Sinir

Kısaca: Sinir şu anlamlara gelebilir: ...devamı ☟

Sinir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Sinir sistemi

sinir

1. anlamı Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet:
"Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini idare etmiyordu."- R. N. Güntekin.
2. anlamı Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik:
"Bu kadının bir siniri var, kan görünce bayılır."- .
3. anlamı Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği:
"Sende hiç sinir yok mu, bu kadar aldırmazlık olur mu?"- .
"Tren kalktıktan biraz sonra sinirlerdeki gerginlik geçer."- R. N. Güntekin.
4. anlamı sıfat Hoşa gitmeyen, can sıkan:
"Ne sinir şey!"- .
5. anlamı halk ağzında Kas kirişi ve zarı:
"Etin sinirlerini ayırmak."- .

sinir

Türkçe sinir kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. nervous, neural n. nerve, sinew, temper, fury, tantrum, pet adj. frontier

sinir

duyu ve devinim uyarılarını beyinden organlara; organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet; herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği. kas kirişi ve zarı; hoşa gitmeyen, can sıkan. rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik.

sinir

Türkçe sinir kelimesinin Fransızca karşılığı.
nerf [le]

sinir

Türkçe sinir kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Flechse, Nerv

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sinir
3 yıl önce

Sinir, çevresel sinir sisteminde içeriği aksonlardan (nöronların uzun ve ince uzantıları) oluşan, kenarları çevrelenmiş demettir. Aksonlar boyunca çeşitli...

Sinir sistemi, Anatomi, Ağ, Beyin, Canlılar, Kas, Lenf sistemi, Merkezi sinir sistemi, Omurilik, Organ, Organ sistemi
Sınır
3 yıl önce

Sınır veya hudut, hükümetler, devletler veya bir ülkenin idari olarak birbirinden bağımsız bölümleri gibi politik varlıkların coğrafî bitiş noktalarını...

Merkezî sinir sistemi
3 yıl önce

Merkezî sinir sistemi (MSS, zaman zaman İngilizce kısaltmasıyla: CNS yani "Central nervous system") sinir sisteminin en büyük bölümünü teşkil eder. Beyin...

Merkezí® sinir sistemi, Anatomi, Beyin, Beyincik, Epifiz, Hipofiz, Hipotalamus, Medulla oblongata, Omurilik, Pons, Sinir sistemi
Çevresel sinir sistemi
3 yıl önce

Çevresel sinir sistemi (ÇSS), beyin ve omurilik haricindeki sinirler ve gangliyondan oluşur. ÇSS'nin ana işlevi, merkezi sinir sistemi (MSS) ile organ...

Çevresel sinir sistemi, Biyoloji, Taslak
Sinir sistemi
3 yıl önce

Sinir sistemi veya sinir ağı, canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde...

Sinir sistemi, Anatomi, Bağışıklık sistemi, Beyin, Dolaşım sistemi, Hayvan, Hormon sistemi, Kas, Kas sistemi, Lenf sistemi, Merkezi sinir sistemi
Kraniyal sinir
3 yıl önce

Kraniyal sinirler, kafa çiftleri veya kafatası sinirleri (Latince: nervi craniales), merkezî sinir sisteminden çıkarak çevreye dağılan, çevresel sinir sisteminin...

Otonom sinir sistemi
3 yıl önce

sinir sistemi veya vejetatif sinir sistemi olarak da bilinir. Parasempatik sinir sistemi ve sempatik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Otonom sinir...

Otonom sinir sistemi, Parasempatik sinir sistemi, Sempatik sinir sistemi, Vejetatif sinir sistemi, Visseral sinir sistemi, ,
Sinir hücresi
3 yıl önce

Sinir hücresi ya da nöron sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi. Başlıca işlevi bilgi transferini gerçekleştirmektir. İnsan sinir sisteminde yaklaşık...

Sinir hücresi, Akson, Hücre biyolojisi, Nöron, Çift makalelerin birleştirilmesi, Sinir sistemi, Dendrit