Pankreatik Lipaz

Kısaca: Pankreatik lipaz, pankreasın duktal hücreleri tarafından salgılanan, trigliserit moleküllerini hidroliz eden, lipaz türü bir enzimdir. Kofaktör olarak kolipaz ve safra asitleri kullanır. Hidroliz reaksiyonu sonucu açığa monoasilgliserol ve yağ asitleri oluşur. Trigliserit hidroliz ürünleri ince bağırsak tarafından emilir, epitel hücrelerinde başka enzimler tarafından tekrar trigliserite dönüştürülürler, sonra da vücuda dağıtılmak üzere, kilomikronlar içinde lenf sistemine salgılanırlar. ...devamı ☟

Pankreatik lipaz
Pankreatik Lipaz

Pankreatik lipaz, pankreasın duktal hücreleri tarafından salgılanan, trigliserit moleküllerini hidroliz eden, lipaz türü bir enzimdir. Kofaktör olarak kolipaz ve safra asitleri kullanır. Hidroliz reaksiyonu sonucu açığa monoasilgliserol ve yağ asitleri oluşur. Trigliserit hidroliz ürünleri ince bağırsak tarafından emilir, epitel hücrelerinde başka enzimler tarafından tekrar trigliserite dönüştürülürler, sonra da vücuda dağıtılmak üzere, kilomikronlar içinde lenf sistemine salgılanırlar. Gen Pankreatik lipaz PNLIP geni tarafından kodlanır. PNLIP, kromozom 10 üzerinde, 10q26.1 konumundadır.

Gen

in 13 eksonu vardır, 20 kb uzunluğundadır. Pankreatik lipaz, lipaz gen ailesinin bir üyesidir. Bu ailenin diğer üyeleri olan hepatik lipaz, lipoprotein lipaz, endotel lipaz ve gastrik/lingal lipaz genleri aynı ekson yapılarına sahiptir, kodladıkları proteinler de benzer amino asit dizileri içerirler. Protein Pankreatik lipaz, olgun hali 449 amino asit uzunluğunda bir proteindir. Nötür pH'de en iyi çalışır. Pankreatik lipaz, örneğin tripsin gibi önce inaktif bir biçimde (örneğin tripsinojen) salgılanmaz, salgılandığı haliyle aktiftir. Pankreatik lipaz trigliseritlerin sn-1 ve sn-3 konumundaki ester bağlarını hidroliz eder. Trigliseridi sindirdikten sonra bir 2-monogliserit (2 numaralı karbonda bir tane yağ asidi olan gliserol) ve iki yağ asidi üretir. 2-monogliseritler daha sonra ya bir esteraz tarafından hidroliz edilir, ya da bir izomeraz tarafınan 1-monogliserit'e dönüştürülür, o da sonra bir lipaz tarafından hidroliz edilir. Sindirim siteminde bulunan safra asidi konsantrasyonu pankreatik lipazı inaktif hale getirir. Kolipaz denen ikinci bir protein, lipazın aktif kalmasını sağlar. Kolipaz çoğu hayvanda yaklaşık 100 amino asit uzunluğunda, yaklaşık 10.000 Da kütlesindedir. Hem yağ misellerine hem de lipaz molekülüne bağlanarak bir çeşit köprü kurar. Fizyoloji Pankreatik lipaz, pankreas tarafından salgılanan, trigliserit moleküllerini hidroliz eden bir enzimdir. Triglisteritlerin %10-30'u midede sindirilir, kalanı pankreatik lipaz tarafından sindirilir. Karaciğerden salgılanan safra asitleri duodenuma salındıktan sonra mideden gelen besinlerdeki büyük yağ damlalarını kaplarlar ve onları daha küçük damlalara (misellere) emülsifiye ederler. Böylece toplam yüzey artar, bu da pankreatik lipazın bu yağları daha kolay sindirmesini sağlar. Meydana gelen monogliseritler ve yağ asitleri ince bağırsaktaki villuslar tarafından emilirler ve bağırsak epitel hücrelerinin içinde tekrar trigliseritelere dönüştürülürler. Trigliseritler kilomikron tanecikleri içinde lakteal kanallara salgılanırlar, oradan da lenf sistemine geçerler. Pankreatik lipaz yeni doğan bebeklerde yetişikinlerde görülene kıyasla azdır ve beslenme ardından salgılanması yetişkinlerde olduğu gibi artmaz. Anne sütüyle beslenen bebeklerin içtiği sütteki trigliseritler, anne memesinde bulunan karboksil ester lipaz tarafindan sindirilir. Pankreatik lipaz eksikliği Pankreatik lipaz eksikliği halinde yağlı dışkı (steatorea) görülür. Patoloji Pankreatik lipaz pankreasın kanal sistemi aracılığıyla duodenuma salgılanır. Normalde serumdaki konsantrasyonu çok düşüktür. Anormal durumlarda, pankreatit veya pankreatik adenokarsinoma gibi, pankreas özyıkıma (autolysis) gidebilir ve pankreatik lipazı seruma salar. Dolayısıyla, pankreatik lipazın serum konsantrasyonunun ölçülmesi ile pankreatit tanısı konabilir. Obezite tedavisinde rolü Obezite tedavisinde kullanılan orlistat adlı ilaç pankreatik lipazın inhibitörüdür. Trigliseritlerin sindirimine engel olarak vücuda besinsel yağ alımını durdurur.

