Kapitalist

Kısaca: Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, gelir dağılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluştuğu piyasa ekonomisi tarafından belirlendiği sosyal ve ekonomik sistemdir. Bu sistemde genellikle bireylerin ya da grupların oluşturduğu tüzel kişiliklerin ya da şirketlerin emek, yer, üretim aracı ve para (bkz: finans ve kredi) ticareti yapabilmeye hakkı vardır. ...devamı ☟

kapitalist
Kapitalist

kapitalist

Sermayedar, anamalcı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kapitalizm
3 yıl önce

emek, gönüllü takas, bir fiyat sistemi ve rekabetçi pazarları içerir. Kapitalist piyasa ekonomisinde, karar verme ve yatırım finansal ve sermaye piyasalarındaki...

Kapitalizm, Ekonomi, Finans, Francis Fukuyama, Politika, SSCB, Serbest piyasa ekonomisi, Siyaset, Taslak, Özel mülkiyet, Serbest piyasa
Kapitalist üretim biçimi
3 yıl önce

Kapitalist üretim biçimi, Marksist ekonomik söylemde 18. yüzyılın sonunda Batı Avrupa'da hızlıca büyüyen kapitalist toplumların sosyoekonomik temelini...

Kapitalist Ötesi Toplum (kitap)
6 yıl önce

Kapitalist Ötesi Toplum , Peter Drucker'ın 1993 tarihinde yayımlanan kitabı. Yazar, kitabında Kapitalizm Çağı 'nı geride bırakmakta olduğumuz dönemi ele...

Kapitalist í–tesi Toplum (kitap), 1993, ISBN, Peter Drucker, Popüler iş kitapları listesi, Türkçe, İş ve yönetim, İnkılap Kitabevi
Anarko-kapitalizm
3 yıl önce

bir sonucu ise veya hediye olarak elde edilmiş ise. Ekole göre, anarko kapitalist toplumda; serbest piyasa işleyişini, toplumsal kurumları, yasa uygulamalarını...

Anarko-kapitalizm, Agorizm, Aktivizm, Anarka-feminizm, Anarko-kapitalist sembolizm, Anarko-primitivizm, Anarko-sendikalizm, Anarşist komünizm, Anarşist sembolizm, Anarşizm, Bireyci anarşizm
Marx'ın yabancılaşma teorisi
3 yıl önce

bir süreç olarak anlaşılır. İkinci yabancılaşma ise, bizzat kapitalist pazarın ve kapitalist toplumsal sistemin yarattığı yabancılaşmadır. Bunun sonucu...

Marx`ın yabancılaşma teorisi, Marx`ın yabancılaşma teorisi, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü
Proletarya
3 yıl önce

sınıfsal olarak tanımlanmasıdır. Marksizm proletarya ve burjuvaziyi (kapitalist sınıf) birbirinin zıddı iki pozisyona koyar, örnek olarak fabrika işçisi...

Proletarya, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek fazlası, Emek gücü
Devrimci sosyalizm
3 yıl önce

politik felsefe, doktrin ve gelenektir. Daha spesifik olarak, devrimin kapitalist üretim tarzından sosyalist üretim tarzına geçiş için gerekli bir ön koşul...

Komünist Parti
3 yıl önce

örgütlenen, silahlı kanadı da bulunabilen siyasi parti. 19. yüzyılda kapitalist ekonomik ve toplumsal sisteminin yetkinleşmesiyle beraber önem kazanan...

Komünist parti, Bolşevik, Siyasi parti, Türkiye Komünist Partisi, Çin Komünist Partisi, Doğu Halkları Kurultayı