Naftalen

Naftalen, naftalinin ana bileşeni olan aromatik hidrokarbon.

Naftalen, naftalinin ana bileşeni olan aromatik hidrokarbon.

Formülü C10H8 olan naftalen, madenkömürü katranının ayrımsal damıtması sırasında 200-250 °C aralığında toplanır. Kendine özgü kokulu, 80 °C`ta ergiyen, 217 °C`ta kaynayan, suda çözünmeyen parlak pullar halindedir.

1866`da Alman kimyacısı Emil Erlenmeyer tarafından onarılmış olan açık formülü, ortaklaşmış iki karbon atomu içeren iki bitişik benzen halkası gösterir: Naftalen, benzen gibi, yer değiştirme ve katılma tepkimelerine yatkındır. Tetralin, dekalin, naftoller, naftilaminler ve stalik anhidrit üretiminde, ayrıca güve öldürücü olarak (``naftalin`` ticari adıyla) kullanılır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Naftalen ilgili konular

 • Organik kimya

  Organik kimya Karbon bileşiklerinin kimyası. Organik kimyanın gelişmesi 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Fen bilimlerinin başlangıcı ile or
 • Naftalin

  Naftalin Kızıldereceye kadar ısıtılmış bir tüpten, birçok organik bileşik buharının geçirilmesiyle elde edilen, kendine has bir kokuya sa
 • Fenil

  Kimyada, fenil grubu ya da fenil halkası (-Ph olarak da kısaltılabilir) "-C6H5" formüllü bir fonksiyonel gruptur. Altı karbon atomu halkal dizil
 • Gazyağı

  Gazyağı Alm. Petroleum (n), Leuchtöl (n), Fr. Kerosene m, İng. Kerosene. Bir karışım olan petrolün rafine edilmesi ile elde edilen ürünlerde
 • Hidrokarbon

  Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen ato
 • Aromatik Bileşikler

  AROMATİK BİLEŞİKLER Alm. Aromatische Verbindungen (f), Fr. Composées aromatiques, İng. Aromatic compounds. Benzen, benzen türevleri ve naftalin
 • Hidrokarbonlar

  Yalnız karbonla hidrojenin birleşmeşinden meydana gelen organik cisimlere verilen ad. Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından olu
 • Naftalen

  Naftalen, naftalinin ana bileşeni olan aromatik hidrokarbon.
 • Karl Ziegler

  Karl Ziegler (26 Kasım 1898 - 12 Ağustos 1973), Alman kimyacı.Plastiklerin niteliğini geliştirici araştırmalarından ötürü ``1963`` Nobel Ki
 • Aromatiklik

  aromatiklik (veya aromatisite) denir. Aromatiklik, halkasal delokalizasyon ve rezonansın bir belirtisi olarak da düşünülebilir.