Halojenler

Kısaca: Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu. ...devamı ☟

Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Halojen
3 yıl önce

Halojenler, periyodik tablonun 7A grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsinin elektronegatifliği yüksektir. Elektron...

Halojen, 2. periyot elementleri, 3. periyot elementleri, 4. periyot elementleri, 5. periyot elementleri, 6. periyot elementleri, 7. periyot elementleri, Aktinit, Alkali metal, Alkalin, Ametal
Flor
3 yıl önce

yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, kahverengimsi sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementidir (simgesi F). 1529 yılında Georigius Agricola...

Flor, Ansiklopedi, ,
İridyum
3 yıl önce

yüksek dayanıklılık gösterir. Her ne kadar sadece belli ergimiş tuzlar ve halojenler blok halindeki iridyumu aşındırabilse de, bölünmüş toz halindeki iridyum...

Lantan
3 yıl önce

tepkimeye girebilmektedir. Lantan, azot, bor, selenyum, fosfor, kükürt ve halojenler ile doğrudan tepkimeye girebilmektedir. Üç çekirdekli olan elementin tuzları...

Lantan, Element, Kimya, Taslak
İyot
3 yıl önce

kullanılır. Çoğu canlının eser miktarda iyota gereksinimi vardır. Diğer halojenler (periyodik tablonun Grup VII üyeleri) gibi iyot da iki atomlu moleküller...

Tulyum
3 yıl önce

2 Tm (katı) + 6 H2O (sıvı) → 2 Tm(OH)3 (aq) + 3 H2 (gas) Tulyum bütün halojenler ile reaksiyona girer. Reaksiyon, oda sıcaklığında yavaştır ama 200 °C...

Tulyum, Element, Kimya, Taslak
Ametal
3 yıl önce

gösteren bazı yarı iletken elementler, "metaloidler" olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır. Hidrojen metal ya da ametal olarak kabul...

Ametal, Lantanit, Alkalin, Alkali metal, Element serisi, Aktinit, Geçiş metalleri, Soygaz, Halojen, Metaloid, Metal
Klor
3 yıl önce

sıkıştırıldığı zaman kolayca sıvılaşan klor, flor, brom, iyot ve astatinle halojenler grubunu oluşturur; halojenlerin son yörüngelerinde yedi elektron vardır...

Klor, 1810, Aktinyum, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Antimon, Argon, Arsenik, Astatin, Atom numarası