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pankreatik lipaz ilişkili protein 2
6 yıl önce

Pankreatik lipaz ilişkili protein 2 (İngilizce Pancreatic Lipase-related protein 'den kısaltma PLRP2 olarak değinilir), insanda PNLIPRP2 geni tarafından...

Lipaz
3 yıl önce

durumunda, enzim lizozom denen organele sınırlanmıştır. Başka lipazlar, pankreatik lipaz gibi, hücre dışına salgılanır ve orada gıdasal lipitleri daha...

Lipaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Lipit, Taslak, Yağ, Kataliz, Ester bağ
Karboksil ester lipaz
6 yıl önce

Yetişkinlerde trigliseritler başlıca pankreatik lipaz tarafından sindirilir (hidroliz edilir). Yeni doğanlarda pankreatik lipaz aktivitesi yetişkinlerden daha...

Endotel lipaz
6 yıl önce

eksondan oluşur ve 71.4 kb uzunluğundadır. EL; hepatik lipaz, lipoprotein lipaz ve pankreatik lipaz enzimleri ile aynı evrimsel aileye aittir, bu proteinlerin...

Pankreatin
3 yıl önce

Pankreatin pankreasın ekzokrin hücrelerinin sentezlediği amilaz, lipaz ve proteaz gibi enzimlerin ortak adı. Bu enzim karışımı ticari olarak da satılmakta...

Lipoprotein lipaz
3 yıl önce

farklı mRNA kodlar. 10 eksonlu, 30 kb uzunluğundadır. Hepatik lipaz ve pankreatik lipaz enzimlerinin genleri ile aynı gen ailesine aittir. Geni düzenleyen...

Yağ asidi metabolizması
3 yıl önce

Sindirim kanalında pankreatik lipazın ve kolipazın yardımıyla serbest yağ asitlerine ve monogliseridlere parçalanırlar. pankreatik lipaz-kolipaz kompleksi...

Pankreas
3 yıl önce

pankreas özsuyu salgılanır. Pankreasın salgıladığı bu öz suyu lipaz, amilaz ve tripsinojendir. Tripsinojen protein, lipaz yağ ve amilaz da karbonhidratların...

Pankreas, Alkali, Aminoasit, Atardamar, Böbrek, Böbreküstü bezleri, Dalak, Enzim, Glikojen, Hidroliz, Hipotalamus