Politeist

Kısaca: Çoktanrıcılık, Politeizm, Fransızca kökenli sözcük, Türkçe "çok tanrıcılık" olarak da adlandırılır. Etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Birden çok, birçok, tanrıya inanma, tapınma manasındadır. ...devamı ☟

politeist

Çok tanrıcı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Politeizm
3 yıl önce

Çoktanrıcılık ya da Politeizm, politeizm sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak manalarına gelmektedir. Sözcük, etimolojik açıdan, Yunanca...

Çoktanrıcılık, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Ezoterizm, Fransızca, Gnostisizm, Henoteizm
Judeo-Paganizm
6 yıl önce

gelen aşağılayıcı bir kelime olarak kullanılır. Amha üylerinin bazıları politeist, bazıları gizemci, bazıları ise animisttir. Kendilerine Yahudi yerine...

Agnostik Teizm
6 yıl önce

bazı teistik inanışlarla uyumlu olabilir. Agnostik teizm, monoteist veya politeist değildir. Tek tanrının veya çok tanrının var olduğu yorumundan kaçınır...

Menaşe (Yehuda)
6 yıl önce

almaktadır. Menaşe, babası Hezekiya'nın reformlarını geri çekti, Tapınak'ta politeist ibadeti geri getirdi ve bu nedenle Krallar kitabında kınandı. Pagan tanrılar...

Üniteryen Üniversalizm
3 yıl önce

neo-pagan, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Budist, monoteist, panteist ya da politeist bir inancın veya burada yer almayan başka inançlar ile inanç sınıflandırmalarının...

şirk
3 yıl önce

devâm edebiliyor olması açıklanamazdı. Kuran'da düalist (ikitanrıcı) veyâ politeist (çoktanrıcı) inançlar aşağıdaki âyetle açıkça reddedilmektedir: "Allah...

ݞirk, ݞirk
Pontifler koleji
6 yıl önce

kurumundan ziyade bir komite ya da kurul anlamında kullanılır) Mensuplarını, politeist devlet dininde en yüksek konuma sahip rahiplerin oluşturduğu bir Antik...

Pontifler koleji, Antik Roma, Din, Pontifex maximus, Roma Krallığı, Taslak, Tiber nehri, Vesta bakireleri, Çoktanrıcılık, Pontiff, Epulones
Melek
3 yıl önce

var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır. İnanç politeist toplumlardan tek tanrılı dinlere kadar birçok inanç sisteminde yer almakta...

Melek, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Azrail, Cebrail, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh