Askeri terimler, *nöbet *rütbe *sancak *tüfek *silah *tank *top *siper *füze *roket *roketatar *radar *harekat == Sınıflar == *sınıf *kara kuvvetleri *hava kuvvetleri *deniz kuvveleri *donanma *komando *ordudonatım *levazım *tankçı *topçu *istihdam *muhabere *piyade == Orduyu Oluşturan Parçalar...

Askeri Terimler hakkında bilgiler

Sınıflar

Orduyu Oluşturan ParçalarRütbeler

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Askeri Argo

Askeri argo, askeri personel tarafından kullanılan, kökeni silahlı kuvvetler argosuna dayanan terimler bütünüdür. Genellikle kısaltmalardan oluşan bu terimler askeri kavram ve olgulardan da beslenmektedir. Askeri argo kurum içi rekabeti artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Kullanım ...

Iç Kale

İç kale, ilk örnekleri İngiltere'nin Normanlar tarafından fethinden sonra İngiltere'de görülen tahkimattır. Hisar ile benzer yanları olsa da ayrı terimlerdir.

Parapsikoloji

Parapsikoloji normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlar ve süreçlerle açıklamaya çalışan bir daldır. Bilimsel olduğunu iddia etmesine rağmen bu tartışılan bir konudur. Telepati, psikokinezi, medyumluk ve benzeri aşımsal konular parapsikoloji tarafından incelenir.

Katana

Katana (刀) ya da Taçi'nin kullanımını takiben 1400'lerden sonraki ismiyle 大刀 dayito, tek-yönlü, uzun Japon kılıcı. Çoğu Japon, katana kelimesini genel olarak kılıç anlamında kullanır.

Thema

Thema (Yunanca: tekil - θέμα, ''thema'' çoğul - θέματα ''themata'') yaklaşık yedi yüz yıllık bir dönem için Bizans İmparatorluğu'nun ana yörel idare birimi idi. ''Thema'' sistemi yedinci yüzyılda Bizans topraklarının müslüman orduları tarafından zaptedilmeye ...

Aydınlatma

AYDINLATMA Alm. Beleuchtung (f), Fr. Eclairage, İng. Lighting. Işıklı hale getirme. Aydınlatmayı tabii, sun’i, iç ve dış diye gruplara ayırmak mümkündür. Tabii aydınlatma: Dünyamızın, gündüzleri güneş, geceleri ise ay ve yıldızlar tarafından aydınlatıldığı herkes ...

Kızılötesi

Dalgaboyu 900 nanometre olan, insan gözünün algılayamadığı renk. Enfraruj veya infrared olarak da bilinir