Yerçekimi

Kısaca: Yerçekimi, Dünya'nın kütleçekimidir. Dünya yüzeyinde veya yakınındaki nesneleri etkiler ve onlara yerçekimi ivmesini kazandırır. ...devamı ☟

Yerçekimi
Yerçekimi

Yerçekimi, evrendeki dört temel etkileşimden biridir. Diğer üç temel etkileşim elektromanyetik etkileşim (kuvvet), zayıf etkileşim (kuvvet) ve güçlü etkileşimdir. Kütleçekim, cisimlerin Dünya'nın yüzeyinde kalması, gezegenlerin yörüngelerinin olması gibi fiziksel olayların sebebidir. Kütleçekimin doğası tam anlamıyla genel görelilik kuramı ile açıklanabilmesine rağmen yerküre üzerinde veya yakın uzaydaki hesaplarda bir kuvvet olarak kabul edilebilir; Newton Mekaniği'nde daima kuvvet olarak kabul edilir.

Bir cisme etki eden kütleçekim kuvvetine o cismin ağırlığı denir. Hız verilmeden yüksekten bırakılan cisimler, ağırlıkları nedeniyle yere doğru hareket ederler. Bu harekete serbest düşme denir. Cisimleri harekete geçirebilmek için kuvvet uygulamak gerekir. Ancak serbest bırakılan bir cisme kuvvet uygulandığı zaman bile cisim düşmeye devam eder. Bunun nedeni yer çekimi kuvvetidir. Serbest düşen cisimler, Newton’un İkinci Hareket Yasası’na göre ivme kazanır. Buna yer çekimi ivmesi denir. Serbest düşen cisimler yer çekimi ivmesinin etkisiyle düzgün hızlanarak yere düşer. Yer çekimi kuvveti sabit olduğu için yer çekimi ivmesi de sabittir; yani düşen bir cismin hızının artış hızı, hep aynı kalır ve cisim düştüğü sürece her geçen saniyede hızı aynı miktarda artar.

Ağırlık, Newton’un genel çekim yasasına göre çekim kuvvetleri sonucu oluşan bir büyüklüktür. Yeryüzünde yerin merkezinden uzaklaştıkça cisimlerin ağırlığı azalır. Bir cismin ağırlığı (G) o cismin kütlesi (m) ile bulunduğu yerin çekim ivmesi (g) çarpılarak hesaplanır. Bir cismin ağırlığı, bulunduğu yere göre değişir. Ay’ın kütlesi ve yarıçapı Dünya’ya göre daha küçüktür. Bu yüzden bir cismin Ay’daki ağırlığı Dünya’daki ağırlığının yaklaşık 1/6’sı kadardır. Bir cismin kütlesi de madde miktarının bir ölçüsüdür ve ayırt edici bir özelliktir. Hiç değişmez. Dünya’dan Ay’a doğru gidildikçe Dünya’nın çekim kuvveti azalır ve Ay’ın çekim kuvveti artar. Bu iki çekim kuvvetinin eşit olduğu yerde cismin kütlesi değişmediği halde ağırlığı sıfır olur.

Yer çekimi kuvvetinin, cismin kütlesine ve cismin yerin merkezine olan uzaklığına bağlıdır. Cismin kütlesi arttıkça cismin üzerindeki yerin çekim kuvveti de artar. Kütleler arasındaki çekim kuvvetiyle ilgili olarak Newton, günümüzde de geçerli olan Genel Çekim Yasası’nı bulmuştur. Bu yasaya göre, herhangi iki cisim birbirini, kütleleri çarpımıyla doğru orantılı, kütle merkezlerini birleştiren uzaklığın karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çeker.

Kaynaklar

Vikipedi

Yerçekimi

Gravity

Yerçekimi

Türkçe Yerçekimi kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. gravitational n. geomagnetism, gravitation, gravity, force of gravity

Yerçekimi

yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi.

Yerçekimi

Türkçe Yerçekimi kelimesinin Fransızca karşılığı.
gravité [la], pesanteur [la]

Yerçekimi

Türkçe Yerçekimi kelimesinin Almanca karşılığı.
Schwere f; Schwerkraft f

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kütleçekim
3 yıl önce

bir yaklaşıma) ihtiyaç bulunmaktadır. Dünya gezegeninin kütleçekimi, yerçekimi olarak adlandırılır. Bütün gezegensi cisimler kendi kütleçekimsel alanları...

Kütleçekim, Elektromanyetik Kuvvet, Fizik, Genel Görelilik, Genel görelilik, Graviton, Görelilik kuramı, Güçlü Nükleer Kuvvet, Isaac Newton, Kütle, Madde
Potansiyel enerji
3 yıl önce

orantılıdır. Çekici kütlenin büyüklüğü yerçekimi ivmesini oluşturur. Bu ivme Dünya için yaklaşık 9,8 m/s²'dir. Yerçekimi potansiyel enerjisi, hidroelektrik...

Kütleçekim ivmesi
3 yıl önce

yörüngesinde ve yüzeyinde tüm cisimler bu ivme ile düşerler.Örneğin, yerçekimi için bu ivmenin Paris'teki değeri tam olarak 9,80665 m/s² (metre bölü...

Kırmızıya kayma
3 yıl önce

oranına karşılık gelen kırmızılık değişimini göstermektedir. Nihayet, yerçekimi kırmızısı, yerçekimsel alanların dışına çıkan elektromanyetik radyasyonda...

Kırmızıya kayma, Doppler Etkisi, Elektromanyetik tayf, Elektromanyetik ışın, Fizik, Gökada, Gökbilim, Güneş, Taslak, Maviye kayma, Dalga uzunluğu
Ağırlık
3 yıl önce

olmayan bu ivmeye gezegenin yerçekimi ivmesi denir ve 'g' ile gösterilir. Bu sayede ağırlık daha basit bir yolla kütle ile yerçekimi ivmesinin çarpımı ile bulunabilir...

Ağırlık, Ağırlık
Jeodezi
3 yıl önce

yapısının tümüyle homojen olmamasından kaynaklanan yerçekimi farklılıkları yüzünden deniz seviyesinin yerçekimi ivmesinin nispeten az olduğu alanlarda GRS80'e...

Jeodezi, Elipsoit, Everest, Hint Okyanusu, Merkezkaç, Pasifik Okyanusu, Yarı büyük eksen, Yerküre, Yerçekimi, Jeoit, Marianara çukuru
Sıvı
3 yıl önce

Kimyada, sıvılar genellikle sıkıştırılamaz olarak kabul edilir. Bir yerçekimi alanı içinde , sıvılarda basınç her yöne iletilir ve sıvı derinliği ile...

Sıvı, Sıvı