Pannonia

Kısaca: Pannonia ya da Panunya, Kuzey ve Doğusundan Tuna, Batısından Noricum ve daha yukarıda İtalya, Güneyinden Dalmaçya ve daha aşağıda Moesia eyaletleriyle çevrili olan Roma İmparatorluğu eyaleti. Antik Pannonia eyaleti toprakları, günümüzde çoğunluğu Macaristan'da olmak üzere, Avusturya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya ve Bosna-Hersek sınırları içerisindedir. ...devamı ☟

pannonia
Pannonia

Macaristan tarihi Pannonia, Kuzey ve Doğusundan Tuna, Batısından Noricum ve daha yukarıda İtalya, Güneyinden Dalmaçya ve daha aşağıda Moesia eyaletleriyle çevrili olan Roma İmparatorluğu eyaleti. Antik Pannonia eyaleti toprakları, günümüzde çoğunluğu Macaristan`da olmak üzere, Avusturya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya ve Bosna-Hersek sınırları içerisindedir.

Pannonia terimi günümüzde genellikle Macaristandaki Transtuna bölgesi (Dunántúl) ya da tüm Macaristan için kullanılmaktadır.

İsmi

Julius Pokorny, ``Pannonia`` adını Ön Hint-Avrupa dili İlliryaca ``*pen-``, "bataklık, su, ıslak" kökünden türetmiştir.

Tarihi

Bölgenin yerlileri ``Pannonii`` (Pannonialılar) olarak bilinen ve İllirya halklarıyla akraba bir kabiledir. M.Ö. 4. yüzyıl`dan itibaren bazı Kelt kabileleri tarafından işgal edilmiştir. Dalmaçya`lıların müttefiki olan yerlilerine M.Ö. 35 yılında Augustus tarafından yapılan ve Siscia`nın (Sisak) fethedilmesiyle sonuçlanan saldırıya kadar bölge hakkında çok az bilgi vardır. Bölge, M.Ö. 9 yılına kadar tam anlamıyla kontrol altına alınamamış ve bu tarihten sonra İllirya eyaletine bağlanmıştır.

M.S. 6 yılında Pannonialıların Dalmaçyalılar ve diğer İlliryalı kabilelerle birlikte kalkıştıkları isyan, yaklaşık üç yıl süren zorlu savaşların ardından Tiberius ve Germanicus tarafından bastırılmıştır. M.S. 9 yılında sona eren isyanın ardından İllirya eyaleti topraklarının Kuzeyi Pannonia eyaleti, Güneyi Dalmaçya eyaleti olacak şekilde ikiye bölünmüştür. Bölünme tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte M.S. 20 yılından sonra ancak M.S. 50 yılından öncedir. Eyaletin, Quadi ve Marcomanni gibi tehlikeli barbar kabilelere olan yakınlığı nedeniyle bölgede çok sayıda birlik (İlerleyen zamanlarda 7 Lejyon) konuşlandırılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve Tuna cephesi boyunca çok sayıda kale inşaa edilmiştir.

M.S. 102 ve 107 yılları arasındaki birinci ve ikinci Daçya savaşları arasındaki bir tarihte, eyaletin toprakları İmparator Trajan tarafından Pannonia Superior (Batısı) ve Pannonia Inferior (Doğusu) olmak üzere iki eyalete bölündü. Tarihçi Ptolemy`ye göre, bu bölünme Kuzeydeki Arrabona`dan (GyÅ‘r) Güneydeki Servitium`a (GradiÅ¡ka) kadar uzanan bir hatla sağlanmıştı. Sonradan bu hat biraz daha Doğuya kaydırılmıştır. Ülkenin tamamı zaman zaman Pannonias (Pannoniae) olarak adlandırılmıştır.

Pannonia Superior, konsüler bir Sefir tarafından yönetiliyordu ve emri altında üç Lejyon bulunuyordu. Pannonia Inferior ise önceleri Praetorian bir Sefir tarafından idare edilirken, Marcus Aurelius zamanında Konsüler bir Sefir idaresine verildi ancak hala tek bir Lejyona sahipti. Tuna cephesi, İmparator Hadrian tarafından kurulmuş iki koloni olan Aelia Mursia (Osijek) ve Aelia Aquincum (í“buda) tarafından koruma altına alınmıştı.

Diokletian zamanında eyalet dört parça olarak yeniden düzenlendi:

Diokletian ayrıca bu gün Slovenya olarak bilinen toprakları Pannonia eyaletinden ayırarak Noricum eyaletine dahil etmiştir.

Pannonia, 5. yüzyıl ortalarında II. Theodosius tarafından Hunlar`a terk edildi ve Attila`nın ölümünün ardından da sırasıyla, Ostrogotlar (456-471), Lombardlar (530-568), Avarlar (560`lar - 800 civarı), Slavlar (480`lerden beri orada yaşayan ve 800 - 900 arası özgür olan), Macarlar (900/901`den beri); Habsburglar ve Osmanlılar (1526 - 1878 arası) tarafından yönetildi. Birinci Dünya Savaşının ardından bölge Avusturya, Macaristan ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallıkları (1929 yılında Yugoslavya olarak yeniden adlandırıldı) arasında paylaştırıldı.

Ekonomi ve bölgenin çehresi

Ülke, özellikle mevcut büyük ormanların Probus ve Galerius tarafından ortandan kaldırılmasından sonra oldukça verimli bir yer haline gelmiştir. Bu süreçten önce en önemli ihraç kalemi keresteydi. Başlıca tarımsal ürünleri yulaf ve yerlileri tarafından sabaea adında bir çeşit bira üretilen arpa`dır. Şaraplık Üzüm asmaları ve Zeytin ağaçları kısmen bakımlıdır. Pannonia ayrıca av köpeği yetiştiriciliği ile meşhurdur. Antik dönemde her hangi bir madenden bahsedilmediği halde demir ve gümüş bulunma olasılığı yüksektir. Başlıca nehirleri Dravus, Savus ve Arrabo, Danuvius nehriyle birleşir.

Kaynaklar

  • Radomir Popović, Rano hrišćanstvo u Panoniji, VojvoÄ‘anski godiÅ¡njak, sveska I, Novi Sad, 1995.
  • Petar MiloÅ¡ević, Arheologija i istorija Sirmijuma, Novi Sad, 2001.


LinklerÇeviri kaynağı

  • Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Pannonia |tarih=06 Ocak 2007 |dil=İngilizce |madde=Pannonia

Roma İmparatorluk Eyaletleri

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

pannonia Resimleri

Pannonia
2 yıl önce

Pannonia ya da Panunya, Kuzey ve Doğusundan Tuna, Batısından Noricum ve daha yukarıda İtalya, Güneyinden Dalmaçya ve daha aşağıda Moesia eyaletleriyle...

Pannonia, Macaristan tarihi, Roma İmparatorluk Eyaletleri, 102, 107, 1848 Devrimleri, 5. yüzyıl, 6, Achaea, Afrika (Roma eyaleti), Alpes Cottiae
II. Claudius
6 yıl önce

yükseltilmiştir. Claudius'un kökeni belirsizdir. Ya Syrmia'lı (Sirmium; Pannonia Inferior'da) bir Illyria'lı ya da Dardania'lıdır (Moesia Superior'da)....

Sirmium
3 yıl önce

Sirmium, eskiden Roma İmparatorluğu'nun Pannonia bölgesinde yer alan antik bir şehirdir. Şehre ilk yerleşimler, 4. yüzyılda İliryalılar ve Keltler tarafından...

Decius
2 yıl önce

müşterek imparatorluk yapmıştır. Budalia'da (Sirmium yakınları, Aşağı Pannonia) doğan Decius, Illyria eyaletinden birbiri ardınca gelen seçkin adamlardan...

Decius, Roma İmparatorları, Roma İmparatorları, 1453, 201, 232, 235, 245, 249, 251, 284
Bosna
2 yıl önce

(Kiril alfabesi'nde: Босна) kuzeyinde ve doğusunda Sava ve Drina, güneyinde Pannonia Ovası bulunan Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin kuzey bölümünü kapsayan tarihi...

Bosna-Hersek, Başçarşı, Saraybosna, Neum, Mostar Köprüsü, Poçitely, .ba, 1102, 1167, 1180, 1204
Licinius
2 yıl önce

Licinius'u Batı Augustus'u olarak seçti. Acil görev olarak Illyricum, Trakya ve Pannonia eyaletlerinin komutasını aldı. Galerius'un 311 Mayısında ölümü üzerine...

Licinius, Roma İmparatorları, 11 Kasım, 1453, 18 Eylül, 235, 250, 284, 308, 30 Nisan, 311
582
6 yıl önce

Göktürk Devleti'nin ikiye ayrıldı. Roma İmparatorluğu'nun elinde olan, Pannonia bölgesinde yer alan Sirmium şehrini Avarlar 582 yılında ele geçirip yıktılar...

582, 5. yüzyıl, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586
Rua
2 yıl önce

teşebbüslerinin ardından önce Roma'ya, ardından da Dalmaçya'ya kaçtı. Pannonia yolu üzerinde Hunlara ulaştı. Hun hükümdarıyla arasındaki dostluk ve oradan...