Ruh Kitabı Cennet ve Cehennem Ruhçuluğa Göre Yaradılış Ginza Rabba Samarit Tevratı Guru Granth Sahib Dasam Granth Sahib Kojiki Nihon Shoki ya da Nihingi...

Kutsal metin listesi, Apokrifa, AtharvaVeda, Avesta, Bahailik, Bhagavad Gita, Budizm, Din, Etrüsk mitolojisi, Guru Granth Sahib, Hadis
Kayıp On Kabile
2 yıl önce

inanırlar. Samarit sözcüğü İbranice "Kanunun (kutsal kitabın) koruyucuları" anlamına gelen Shomronim kelimesinden türemiştir. İsrail'de 700 kadar Samarit kalmıştır...

Benyamin kabilesi
5 yıl önce

dönemin güçlü kabilelerinden olan Efraime göre coğrafik konumunu belirler. Samarit Tora'sında ise bu isim "günlerin oğlu" anlamına gelen Benyamim olarak geçer...

Menaşe kabilesi
6 yıl önce

bugün Menaşe'in soyundan geldiklerini savunurlar; örneğin İsrail'deki Samaritler, Hindistan'daki Bney Menaşe gibi. (bkz Kayıp On Kabile). ^ "Yaratılış...

İbranice
2 yıl önce

הביניים היא משפחת אבן תיבון Eliezer Ben-Yehuda İbrani Alfabesi Kenan dilleri Samarit İbranicesi Yemen İbranicesi Zuckermann, Ghil'ad, 2003. Language Contact...