Su yosunu

Alg ya da Yosun; büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına karşın, bitkiler alemiyle yakın akraba olmayan bir gruptur. Bitkilere benzeyen, sucul canlılardır.

Yosun (yada alg) büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına karşın,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bitkiler
Bitkiler (Plantae), fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
alemiyle yakın akraba olmayan bir gruptur. Bitkilere benzeyen, sucul
Alem Türk-İslam sanatında cami, medrese, türbe gibi kubbeli yapıların, minare külahlarının, sancakların üzerine yerleştirilen tepelikler. Ayrıca bayrak, sancak, alamet ve bir kavim veya topluluğun tanınmış ve şöhretli kişileri için kullanılan bir tabirdir.Araplarda sancak manasınadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
canlılardır.

Canlı, canı olan, diri, yaşayan: ortak özelliklere sahip maddelere verilen isimdir. Bunlar "yaşam" denilen ve nasıl oluştuğu hala çözülemeyen gizin temel öğesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fotosentez ürünlerini
Fotosentez, klorofil (kromozomlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bır çoğunluğunu bitkiler oluştururlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
nişasta formunda depolamazlar.
Bütün yeşil bitkilerin tohum, meyve ve toprak altı kısımlarında katı hâlde bulunan, bitkinin enerji kaynağını teşkil eden, karbonhidrat yapısındaki beyaz organik maddeler. Dünyâdaki bitkilerin çoğunda, selülozdan sonra en fazla bulunan maddedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kloroplastları,
Kloroplast, fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik organeldir. Çift katmanlı zarla çevrilidir. İç katman fotosentez pigmentleri enzimleriyle klorofil içeren yassı keseciklere dönüşmüştür. DNA içeren kloroplastlar, bağımsız işlev gören ve kendi kendine çoğalan bir yapıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sitoplazma içerisinde serbest olarak değil, granüler
Hücrede birçok hayatsal olayların gerçekleştiği yerdir. Yarı kolloidal (yarı sıvı) bir yapı gösterir. içinde organeller, su, proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonlar bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
endoplazmik retikulum üzerinde bulunur.
Endoplazmik retikulum hücrede hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşıyan ince kanalcıklardır. 1945 yılında Porter, elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalarda, hücre sitoplazmasının dantel şeklinde bir ağ manzarası görünümünde olduğunu saptamıştır. Bu ağ yapı hücrenin ektoplazmasında görülmediği için Porter ve arkadaşları buna endoplazmik retikulum (plazma içi ağı) adını vermişlerdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Klorofil-c taşırlar ve bitkilerde bulunmayan başka
Klorofil Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentez (özümleme) olayının meydana gelmesine sebeb olan, yeşil renkli bir pigment (renk verici madde).

Bulunuşu: Bitkilerde bulunan klorofil, beş çeşit olup, bunlar a,b,c,d ve e şeklinde adlandırılır. Bunların molekülleri birbirine çok benzer. Damarlı yeşil bitkilerde klorofil a ve b 3/1 oranında bulunur. Diğer klorofiller bu bitkilerde bulunsa bile çok az veya eser miktardadır. Klorofil bitkide kloroplast adı verilen orga
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pigment maddeleri bulundurular. Çeşitli gruplara özel renkleri de, bu pigment maddeleri verir.

Alglerde, bitkilerdeki
Pigment, insan gözünde ve nesnelerin genellikle dış yüzeylerinde bulunarak renklerin oluşmasını sağlayan özel moleküldür.

Pigment moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir. Renklerin oluşmasındaki diğer tüm aşamalarda olduğu gibi, pigmentlerle ışık arasında da ilişki vardır. Zira dünyaya ulaşan güneş ışığı, canlılarda renk molekülü olarak bilinen söz konusu pigment molekülleri için önemli rol oynar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yaprak, gövde gibi elemanlarına benzeyen, ancak damar dokusu taşımayan, özelleşmemiş vücut bölümlerine "tallus" denir.

Üremeleri, ikiye bölünme,
Yaprak, bitkilerde fotosentez, transprasyon ve solunumun gerçekleştiği temel organlardır. Gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çıkan ve büyümesi sınırlı olan yapılardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tomurcuklanma, ana bitkinin büyümesi,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
spor hücrelerinin ya da eşey hücrelerinin üretilmesi şeklinde gerçekleşir.

