Yerkabuğu

Kısaca: Yerkabuğu, taşküre veya litosfer, yerkürenin en dış kısmında bulunan yapıdır. Karalarda daha kalın (35-40 km), Tibet Platosunda ise 70 km, deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (8-12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 kilometre kadardır. Kimyasal bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan biri granit bileşimindeki kayaçlardan oluşan granitik yerkabuğu; diğeri ise bazalt bileşimindeki kayaçlardan oluşan bazaltik yerkabuğudur. ...devamı ☟

yerkabuğu
Yerkabuğu

Yerkabuğu Litosfer ve Taşküre adı ile de bilinir.

Yerkürenin en dış kısmında taşküre veya litosfer olarak ta bilinen yerkabuğu bulunur. Karalarda daha kalın (35-40 km), Tibet Platosunda ise 70 km, deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (8-12 km) olan yer kabuğunun ortalama kalınlığı 33 km kadardır. Kimyasal bileşimi ve yoğunluğu birbirinden farklı iki kısımdan meydana gelir. Bunlardan biri granit bileşimindeki kayaçlardan oluşan granitik yerkabuğu; diğeri ise bazalt bileşimindeki kayaçlardan oluşan bazaltik yerkabuğudur.

Granitik yerkabuğunda silisyum ve alüminyum elementleri hakimdir. Bu nedenle daha hafiftir; yoğunluğu 2.7-2.8 gr/cm3 arasında bulunur. Yerkabuğunun üst kısmını teşkil eder. Bazaltik yerkabuğunda ise silisyum ve magnezyumlu unsurlar hakimdir. Dolayısıyla granitik kabuktan daha ağırdır; yoğunluğu 3-3.5 gr/cm3 arasında değişir. Granitik yerkabuğunun altında ve okyanus tabanlarında yer alır. Bu nedenle bazaltik yerkabuğuna okyanusal kabuk adı da verilir.

Bu iki kısım bütün kıtaların altında bulunmaktadır. Buna karşılık okyanusların altında durum farklıdır. Burada bazaltik kabuk birkaç km kalınlıkta ince bir tabaka halinde uzanır. Buna karşılık granitik kabuk ya hiç yoktur (örneğin Pasifik okyanusu) yada çok incedir (Atlas ve Hint Okyanusları).

Kabuk ile manto arasındaki sınıra Mohorovicic Süreksizliği (Moho) denilir. Bu kesimde yoğunluğa bağlı olarak sismik P dalgalarının hızı litosferde 7.2 km/sn iken, mantonun üst kısmında 8.1 km'ye çıkar.

Diğer konular

Manto, Yerçekirdek, Yerküre, Levha hareketleri

Dış Bağlantılar

* http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=2182 Yerküre

Kaynak

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yerkabu%C4%9Fu

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kalkan
3 yıl önce

kullanılan alet Kalkan (soyadı) Bir Türkçe soyadı Kalkan (jeoloji), kıtaların eski kısımlarını oluşturan, sert, kristal yapılı, yaşlı yerkabuğu parçası....

Kalkan, Kalkan (belde), Kalkan (alet), Kalkan (balık), Anlam ayrım
Tatlı su
3 yıl önce

kar sularından oluşabileceği gibi, yüzey altı (yeryüzünün dış katmanı, Yerkabuğu) içerisinde yine doğal süreçte damıtılıp arındırılmış suyun tekrar yeryüzüne...

Gıda döngüsü
6 yıl önce

elementin veya molekülün yeryüzünün hem biyotik biyosfer hem de abiyotik (Yerkabuğu, Atmosfer ve Hidrosfer) bölümlerinde hareket eder. Süreç açısından, bazı...

Graben
3 yıl önce

Grabenlerin hemen yanında normal fay basamakları biçiminde yükselmiş yerkabuğu bloklarına horst denilir. Horst ve grabenler genellikle yan yana bulunurlar...

Yüz (organ)
6 yıl önce

görünen yüzeyi, sema Yeryüzü : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yerkabuğu, dünya ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi...

Yüz (organ), Adem elması, Alın, Ansiklopedi, Ansiklopedik, Anüs, Arayüz, Ayak (organ), Ayak bileği, Ağız, Bacak
Sismik dalga
3 yıl önce

Levha Tektoniği prensipleri ile yerkabuğunun rijit(katı) kısmında meydana gelen gerilmeler, bu enerjilerini fay hareketleri ile(yanal atılımlı, düşey atılımlı...

Linyit
3 yıl önce

değer) düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğu için başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi...

Linyit, 1970, 1980, 1990, 2000, 2001, ABD, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Enerji
Berilyum
3 yıl önce

alan toprak alkali grubundan element. Berilyum ender elementlerdendir. Yerkabuğunda ancak %0,0006 oranında bulunur. Zengin yatakları bulunmadığından, berilden...

Berilyum, 1798, 1828, Aktinyum, Alaşım, Alfa parçacığı, Alkalinler, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon