Arapça

Kısaca: Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır. ...devamı ☟

Arapça
Arapça

Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.

Kuran-ı Kerim'in Arapça olması nedeniyle Arap dili İslam dininde özel bir değere sahiptir.

Alfabe

Arap dili alfabesi 28 harften oluşur. Bu harfleri oluşturan temel şekil sayısı ise 17'dir. Arap yazısı sağdan sola doğru akış sergiler. Harflerin tamamı sessizdir(:samit). Harflerin seslenmesini sağlayan işaretler (dini metinler ve şiirler dışında pek kullanılmazlar) hareke ismini alırlar. Arap harfleri kelimeninin başında ortasında ve sonunda bulunmalarına göre kısmi değişiklikler gösterirler.

Arap alfabesi tarihte ve günümüzde sadece Arapların kullandığı bir alfabe olmamış, özellikle İslam'ın başka ırklar tarafından da kabul edilmesiyle Türkler, İranlılar, Pakistanlılar vb. Asya'daki diğer gayr-i Arap unsurlar tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde de Arap ülkeleri dışında İran, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde kullanılmaya devam etmektedir. Ancak alfabe, Arapça dışında kullanıldığı dillerdeki farklı sesler için temel şekiller üzerinde bazı küçük değişiklikler yapılmıştır. Örneğin: Farsça ve Türkçe'deki "ç" sesi Arap alfabesinde olmadığı için önce İranlılar ve Türkler ج (cim/c) harfi üzerinde küçük bir değişiklik yaparak چ (çim/ç) şeklini kullanmışlardır.

Arapça bir metin örneği

يسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيِِ
م ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

Arapça'nın Önemi

İslamiyet'in Arapların dışında yayılmasıyla birlikte, bu dinin kutsal kitabının dili Arapça, sadece Türkler değil diğer milletler için de önemli ve öğrenilmesi gerekli bir dil kabul edilmiştir. Diğer yandan Türk milletinin kültür mirasının vazgeçilmez parçaları olan el yazması ve basılı binlerce eserin Arapça ile yazılması, milletimiz bu dilin önemli dillerden kabul etmesi sonucunu doğurmuştur. Türklerin, Arapça konuşan toplumlarla Selçuklulardan itibaren gittikçe artan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri de bu dilin Türk toplumundaki önemini artıran etkenlerden olmuştur.


Türk milletiyle ilişkisinin tarihi boyutu bir an olarak göz ardı edilse bile, Arapça günümüzde de önemini ve dünya dilleri arasındaki etkinliğini gittikçe artıran bir dildir. Zira Arapça 22 Orta Doğu ülkesinde 200 milyona yakın bir nüfus tarafından konuşulan bir dildir. Ayrıca 24 Arap olmayan Müslüman ülkede 1 milyara yakın bir nüfus tarafından kullanılan bir dildir. Petrol üretimi ve petrokimya endüstrileri sebebiyle dünyanın ilgisi birçok Arap ülkesinin ekonomileri üzerindedir. Uluslararası ticaret, politika bilimi, uluslararası hukuk ve kültür tarihi öğrencileri, Arapça öğrenerek çok şey kazanabilirler. Antik arkeoloji ve Mısır'daki piramitler, sfenksler gibi tarihi eserler ve Arapça'nın edebi yoğunluğu, Arapça öğreniminin önemini artıran öğelerdir. Bütün bu açıklamalar günümüzde neden Arapça öğrenilmeli sorunu bir ölçüde açıklamaya yetecektir.


Günümüzde, İlahiyat fakülteleri, Fen Edebiyat fakültelerinin Doğu Dilleri Bölümü ve Gazi Eğitim Fakültesinin Arapça Öğretmenliği bölümü dışında pek fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinde Arapça yardımcı ders olarak okutulmaktadır. Arapça ilahiyat fakültelerinin temel derslerinin başında gelmektedir. Ona bu niteliği İslami kaynaklarının hemen tümünün Arapça olması ve bu dil bilinmeden bu alanda araştıma yapmanın imkansız olmasıdır.