Fotosentetik algler, sucul ortamların birinci derecedeki üreticileri olduklarından önemlilerdir. Alglerin bir diğer önemi de, birçok sucul
Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler. Önceleri spor kavramı, boş zamanlan değerlendirmeye yönelik balıkçılık, avcılık ve atıcılık gibi açık hava etkinliklerini, belirlenmiş kurallara göre bireyler ya da takımlar arasında yapılan düzenli atletik yarışmalardan ayırmak için kullanılırdı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
canlının besin kaynağını oluşturmalarıdır. Ayrıca, çeşitli endüstri alanlarında kullanılan bazı hammaddeler de, yine alglerden elde edilmektedir. Yaşamı sona eren alglerin dış iskeletleri, dibe çökerek, denizel kayaçların yapısına katılır. Algler,
Canlı, canı olan, diri, yaşayan: ortak özelliklere sahip maddelere verilen isimdir. Bunlar "yaşam" denilen ve nasıl oluştuğu hala çözülemeyen gizin temel öğesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
prokaryotik ve
Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, rikestsiyalar, aktinomisetler, ve miykoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları kapsayan canlılar üstalemdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ökaryotik olmak üzere iki ayrı sınıfa dahil edilebilir.

Alg grupları arasındaki akrabalıklarProkaryotik algler

Prokaryotik algler, gerçek

Çekirdek zarı olan organizmalardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çekirdek, çekirdekçik ve bir zarla çevrili
Alm. 1-Obstkern, 2- Zellhern, 3- Atomkern (m), Fr. Noyau (m); graine (f); pépin (m). İng. Pip, stone, nucleus. Atom çekirdeği, meyve çekirdeği, mermi çekirdeği denildiğinde değişik mânâlar anlaşılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
plastidleri olmayan, Mavi-yeşil algleri (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Cyanobacteria) kapsayan gruptur. 3.8 milyar yıl önce

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dönemde dünyadaki oksijen kaynağı olmuşlardır. İpliksi yapı gösterirler, tek tek ya da
Elementler içinde çok bol bulunanı olduğu hâlde, eski kimyâcıların gözünden kaçan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz. İlk defâ 1774 yılında J.Priestley tarafından, cıva oksidin ısıtılması ile elde edildi. 1781’de Lavoisier, oksijenin, havada bulunan ve yanmayı hâsıl eden bir madde olduğunu bildirdi. Bu maddeye, asit yapısı anlamına gelen oxygenıum ismini verdi. Çünkü Lavoisier, bütün asitlerin oksijen ihtivâ ettiğini sanıyordu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
koloni halinde yaşarlar.
Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeye sahip çıkması ve yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Prokaryotik grupta yer alan algler, tatlı suların yüzeyinde diğer
Prokaryota
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
planktonlarla birlikte "su çiçeklenmesi" (water-blooms) denen bir yapı oluştururlar. Çoğunlukla nemli topraklarda, nemli kayalar üzerinde, kaplıca suları ve havuzlar gibi nemli yerlerde yaşarlar. Bazı türleri
Plankton, suda bulunan, hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanusbilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mantarlar ile birleşerek
Mantar, klorofil taşımayan organizma. Sınıflandırmada bitkiler alemi içinde ele alınmaları bilim adamları arasında uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Başka bitkilerin üzerinde parazit olarak, ölü bitkilerin üzerinde çürükçül (saprofit) veya başka canlılar ile simbiyotik bir yaşam sürdürürler. Mantarların üremesi sporlar yoluyla gerçekleşir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
likenleri meydana getirirler.

Ökaryotik algler

Ökaryotik algler, gerçek


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çekirdek, çekirdekçik ve zarla çevrilmiş
Alm. 1-Obstkern, 2- Zellhern, 3- Atomkern (m), Fr. Noyau (m); graine (f); pépin (m). İng. Pip, stone, nucleus. Atom çekirdeği, meyve çekirdeği, mermi çekirdeği denildiğinde değişik mânâlar anlaşılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
organelleri olan alglerdir.
ÖrgencikHücre Organcıkları ya da Organeller, hücre biyolojisi söz konusu olduğunda, ökaryot hücrenin sitoplazmasında asılı halde duran ve özelleşmiş işlevlere sahip çeşitli yapılardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'ya ait üç grubu kapsar:

 • Yeşil algler

 • Yeşil algler ya da Chlorophyta (Yunanca "Chloros" yeşil) , tek hücreli ya da koloni oluşturan, ya da çok hücreli türleri kapsayan bitkiler alemi şubesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kırmızı algler

