Doku Bilimi

Kısaca: Doku bilimi (İngilizce Histology, histoloji), bitki ve hayvan dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalı.Doku biliminin temel amacı dokuların hücre ve hücreler arası maddelerden organlara dek tüm yapı aşamalardaki düzenini saptamaktır.Mikroskobik anatomi olarak da tanımlanabilir.Doku alımı cerrahi,biyopsi veya otopsi(veya nekropsi,hayvansal dokular için) yollarıyla gerçekleştirilir. ...devamı ☟

doku bilimi
Doku Bilimi

Doku bilimi (İngilizce ``Histology``, histoloji), bitki ve hayvan dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalı.Doku biliminin temel amacı dokuların hücre ve hücreler arası maddelerden organlara dek tüm yapı aşamalardaki düzenini saptamaktır.Mikroskobik anatomi olarak da tanımlanabilir.Doku alımı cerrahi,biyopsi veya otopsi(veya nekropsi,hayvansal dokular için) yollarıyla gerçekleştirilir.

bkz. Histoloji

doku bilimi

Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Histoloji
3 yıl önce

Histoloji veya doku bilimi, bitki ve hayvan dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalı. Doku biliminin...

Histoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Bitki, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi
Doku
3 yıl önce

protoplast topluluklarına doku, dokuların özelliklerini konu eden morfoloji biliminin dalına da histoloji (doku bilimi) denir. Dokuyu meydana getiren hücreler...

Hücre, Gen, Hücre Çeperi
Doğa bilimleri
3 yıl önce

Materyal bilimi Yer bilimleri Jeoloji Jeofizik Jeodezi Hidroloji Meteoroloji Pedoloji Litoloji Jeomorfoloji Coğrafya Okyanusbilim Toprakbilim Fizik Doğa bilimleri...

Fizik, Kimya, Biyoloj, Coğrafya, Teknoloji, Bilim
Malzeme Bilimi
3 yıl önce

bilimi fizik ve kimyayı birleştirir ve nanobilim ve nano teknoloji araştırmalarında ön planda yer alır. Son yıllarda malzeme bilimi belirli bir bilim...

Malzeme bilimi, Teknoloji, Askeri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Bilgi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilim, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Bomba, Deniz Teknolojisi Mühendisliği
Doğa tarihi
3 yıl önce

doğa tarihi bilimi, jeobiyoloji gibi birçok bilim dalını kapsayan geniş bir yelpazedir. Biyolojinin temeli kabul edilen evrim, ilk kez İngiliz doğa tarihçisi...

Bilim insanı
3 yıl önce

demiştir: “Tarihte hiç kimse bizim anladığımız doğa felsefesini ve bilimi büyük Yunan filozofu ya da bilim insanının şekillendirdiği gibi yorumlayamaz....

Bilim
3 yıl önce

savunmuştur. Bir bilim olarak siyaset bilimi özellikle 19. yüzyılda akademik anlamda yapılanmaya başlamış, 1880 yılında ABD'de ilk siyaset bilimi okulu (bölümü)...

Bilimin tarih içindeki gelişimi, Bilim tarihi, Bilimsel yöntem, Ahlak, Arapça, Astronomi, Bilim Portalı, Bilimsel kuram, Dilbilgisi, Ekoloji, Fransızca, Mantık, Matematik, Deney
Bilim Tarihi
3 yıl önce

olarak, bilimi, daha önceki araştırmaları da içerecek şekilde yeterince geniş olarak tanımlamıştı. 18. yüzyıldan 20. yüzyılın sonlarına kadar bilim tarihi...

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler