Holodomor

Kısaca: Holodomor (Голодомор) ya da Ukrayna Kırımı, 1932–1933 arasında, o dönem Sovyetler Birliği'nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya'nın Kuban bölgesinde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle yaklaşık olarak 8 milyon insanın yok olduğu olaylara verilen addır. Sovyet arşivlerinin açılmaması yüzünden, ölü sayısını kesin olarak belirleyebilecek araştırmalar günümüze kadar hâlâ yapılamamış olmasına rağmen, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin o dönemde hayatını kaybettiği düşünülmektedir. ...devamı ☟

Holodomor
Holodomor

Holodomor, ya da Ukrayna Kırımı, 1932-1933 arasında, o dönem Sovyetler Birliği`nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya`nın Kuban bölgesinde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle 5-10 milyon insanın yok olduğu olaylara verilen addır.

Sovyet arşivlerinin açılmaması yüzünden, ölü sayısını kesin olarak belirleyebilecek araştırmalar günümüze kadar hala yapılamamış olmasına rağmen, Ukrayna nüfusunun dörtte birinin o dönemde hayatını kaybettiği düşünülmektedir.

Holodomor`un sebeplerinden en önemlisi, Sovyet döneminin uygulamaya çalıştığı ekonomik ve sosyal politikalardır. Özellikte kooperatif tarım uygulamalarını kabul etmeyen Ukrayna köylüsü zorlamalara karşısında tarım üretiminden vaz geçerek, üretimi durdurmuştur. Durumun gidişatını önceden kestirebilecek olan dönemin yöneticileri, "anti-kolhoz" hareketin yayılmasını önlemek amacıyla, sorunu hafifletecek önlemler almaktan kaçınmış ve bir nevi bölgede diğer direnişçi köylülerce ibret alınabilecek bir olay çıkarmak istemiştir. Açlığın en tepeye ulaştığı dönemde dahi, Sovyet yönetimi, 1932`de 1.7 milyon ton, 1933`te 1.84 milyon ton tahıl ihraç etmiştir. Bölgede artan açlıktan kaçmak isteyenlerin başka bölgelere gitmesine engel olunarak, katliama seyirci kalınmıştır.

O dönemde kıtlık haberleri mümkün olduğunca sansürlenerek dünyanın dikkatinden saklanmıştır.

Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avusturalya, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Kanada, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moldova, Polonya ve Vatikan aldıkları kararlarla Holodomor`u soykırım olarak kabul etmektedir. Ukrayna`da her yılın kasım ayının son Cumartesi günü, Holodomor kurbanlarını anma günüdür.

Etimoloji

Holodomor, Ukraynaca açlıkla öldürmek" anlamına gelir.

Sebep ve Sonuçlar

Kıtlık özellikle köylüleri etkilemiş, şehirlerde neredeyse hissedilmemiştir. Daha önce Sovyetler Birliğinde meydana gelen kuraklık ve kıtlık (1921-22, 1947) olaylarının sebebi olan altyapı sorunları, savaş gibi nedenler Holodomor`da yoktur. Aksine bu seferkinde sebep sadece politik ve yönetimseldir.

Gelişim

Sovyet diktatörü Josef Stalin`in köysel kooperatifleşme hareketine en büyük muhalefeti ve direnci, bir kolhoz ya da sovkhoz için çalışmak yerine, özel üretimi tercih eden Ukrayna ve Don köylüleri göstermiştir. Önceleri, verimli özel çifliklerin bu şekildeki ekonomik faaliyetlerine göz yuman Bolşevikler, sonraları, bu üretim tarzını, merkezi planlamaya karşı bir tehdit olarak algılamışlardır.

Devrimciler, Rus İç Savaşı sırasında, şehirlilere göre daha az destek aldıkları köylüleri, bu sistemle kontrollerine daha kolay alabileceklerini düşünüyorlardı. 1929 ve 30`ları takiben, hükümet köylerde kollektivizmin gelişimini sağlamak için, binlerce resmi görevlisini tarlalara kooperatifleri organize etmeleri için göndermiştir.

1932 yılı hasadının iyi olmayacağının anlaşılması üzerine, hükümet suçu, o dönemde nisbeten sistem dışında kalan özel çifliklere attı ve alınan kararlarla, hasatta hesaplanan eksiklerin bu çifliklerden vergi olarak tahsil edilmesine karar verildi. Silahlı güçler kullanılarak, bir sonraki yılın tohumlukları ve çifliklerde yaşayanların ihtiyaçları göz ardı edilerek, belirlenen miktarda tahıl zorla alındı. Çiflik sahipleri, kooperatiflerde çalışmaları için devletin el koymak istediği büyük baş hayvanları kestiler ve bu yüzden tarlada üretimde kullanılabilecek hayvan sayısı azaldı.

Bir yıl sonrası tam bir felaket oldu. Ukrayna`daki en verimli tarım alanları, tam anlamıyla birer kıtlık alanına dönüştü. Gelen kıtlık haberleri üzerine bölgeye gitmek isteyen gazetecilere engel olundu. Hükümet ve yerel politikacılar, acil olarak bölgede önlem alacaklarını ve yardım edeceklerini söylemelerine rağmen, yeterli çaba gösterilemedi. Ukrayna`da insanlar ölürken SSCB tahıl ihracatını arttırdı. Görgü tanıklarına göre, bölgede açlıktan kaçmak isteyen binlerce çocuk, ya ailelerinin olduğu yerlere ya da yetimhanelere geri gönderildi ve oralarda bakımsızlık ve açlık gibi sebeplerden öldüler.

Bilgi ve haber akışını önlemek amacıyla bizzat Stalin ve Molotov tarafından imzalanan yönergelerle, seyahat edeceklere izin almaları şartı getirildi. Bölgeden kaçmaya çalışanların aslında Sovyet düşmanlarınca organize edilen kişiler olduğu ve halkın buralardan çıkarılmamaları gerektiği savunuldu. Uygulamaların tam sonuç vermesi için Stalin bizzat Pavel Postişev`i Ukrayna İkinci Sekreteri olarak atadı. Onunla birlikte binlerce Sovyet görevlisi de, "kollektivizmin" gelişimini sekteye uğratacak her tehlikeyi önleme görevi ile Ukrayna`ya geldi. Stalin böylece Ukrayna`da kontrolü tamamen ele aldı.

1933-34 baharında nisbeten iyi giden iklimin de etkisiyle, 1932-33 dönemindeki etkisiz ekim ve çalışan sayısındaki büyük azalmaya rağmen hasat iyi oldu. Köylülerin sayıca azalmasıyla etkisizleşen muhalefet hareketi bu dönemde de etkili olamadı. SSCB`nin kendi kur rejimi açısından gerekli gördüğü tahıl ihracına bu yıl da devam edildi.

Kıtlık Kurbanları

1933 yılının sonunda, Ukrayna ve Rusya`da tahminen 5-10 milyon insanın öldüğü düşünülmektedir. Kurbanların %81.3`ü Ukraynalı, %4.5`i Rus, %1.4`i Yahudi ve %1.1`i Polonyalıdır. Tüm köylü nüfusunun %25-50`si hayatını kaybetti. Ukrayna`nın kuruluş temelini teşkil eden köylülük bilincinin bu dönemde aldığı yara, günümüzde hala halkına acısını hissettirmektedir.

Holodomor Bir Soykırım mıdır?

Olayların soykırım özeliğinde olup olmadığı tartışılsa da, Ukrayna`nın uluslararası alandaki tüm çabalarına rağmen, Rusya Federasyonu soykırım olarak tanınmasına karşı çıkmaktadır.

LinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Holodomor Resimleri

Komünizmin Kara Kitabı
4 yıl önce

olan dönemde 2 milyon kişinin gulaglara sürgünü 4 milyon Ukraynalının (Holodomor) ve 1932 ile 1933 kıtlıkları sırasında diğer 2 milyon kişinin ölümü 1939...

Ukrayna tarihi
4 yıl önce

Birliği'ne katıldı. 1932-1933 yılları arasında Sovyet kooperatifleşme siyaseti Holodomor adı verilen yapay bir kıtlığa yol açtı ve Ukrayna'da milyonlarca insanın...

Kuban
1 yıl önce

Ukraince eğitim yasaklandı. 1932-33 yıllarındaki zorunlu kolektivizasyon (Holodomor) Kuban'daki Ukrayna kökenli halkı özellikle etkiledi.Şablon:Dergi kaynak...

Kıtlık (ekonomi)
1 yıl önce

çıkan ve çok sayıda insanın açlıktan öldüğü kasıtlı kıtlık için bakınız: Holodomor İktisat biliminde sermaye, gündelik hayatta kullanılan "para" anlamından...

çeçenistan
1 yıl önce

Cumhuriyeti kuruldu. 1930'larda Çeçenistan, insan kaynaklı bir kıtlık olan Holodomor'dan kaçan birçok Ukraynalı ile istila edildi. Sonuç olarak, Ukraynalıların...

Çeçenya, 17 Haziran, 1927, 1938, 1991, 1992, 1996, 1997, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2005
Antikomünizm
4 yıl önce

yaratılan kıtlık sebebiyle milyonlarca Ukraynalı sivilin öldürüldüğü soykırım Holodomor hakkındaydı. Bu kampanya 18 Şubat 1935'te, Chicago American gazetesinin...

Ukrayna
1 yıl önce

Kiev Holodomor kurbanları Anıtı...

Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Türkmenistan
Josef Stalin
1 yıl önce

Josef Stalin (asıl adı Yosif Visaryonoviç Cuğaşvili) (18 Aralık 1878 - 5 Mart 1953), Gürcü asıllı Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi...

Josef Stalin, lenin, Rusya, Sovyetler Birliği