Umut

Umut veya ümit bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü "Ummaktan doğan güven duygusu, ümit" veya "Bu duyguyu veren kimse veya şey"[1] olarak tanımlamakta.

Umut veya ümit bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü "Ummaktan doğan güven duygusu, ümit" veya "Bu duyguyu veren kimse veya şey"} olarak tanımlamakta. Ummak ise aynı TDK sözlüğünce "Bir şeyin olmasını istemek, beklemek" veya "Sanmak, tahmin etmek"} olarak tanımlanmıştır. Buna göre umut genellikle iyi bir sanıdan doğan güven veya iyi bir sanıya olan inanç duygusu olarak tanımlanabilir. Umut genellikle belirli bir oranda sebat içerir yani tersi yönde belli kanıtlar dahi olsa bir şeyin muhtemel olduğuna inanmayı içerebilir. Dini ve Kültürel Yönler Umut farklı yönlerden farklı kullanımlara sahip olabilir. Örneğin bazı dinlerde umut bir erdemdir ve tersi yani umutsuzluk Tanrı'ya (veya tanrılara) karşı bir isyan olarak tanımlanabilir. Bu dinlere İslam ve Hristiyanlık örnek olarak verilebilir. Bu dinlerde inanç ile umut birliktedir ve her zaman ahirete dair umut edilmesi gerekir. Kişi hiçbir zaman Tanrı'dan umudunu kesmemelidir. Mitolojilerde umut kavramı farklı hikayelerle açıklanmıştır. Çoğu mitolojide umut belirli bir tanrı veya tanrıça ile özdeşleştirilmiştir. Örneğin, Yunan mitolojisinde umut kavramı Elpis olarak vücut bulmuştur yani Elpis umudun tecessümüdür. Pandora, Pandora'nın Kutusunu açtığında tüm kötülükler uçup gitmiştir - bir şey dışında: Umut. Mitte insanlığın umutsuzluk içinde sonsuza kadar kalmaması Pandora'nın kutudaki umudu bir süre sonra çıkarması ile başarılmıştır. Roma mitolojisinde ise umut son tanrıça olan Spes'tir; ultima dea. derler. Notlar #} TDK Güncel Türkçe Sözlük, umut #} TDK Güncel Türkçe Sözlük, ummak }

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

umut

Türkçe umut kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Umut] n. hope, expectation, expectance, expectancy, wish, prospect, promise

umut

ummaktan doğan güven duygusu, ümit.
bu duyguyu veren kimse ya da şey.
beklenilen iyi sonuç.

umut

Türkçe umut kelimesinin Fransızca karşılığı.
espoir [le], espérance [la]

umut

Türkçe umut kelimesinin Almanca karşılığı.
Ausblick m; Aussicht f

umut

1 . Ummaktan doğan güven duygusu, ümit:
"Bu umudum, şimdi yavaş yavaş ölüyor."- H. E. Adıvar.
2 . Bu duyguyu veren kimse veya şey:
"Bir tek umut, bir avuç askerde ve Mustafa Kemal denen bir isimdedir."- F. R. Atay.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
umuda düşmek , umudunu kesmek , umudunu kırmak , umut beslemek , umut etmek , umut kesmek , umut vermek

umut

(Türkçe) - Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.