--}}

Manto

Manto Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve plastik bir kattır. Kalınlığı 2860 km'ye yakındır. Ultrabazik veya Ultramafik kayaçlardan oluşur. Ağırdır; yoğunluğu 3.5 - 6 gr/cm3 arasında bulunur. Üç kısma ayrılır:

Manto Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve plastik bir kattır. Kalınlığı 2860 km'ye yakındır. Ultrabazik veya Ultramafik kayaçlardan oluşur. Ağırdır; yoğunluğu 3.5 - 6 gr/cm3 arasında bulunur. Üç kısma ayrılır:

  • Üst manto veya astenosfer,
  • Orta manto
  • Alt manto.


Litosferin altından 700 km derinliğe kadar uzanan kuşağa üst manto veya astenosfer denilir. Bu kuşağın yoğunluğu 3.3-4.3 gr/cm3 arasında değişmekte olup, bileşiminde ultrabazik ve ultramafik (olivinli ve piroksenli), yani fazla miktarda alkali madde ve mineral içeren magma veya ergimiş malzeme bulunur, üst mantonun alt kısmında P dalga hızı yoğunluk artışından dolayı 10.7-11 km/sn'yi bulur. Yerkabuğu parçaları veya plakalar, üst mantonun üzerinde yüzerler. Çünkü bu seviyelerde mantonun bir kısmı ergiyebilir. Bunun için de, belli bir sıcaklıkta mantonun bir miktar su içermesi yeterlidir. Bu durum gerçekleşince, kısmen eriyen astenosfer hemen hiçbir direnç göstermeden biçim değiştirir.

700-2900 km derinlikleri arasında uzanan kısmında ise alt manto başlar; bu kuşakta demir ve magnezyum silikatları egemen durumdadır. Bundan dolayı alt mantonun alt kısmında yoğunluk 5.5'e kadar çıkmakta ve P dalga hızı ise 13.6 km/sn'ye ulaşır.

Orta manto kısmı Üst ve Alt manto arasında bir geçiş zonu oluşturur. Manto yerkürenin toplam hacminin %80 den fazlasını meydana getirir ve yerkabuğu hareketleri (deniz dibi yayılması, kıtaların kayması, epirojenez, orojenez, derin depremler) ile volkanizma için gerekli enerjiyle iç kuvvetlerin kaynağım teşkil eder.

Diğer konular

:Yerkabuğu, Yerçekirdek, Yerküre

Linkler

* http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=2182 Yerküre

Kaynaklar

Vikipedi

Mitoloji de Manto ünlü kahin Teiresias'ın kızı. Kör olan babasını elinden tutarak gezdiren Manto babası gibi gaipten haberler verirdi.

Diğer anlamları

Manto

Manto İngilizce anlamı ve tanımı

Manto anlamları

  1. (noun) See Manteau.

Manto tanım:

Kelime: manto

mantoManto

İtalyanca Manto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cloak, mantle

Manto

Portekizce Manto kelimesinin İngilizce karşılığı.
(m) n. mantle, cloak; pretense; robe, tunic; screen, veil

Manto

İspanyolca Manto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cloak, mantle

Manto

Türkçe Manto kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Manto] n. cloak, mantle n. cloak, mantle n. hand, part of the body at the end of the arm; pointer on a clock; cards dealt to a card player; paw, animal foot; trunk, long nasal appendage on an elephant's face; claw, talon; policy, course or method of action; handling; handball; coat of paint

Manto

kadın paltosu.
Coğrafya: Dünya'nın Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km’ler arasında bulunan mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-3700 °C arasında değişir. Manto, yer hacminin en büyük bölümünü oluşturur. Yapısında silisyum, magnezyum , nikel ve demir bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik gösterir. Alt kesimleri ise sıvı halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcı-yükselici hareketler görülür.


Manto

İtalyanca Manto kelimesinin Fransızca karşılığı.
(abbigliamento) cape (f)

Manto

İtalyanca Manto kelimesinin Almanca karşılığı.
n. decke, mantel, deckmantel, kleid, amt

Manto

Portekizce Manto kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (geologia) manteau (m) 2. (vestimenta) cape (f)

Manto

İspanyolca Manto kelimesinin Fransızca karşılığı.
(vestuario) cape (f)

Manto

İspanyolca Manto kelimesinin Almanca karşılığı.
n. mantel, umhang

Manto

Türkçe Manto kelimesinin Fransızca karşılığı.
manteau [le]

Manto

Türkçe Manto kelimesinin Almanca karşılığı.
der Damenmantel

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.