Zanaat

Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir.

Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu mesleklerin erbabına zanaatkar denir. Marangozluk, ayakkabıcılık, kuyumculuk (takı üreten), kumaş boyama, çömlekçilik, berberlik, bakırcılık gibi mesleklerin hepsi birer zanaattir. Bir kimsenin zanaatkar olması için el becerisi gerektiren bir malı veya hizmeti sadece satması değil, bilfiil üretmesi gerekir. Tarihçe Zanaatkarlar, el becerileri nedeniyle tarih boyunca pek çok toplumda saygın bir yere sahip olmuşlardır. Sanayi devrimi ile birlikte birçok zanaat yok olmuş, yerini endüstriyel üretime bırakmıştır; diğerleri ise şekil değiştirerek değişen koşullara ayak uydurmuştur. Geçmişten günümüze çeşitli zanaatler File:Mendel I 021 r.jpg|Marangoz, 1425 File:Mendel I 018 r.jpg|Terzi, 1425 File:Mendel I 010 r.jpg|Zırhçı, 1425 File:Mendel I 053 v.jpg|Kumaş boyayıcı, 1433 File:Mendel I 089 r.jpg|Eyerci, 1470 File:Mendel I 092 r.jpg|Derici, 1473 File:Landauer I 014 v.jpg|Örmeci, 1524 File:Mendel I 144 v.jpg|Çivici, 1529 File:Landauer I 022 r.jpg|Şapkacı, 1533 File:Mendel I 154 r.jpg|Ayakkabıcı, 1535 File:Mendel I 164 r.jpg|Kürkçü, 1543 File:Landauer I 030 v.jpg|Kuyumcu, 1543 File:Landauer I 034 r.jpg|Tekerlekçi, 1545 File:Landauer I 038 v.jpg|Taş ustası, 1550 File:Mendel II 017 r.jpg|Kılıç ustası, 1564 File:Mendel II 065 v.jpg|Kilitçi, 1600 File:Mendel II 071 r.jpg|Çömlekçi, 1605 File:Mendel II 072 r.jpg|Demirci, 1606 File:Mendel II 086 r.jpg|Bakırcı, 1608 File:Landauer I 082 r.jpg|Silahçı, 1613 File:Landauer I 088 v.jpg|İplikçi, 1616 Artesanía Artesanía हस्तशिल्पकार Artesan Занаетчија

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

zanaat

Türkçe zanaat kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. craft, trade, workmanship

zanaat

el uzluğu isteyen işler.
insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan,öğrenimle birlikte deneyim ve ustalık gerektiren iş, sınaat.

zanaat

Türkçe zanaat kelimesinin Fransızca karşılığı.
art [le], métier [le]

zanaat

Türkçe zanaat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Handwerk

zanaat

1 . İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat:
"Âşık Mehmet yalnız bir zanaat sahibi değil, bir sanatkârdı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . El ustalığı isteyen işler.


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  zanaat sanat kelimesiyle aynı anlamı kapsar ancak zanaat bir maddi yarar karşılığında yapılan bir esere verilen isimdir. Türk dil kurumunun zanaat kelimesi için : İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Zanaat ilgili konular

 • İran

  İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, G
 • Zollverein

  ''Zollverein'' ya da Alman Gümrük Birliği, bölge içindeki gümrük ve ekonomi politikalarını yönetebilmek amacıyla Alman eyaletleri arasında
 • Teknoloji

  Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına
 • Sanat

  1- Bir etkinliğin gerçekleştirilmesi veya belli bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralla­rın tümü. 2- Bir işi belli bir estet
 • Melamilik

  Bektaşilikle özdeşleştirilen ancak Bektaşilikten çok farklı olan tarikattır. Azda olsa üyeleri vardır. Tarikat üyelerinin çoğunluğunu za
 • Mizrahi

  Mizrahi (Çoğul: Mizrahim, İbranice: מזרחים) Doğulu anlamına gelip Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya'daki Yahudilere verilen g
 • Kuruluş ve genişleme dönemi

  Osmanlı Devleti - Kuruluş ve genişleme dönemi (y. 1300-1481) Osmanlı tarihinin ilk iki yüzyılı neredeyse kesintisiz bir yayılma ve genişleme
 • Osmanlı gücünün doruğu

  (1481-1566)II. Mehmed'in ölümünü izleyen ve klasik dönem olarak da adlandırılan yaklaşık yüz yıllık süre boyunca, Osmanlı Devleti gücü
 • Gerileme dönemi

  Osmanlı İmparatorluğunda 1566-1807 yılları arasındaki döneme verilen isim. I. Süleyman'ın saltanatı, Osmanlı kudretinin bağrında zaaf ö
 • İmparatorluğun son yüzyılı

  İmparatorluğun son yüzyılı (1807-1920). 1808 sonlarında Osmanlıların durumu ümitsiz görünüyordu. Merkezî otorite çok zayıflamış, sara
Zanaat
zanaat