Ressam

Kısaca: Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir. ...devamı ☟

ressam
Ressam

Ressam, resim sanatı ile uğraşan kişi. Resim, yüzey üzerine renklerle, zihinsel eylemin ifadesi estetik bir görünüm oluşturmaktır.

Bugüne kadar bulunmuş ilk resimler, mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.Teknoloji geliştikçe resim yapmakta kullanılan malzemeler de gelişmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda (ve çeşitlerine), cama, sentetik malzemelere Resim yapılmıştır.

İçerik açısından bilinen ilk örneklerinin kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır, Çin ve Hindistanda M.Ö. yapılmış resimler, gündelik hayatı betimlerler, hikayeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşır.

Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır. Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vincinin anatomi analizleri eşsizdir.

İslam dini, Allah yaratılarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.

1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebini kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

1880lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmus kurallari yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.

1945lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).Resim sanatı bilinen en eski ve köklü sanatıdır bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır.Diğer sanatlar fikir üslüp vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler sebebi gelişiminin ileri seviyede ve erken dönemde gelişmesidir günümüzde ilgi olarak azalsa da resim sanatı gücünü kaybetmemiştir.

Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun bir "çok kültürlülük" egemenlik sürmektedir.

Tarzlar

Detaylı bilgi için bakınız Resim, ressamlar

ressam

Osmanlıca ressam kelimesinin Türkçe karşılığı.
Resim yapan, resim çizen.

ressam

Türkçe ressam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. artist, painter, brush, limner

ressam

resim yapan sanatçı.

ressam

Türkçe ressam kelimesinin Fransızca karşılığı.
peintre [le], dessinateur/trice [le][la]

ressam

Türkçe ressam kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Konstrukteur, Kunstmaler, Maler, Zeichner

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Resim
2 yıl önce

malzemenin kullanılabildiği bir anlatım tekniğidir. Resim yapma sanatıyla meşgul kişiler, ressam olarak adlandırılırlar. Tarihte keşfedilen ilk resimler;...

Resim, 1860, 1869, Ebru, Enstalasyon, Hat sanatı, Leonardo da Vinci, Minyatür, Osman Hamdi Bey, Paris, Perspektif
Asker Ressamlar
2 yıl önce

programlara resim dersleri konuldu. Bu sayede Darüşşafaka'dan çok sayıda ressam yetişti. 19. yüzyılda bu okullardan yetişen Osmanlı ressamlarının çoğu asker...

Osman Nuri Paşa (ressam)
2 yıl önce

Osman Nuri (1839?; İstanbul - 1906?), Türk ressam. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber, sanatçının İstanbul'da doğduğu ve öğrenimini...

Francis Bacon (ressam)
2 yıl önce

Francis Bacon (d. 28 Ekim 1909 – ö. 28 Nisan 1992), İngiliz ekspresyonist ressam. 1909 yılında Dublin'de (İrlanda), İngiliz bir anne-babanın çocuğu olarak...

Francis Bacon (ressam), Berlin, Dublin, Eadweard Muybridge, Londra, Madrid, Paris, Rembrandt, Varoluşçuluk, Vincent van Gogh, Velazquez
Pictor (takımyıldız)
6 yıl önce

Latince'de ressam anlamına gelir fakat bu isim ressam sehpası anlamına gelen Equuleus Pictoris´in kısaltılmışıdır, bu yüzden takımyıldız bir ressam sehpası...

Pictor (takımyıldız), Andromeda (takımyıldız), Antlia (takımyıldız), Apus(takımyıldız), Aquarius (takımyıldız), Aquila (takımyıldız), Ara (takımyıldız), Aries (takımyıldız), Auriga (takımyıldız), Boötes (takımyıldız), Büyüklük (kadir)
David Roberts (ressam)
6 yıl önce

David Roberts (d. 24 Ekim 1796 – ö. 25 Kasım 1864), İskoç ressam. Özellikle 1838-1840 arasında yaptığı uzun yolculukların sonucunda ortaya çıkan Mısır...

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
2 yıl önce

Güven, serdar. "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin Resim Koleksiyonu'nun Genel Bir Değerlendirmesi ve Grup Ressamları" (PDF). 24 Şubat 2016 tarihinde...

Resim (şarkı)
6 yıl önce

"Resim", Ajda Pekkan'ın 2009 yılının Mayıs ayında yayınladığı teklisidir. Ajda Pekkan, Serdar Ortaç'ın çok güzel bir beste yaptığı haberlerini alır almaz...