Ligaz

Kısaca: Biyokimyada, ligaz (Latince ligāre fiilinden - "bağlanmak" veya "yapışmak" anlamında), iki büyük molekül arasında bir kimyasal bağ oluşturarak onları birleştiren bir enzimdir; genelde reaksiyonu sırasında bu büyük moleküllerden birine ait küçük bir kimyasal grup hidroliz olur. ...devamı ☟

Biyokimyada, ligaz (Latince ligāre fiilinden - "bağlanmak" veya "yapışmak" anlamında), iki büyük molekül arasında bir kimyasal bağ oluşturarak onları birleştiren bir enzimdir; genelde reaksiyonu sırasında bu büyük moleküllerden birine ait küçük bir kimyasal grup hidroliz olur. Genelde ligazlar aşağıdaki tip reaksiyonu katalizler: :Ab + C a†’ A–C + b veya bazen :Ab + cD a†’ A–D + b + c Küçük harfler, hidroliz olan küçük grupları temsil eder. Adlandırma sistemi Ligazların yaygın isimleri genelde "ligaz" sözcüğünü içerir, DNA ligaz gibi. Ligazlar için kullanılan diğer yaygın adların bazıları sentetaz sözcüğünü içerir, çünkü yeni moleküllerin sentez kullanılırlar, veya karboksilaz sözcüğünü içerir, çünkü bir moleküle karbon dioksit eklenmesinde kullanılırlar. "Sentetaz" ile "sentaz" sözcükleri karıştırılmamalıdır, çünkü sentazlar nükleozit trifosfatlardan (ATP, GTP gibi) enerji elde etmezler ve liyaz grubuna aittirler, oysa ligazlar nükleozit trifosfatlar kullanırlar. Sınıflandırma Ligazlar EC numara sınıflamasına göre "EC 6" olarak sınıflanırlar. Bu sistemde ligazlar aşağıdaki gruplara ayrılırlar: *EC 6.1 karbon-oksijen bağları oluşturan ligazları içerir *EC 6.2 karbon-kükürt bağları oluşturan ligazları içerir *EC 6.3 karbon-azot bağları oluşturan ligazları içerir(argininosuksinat sentetaz dahil) *EC 6.4 karbon-karbon bağları oluşturan ligazları içerir *EC 6.5 fosforik ester bağları oluşturan ligazları içerir *EC 6.6 azot-metal bağları oluşturan ligazları içerir Kaynakça * EC 6 giriş bölümü Queen Mary, University of London, kimya bölümünden. }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

DNA Ligaz
3 yıl önce

Moleküler biyolojide DNA ligaz iki DNA molekülünü uç uca birleştiren özel bir ligaz (EC 6.5.1.1) tipidir. DNA ligaz DNA tamiri, DNA ikileşmesinde rol oynar...

Bağlama (biyoloji)
3 yıl önce

enzim aracığılıyla birbirlerine bağlanması işlemine denir. Bu işlem için ligaz cinsi enzimler görev yapar. Bağlamadaki sorunlardan biri vektörün yabancı...

Kesintili zincir
3 yıl önce

I enzimi yaparken, Okazaki parçalarını birleştirme işlemini DNA ligaz yapar. DNA ligaz, fosfodiester bağlarnın oluşumunu tetikleyerek, kesintili sentezlenen...

Kesintili zincir, DNA ikileşmesi, Enzim, Nükleotit, Okazaki parçaları, RNA, Wikimedia Commons, İkileşme çatalı, DNA polimeraz I, DNA ligaz, Replikasyon orjini
DNA onarımı
6 yıl önce

olabilmektedir. Bir zincirde olan basit kırıklar DNA ligaz enzimi ile hemen tamir edilmektedir. DNA ligaz; enerji gerektiren bir reaksiyon ile 5' fosfat grubu...

Replikasyon çatalı
3 yıl önce

açılmış tek zincire nükleotitler eklemesiyle replikasyon devam eder.DNA ligaz enzimi kesintili ipliği bağlayarak DNA'nın eksiksiz sentezlenmesini sağlar...

İkileşme çatalı, DNA ikileşmesi, Hidrojen bağı, Kromozom, Nükleotit, Replizom, Replikasyon orjini, Replikon, Yarı saklı çoğalma, DNA polimeraz, Helikaz
Glutatyon
3 yıl önce

oluşur: İlk olarak, L- glutamat ve sistein öncülünden glutamat—sistein ligaz aracılığıyla γ-glutamilsistein sentezlenir. Bu reaksiyon aynı zamanda glutatyon...

Kromozom 15 (insan)
6 yıl önce

homoloğu, E. coli) (S. cerevisiae) STRC: stereosilin UBE3A: ubikuitin protein ligaz E3A (insan papilloma virüs E6-ilişkili protein, Angelman sendromu) PML:...

Proteazom
6 yıl önce

tepkimeleri ubikitin ligaz adı verilen bir enzim aracılığıyla sürer. Öncelikle bir protein molekülü, bir ubikitine bağlanır. Bu, diğer ligazların ubikitine bağlanması...