 • Kırmızı algler ya da Rhodophyta, (Yunanca'da rhodos ve phytos = kırmızı bitki); deniz alglerinin büyük bir kısmını oluşturan bir Protista alemi şubesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Bu gruplarda, kloroplast iki zarlar çevrelenmiş ve muhtemelen bir

  Kloroplast, fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik organeldir. Çift katmanlı zarla çevrilidir. İç katman fotosentez pigmentleri enzimleriyle klorofil içeren yassı keseciklere dönüşmüştür. DNA içeren kloroplastlar, bağımsız işlev gören ve kendi kendine çoğalan bir yapıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  dan gelişmiştir. Yüksek bitkilerdeki pimentler yeşil alglerdekilere benzerken, kırmızı alglerdekiler daha farklı gelişmiştir.

  Klorofil b taşıyan diğer iki alg grubu ise şöyledir:

 • Öglenalar • Bu grup, iki ya da üç zarla kuşatılmış muhtemelen yeşil bir algi içine hapsederek gelişmiştir. Chlorarchniophyta bir algin çekirdeğine ait küçük bir çekirdek parçası içerir.

  Geri kalan algler, bütün kloroplastları klorofil a ve c içeren alglerdir.

  Klorofil c, prokaryotların hiçbirinde ve ilkel kloroplastlarda görülmez, fakat kırmızı alglerle olan genetik benzerlik akrabalıklarını gösterir.

 • lar (altınsarısı algler, diatomlar, kahverengi algler, gibi..)

 • (coccolithophora)

 • lar

 • Dinoflagellatlar

  İlk üç grubun (Chromista), kloroplastları dört zarlıdır. Bu grupların bazı üyeleri değildir, bazıları plastidler taşımaz ya da kloroplastları yoktur.

  Ekolojide algler  Algler, tüm ekosistemlerin bütünlüğünün korunmasında önemlidir. Okyanuslarda bulunan diyatomlar ve diğer mikroskobik algler, tüm dünyanın ihtiyacı olan fotosentetik karbon ihtiyacının üçte ikisini üretirler. Sularda algler tarafından gerçekleştirilen fotosentez canlılara oksijeni sağlar.

  Algler, bununla birlikte suda yaşayan canlıların besin ve korunma gibi ihtiyaçlarını da karşılarlar. Bilinen tüm bitkiler içindeki en hızlı büyüme oranını gösteren 'nin dev su yosunu Macrocystis pyriferanın yaprakları, çelikleme sonrası haftada 3 ile 4.5 m arası boy vermektedir. Çok yıllık bu bitkiler yaklaşık 60 metre uzunlukta olabilirken, bazen 100 metre yüksekliğe kadar ulaşabilirler. Öte yandan bu yosunlar yaklaşık 100 kglık bir ağırlığa sahiptir.

  17. yüzyılın sonlarından beri, kahverengi alglerin yakılmasıyla mineralce zengin küllerinden sabun, cam, soda ve gübre yapımında kullanılan "potas" elde edilmektedir. Kimyasal maddeler arasında yer alan brom ve iyot ilk kez bu külden izole edilmiştir ve iyot hala Japonya'da deniz yosunlarından elde edilmektedir. Algler yaygın bir şekilde gübre olarak kullanılmaktadır.

  Dünyanın bazı kesimlerinde karın altında yaşayabilen algler, karın baharda pembe görülmesine sebep olurlar (Bknz: dış bağlantılar).

  Ayrıca bakınız • Altınsarısı algler

 • Ateşrengi algler

 • Yeşil algler

 • Kahverengi algler

 • Kırmızı algler

  Dış bağlantılar • http://www.algaebase.org/ Alg kataloğu

 • http://en.phyco.org/index.php/Main_Page www.phyco.org Alglerden enerji eldesi

 • http://waynesword.palomar.edu/plaug98.htm Pembe kar

 • http://forums.biodieselnow.com/forum.asp?FORUM_ID=71 biodieselnow.com

 • http://www.rbgsyd.nsw.gov.au/information_about_plants/botanical_info/australian_freshwater_algae2 Avusturya tatlısu algleri

 • http://www.algae.info/ Learn about Alg çiçeklenmesi

 • http://www.whoi.edu/redtide/ "Red tide"

  Kaynaklar

 • Vikipedi  Yorumlar - Lütfen konu (Su yosunu) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.