Karboksil

Kısaca: Karboksilik asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(=O)OH formülüne sahiptirler, bu genelde -COOH veya CO2H olarak da yazılır. Karboksilik asitler Bronsted asitleridir, yani proton vericileridir. ...devamı ☟

karboksil
Karboksil

karboksil

Organik asit grubunda bulunan -COOH formülündeki tek değerli kökler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

karboksil Resimleri

Karboksilik asit
3 yıl önce

Karboksilik asitler karboksil grubu olan organik asitlerdir, -C(=O)OH formülüne sahiptirler, bu genelde -COOH veya CO2H olarak da yazılır. Karboksilik...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
Karboksil ester lipaz
6 yıl önce

Karboksil ester lipaz (KEL), diğer adları ile safra tuzu bağımlı lipaz (İngilizce Bile salt-dependent lipase; BSDL) veya safra tuzu uyarılı lipaz (İng...

Hidroksil
3 yıl önce

bir bağla bir karbonil grubuna bağlanmış bir hidroksil grubu (C=O), bir karboksil grubu (C(O)OH) meydana getirir. Bu bir karboksilik asidin tanımlayıcı...

Hidroksil, Kimya, Taslak
Oksalik asit
3 yıl önce

yoncadan almıştır. Zayıf asit özelliği gösterir. Sadece birbirine bağlı iki karboksil kökünden oluşur. Birçok bitkisel kaynakta (kuzukulağı, domates, ıbak...

Kimya, asitler, asit, periyodik tablo
Peptit bağı
3 yıl önce

dizinleridir. Peptid bağı bir aa’in α- amino grubuyla diğer bir aa’in α-karboksil grubu arasında meydana gelen Kovalent bağdır. İki aa, bir dipeptid oluşturmak...

Dikarboksilik asit
3 yıl önce

asitlerle aynı kimyasal davranışları ve tepkimeleri gösterirler. İkinci karboksil grubunun iyonlaşması birincisinden daha zor olur. Bunun nedeni çift yüklü...

Dikarboksilik asit, Aldehit, Alkan, Alken, Fonksiyonel grup, Karboksilik asit, Naylon, Organik bileşik, Polietilen tereftalat, Adipik asit, Glutarik asit
Proteaz
3 yıl önce

sistein veya treonin amino asitinin veya bir su molekülünün peptidteki karboksil (C=O) grubuyla nükleofil yer değiştirme tepkimesi sonucu olur. Nükleofil...

Proteaz, Biyokimya, Enzim, Hücre biyolojisi, Protein, Taslak
Kromozom 13 (insan)
6 yıl önce

gap junction protein, beta 6 (konneksin 30) PCCA: propionil koenzim A karboksil, alfa polipeptid RB1: retinoblastoma 1 FLT1: Fms tirosin kinaz ile ilişkili...