Arap Dili ve Yazısı

Arapça, Afro-Asyetik (Hamito-Semitik)'dillerin alt grubundaki Semitik dil ailesine mensuptur. Arapça, Arabistan yarımadası lehçeleri, Irak lehçeleri, Suriye lehçeleri, Mısır lehçeleri ve Kuzey Afrika lehçeleri gibi beş ana lehçe öbeğine ayrılır. Bu dil Arap Yarımadası'ndan Bereketli Hilal (The Fertile Crescent) boyunca Atlantik Okyanusu'na kadar ulaşan geniş bir alanda konuşulan dünyanın önemli dillerinden biridir.


Dünyada yaklaşık 215 milyon insanın anadili olan Arapça, bir milyarı aşkın müslümanın ibadet dili olması yanı sıra, Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik gibi 22 Arap ülkesinin resmi dilidir. Bu dilin dünyadaki önemi ve rolünün büyüklüğü sonucunda, Birleşmiş Milletler Örgütü 1974'de Arapça altıncı resmi dil kabul etmiştir.


Arapça büyük medeniyet, kültür ve imparatorluklar doğuran dillerdin başında gelir. Arapça'nın kullanımı 7. yüzyıla kadar Arap Yarımadası içine sınırlı kalmış, İslamiyetin gelişiyle birlikte Arap yarımadasının dışında büyük bir hızla yayılarak, Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey AfrikaYı kuşatmış, oradaki dillerin yerini almış ve bir kültür ve medeniyet dili olmuştur. Sonraki asırlarda İslami fetihlerin sürmesiyle Arapça doğuda Afganistan ve en batıda İspanya'ya kadar uzanan bölgede konuşulan dil haline gelmiştir.
Ayrıca osmanlıca dilinde büyük bir rol oynar.

Arap alfabesinin, Nabat dilinden türediği kabul edilmekle birlikte nasıl, ne zaman ve nerede oluştuğu konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. İslam'dan önceki cahiliye diye adlandırılan dönemde edebiyat özellikle şiir çok üst düzeylere çıkmıştı. Ancak yine de yazma konusunda ileri seviyelere ulaşılmamıştı. Hz.Muhammed (s.a.s.) devrinde iki alfabe kullanılıyordu: Nash: Kitap ve yazışmalarda kullanılan, yuvarlak harflerle ve bitişik olarak yazılmış el yazısı şekli Kufi: Çoğunlukla dekoratif amaçlar için kullanılan keskin köşeli harfleri olan yazı şeklidir.


Arap alfabesi 28 harften oluşur. 28 harfli şimdiki alfabe temel olarak harflerin üzerine ya da altına koyulan işaretlerle (hareke)belirtilen sesli ya da sessiz harflerden oluşur. Bu işaretler genelde kullanılmamalarına rağmen, ortaokul kitaplarında ve Kuran'ın tüm basımlarında yer alır. Diğer Semitik diller gibi Arapça da sağdan sola doğru yazılır. Alfabe Farsça, Peştuca, Urdu ve Sindi gibi diğer birçok dilde de kullanılır. Arapçada harfler tek başlarına, sözcük başında, sözcük ortasında ya da sözcük sonunda olmalarına göre değişik biçimler alırlar. Arapçada üç sözcük türü vardır: fiil, ad, harf ya da edat. Adların eril ve dişil biçimleri vardır.


Konuşulan Arapça doğal olarak ülkeden ülkeye değişir. Fakat klasik Arapça, Kuran dili, 7. yüzyıldan beri büyük ölçüde değişmeden kalabildi. Dilin standartlaştırılması ve geliştirilmesinde büyük bir itici güç olarak yer aldı. Farklı ülkelerden gelen eğitimli Araplar buluştuğunda, genellikle klasik Arapça aracılığıyla iletişim kurarlar. Arap Yarımadası'nın Güney kıyısında güney Arapça olarak bilinen birçok lehçe konuşulur. Fakat bu diller kuzeyin Arapça'sından o kadar farklıdır ki güney Arapça çoğu zaman ayrı bir dil olarak kabul edilir. Modern Arapça; temel kelimeler, morfoloji ve sözdizimi bütünü bakımından Kur'an'daki gibidir.


