Karbon Dioksit

Kısaca: Bir atom karbonla iki oksijenin birleşmesinden meydana gelen gaz. Kömürün yanmasından, üzüm suyunun mayalanmasından,... ...devamı ☟

Karbon dioksit
Karbon Dioksit

Bir atom karbonla iki oksijenin birleşmesinden meydana gelen gaz. Kömürün yanmasından, üzüm suyunun mayalanmasından, hayvanların ve bitkilerin solumalarından meydana gelir. Havada çok az oranda bulunur. (% 0,03) Renksiz, kokusuz bir gazdır. Havadan bir buçuk defa daha ağırdır. Yanan bir mum,karbon dioksit içine sokulursa söner. Bu özelliğinden istifade edilerek karbon dioksit, yangın söndürmede kullanılır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karbondioksit
3 yıl önce

Karbondioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır. Renk ve...

Karbondioksit, Akciğer, Aseton, Atmosfer, Azot, Basınç, Bileşik, Carbon, Ergime noktası, Hemoglobin, Karbon
Karbon
3 yıl önce

Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal element. Evrende bolluk bakımından altıncı sırada yer alan karbon, kızgın yıldızlarda hidrojenin termonükleer...

Karbon, Aktinyum, Alkol, Allotrop, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Ametaller, Antimon, Argon, Arsenik
Hiperkapni
3 yıl önce

aynı zamanda hiperkarbi ve CO2 tutulması olarak da bilinen, kandaki karbon dioksit (CO2) seviyesinin anormal yükselmesidir. Hiperkapni Yunanca hiper =...

Solunum yetmezliği
3 yıl önce

arteriyel oksijen ve/veya karbon dioksit seviyesi normal aralıklarda korunamaz. Oksijenasyondaki düşüş hipoksemi ve arteriyel karbon dioksit seviyesinde yükselme...

Karbon fiber
3 yıl önce

Karbon fiber veya karbon elyaf, teknoloji ürünü ipliksi bir tür maddedir. Ana bileşimleri Karbonlaşmış akrilik elyaftır (Orlon), katran ve naylondur. Karbon...

Gaz odası
3 yıl önce

oluşur. Bu oda için en çok kullanılan gaz, hidrojen siyanürdür; karbon dioksit ve karbon monoksit de kullanılabilir. 1789'da Fransız Devriminin başında...

Alkol fermantasyonu
3 yıl önce

pirüvattaki iyonlaşmış karboksil grubu (COO-) ondan kopup bir molekül karbon dioksit olarak ortama salınır. Arta kalan molekül, asetaldehit (C2H4O), NADH'deki...

Alkol fermantasyonu, Adenozin trifosfat, Arpa, Buğday, Etanol, Fermantasyon, Fosfat, Glikoliz, Glikoz, Karboksil, Karbon dioksit
Kyoto Protokolü
3 yıl önce

imzalayan ülkeler, karbon dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salımını azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa karbon ticareti yoluyla haklarını...

Kyoto Protokolü, AB, ABD, Almanya, Avustralya, BM, Bonn, Hindistan, Hollanda, Japonya, Kanada