Asil Gaz

Kısaca: Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır. ...devamı ☟

Asil gaz
Asil Gaz

Asil gaz ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Soygaz

Asil gaz

bkz. soygaz

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Soy gaz
3 yıl önce

Soy gaz veya asal gaz, standart şartlar altında her biri, diğer elementlere kıyasla daha düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz, tek atomlu...

Azot
3 yıl önce

olması dolayısıyla, nitrik asit ve hidroklorik asit karışımı; aqua regia (asil su) olarak biliniyordu. Azot bileşiklerinin ilk endüstriyel ve zirai kullanımı;...

Azot, 1772, 18. yüzyıl, Akarsu, Aktinyum, Algılayıcı, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Amino asit
Argon
3 yıl önce

dir. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Soy gazlardandır. 8. grup elementlerinde 3. sıradadır. Sanayide gazla doldurulan elektrik lambalarında yaygın...

Argon, Element, Gaz, Kimya, Lamba, Periyodik tablo, Taslak
Nitroksil
3 yıl önce

asil aside ayrıştırıldığı bilinen asil nitroso türlerinin sikloadd'lerinden yararlanır. Fotolizin ardından bu bileşikler, daha sonra ayrıştıran asil nitroso...

Radon
3 yıl önce

alan soy gazdır. Simgesi Rn, atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan radon; renksiz, kokusuz, tatsız ve doğada bütünüyle radyoaktif bir gazdır. -62 °C'ta...

Radon, 1900, 1908, Aktinyum, Atom numarası, Gaz, Hidrojen, Kimya, Oksijen, Periyodik cetvel, Radyoaktif
Neon
3 yıl önce

yer alan soy gazdır. Doğada dağılmış olarak ve çok küçük yüzdelerde, yalnızca atmosferde değil, aynı zamanda yeraltından çıkan doğal gazların bileşiminde...

Neon, Argon, Atmosfer, Atom, Bileşik, Doğa, Elektrik, Elektron, Gaz, Kimya, Kripton
Kripton
3 yıl önce

simgesi ise Kr olan ve soy gaz özellikleri gösteren kimyasal elementtir. Tek atomlu, renksiz özgü ve kokusuz bir gazdır. Hacim olarak, havada milyonda...

Kripton, 1983, Atom, Ekim, Element, Gaz, Kimya, Ksenon, Lamba, Periyodik cetvel, Soygaz
Amedeo Avogadro
3 yıl önce

alanındaki katkılarıyla anılır. Amedeo Avogadro, Torino, İtalya'da, köklü ve asil bir aile olan Piedmont ailesinin bir üyesi olarak dünyaya geldi. 20 yaşında...

Amedeo Avogadro, Gay-Lussac yasası, Molekül, Atom, 1808, Joseph Louis Gay-Lussac, Avogadro yasası, 1811, John Dalton, Kütle, Organik kimya