Günümüzde yaygın olan pek çok dil Arapça'nın zengin söz varlığından pek çok kelime almıştır. Türkçe'de pek çok Arapça kökenli kelime bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce'ye, birçoğu Arapça'nın ön eki -al ile başlayan birçok kelime katmıştır. Bunlardan bazıları; algebra, alcohol, alchemy, alkali, alcove, ve albatrostur. Diğerleri ise; mosk, minaret, sultan, elixir, harem, girate, gazelle, cotton, amber, sofa, mattress, tariff, magazine, arsepial, syrup, sherbet ve artichoke. "Coffee" (kahve) de İngilizce'ye Türkçe ve İtalyanca yoluyla giren Arapça bir sözcüktür. "Assasin" (suikast) sözcüğü "haşhaş bağımlıları" anlamındaki benzer bir Arapça sözcükten gelir.


Arapça, aşağıdaki ülkelerde konuşulur ve kullanılır: Cezayir, Bahreyn, Çad, Komor Adaları (Federal İslam Cumhuriyeti), Cibuti, Mısır, Etiyopya, Gazze Şeridi, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Amman, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus,Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Batı Sahra, Yemen.

Kaynaklar

Vikipedi

Arapça

sami dillerinden, arabistan'da ve arap uygarlığını benimsemiş ülkelerde konuşulan dil.
bu dile özgü olan.

Arapça

Türkçe Arapça kelimesinin Fransızca karşılığı.
arabe [le]

Arapça

Türkçe Arapça kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Arabisch

Arapça

1 . Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.
2 . sıfatBu dille yazılmış olan.

Arapça

Türkçe Arapça kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Arabic, Arabic language

misafir - 8 yıl önce
HAMİ-SAMİ DİL AİLESİNİN SAMİ KOLUNA MENSUP DÜNYANIN EN ZENGİN DİLLERİNDENDİR.BU DİLDEN ÖZELLİKLE TÜRKÇEYE BİRÇOK KELİME GEÇMİŞTİR.BU LİSAN ORTADOĞUNUN BÇOĞUNDA VE TÜRKİYENİN DE ÖZELLİKLE Ş.URFA,VİRANŞEHİR,CEYLANPINAR,HATAY,MARDİN,SİİRT,İSKENDERUN,KİLİSVE ADANA GİBİ YERLEŞİM MERKEZLERİNDE KONUŞULUR.

misafir - 8 yıl önce
Arkadaşlar, online Arapça-Türkçe sözlük uzun zaman internet ortamında aradım durdum, ancak bulamamıştım. Taki birkaç ay öncesine kadar. Çok profesyonel manada hazırlanmış ve zengin içeriği ile istifade edebileceğiniz Arapça-Türkçe / Türkçe-Arapça online sözlük. Bir deneyin, kullanınca beğeneceksiniz: www.arapcasozluk.net

misafir - 8 yıl önce
ben arapçayı çok seven birisiyim hz.allah herkese öğrenmeyi nasıp ve müeser eylesin amin

misafir - 8 yıl önce
benarap dili mezunuyum ve böyle eğlenceli bir dil daha görmedim öğrenmeside çok kolay

misafir - 8 yıl önce
arapça kelimelerin iki arap ülkede farklı anlamlara gelmesi komik şeylere sebep oluyor:) (gamız) kelimesi ırakta libyada farklıdır hatta yaşanmış bir hikayesi vardır. türk şirketinin ıraktaki tecümanı libyadaki aynı şirketin ofisine görevli geliyor.herkes faddal gamız diyor. tercüman kızgın bakışlarla bakıyor.herkes anlam veremiyor niye öyle baktığına.aynı anda limya ofisinde görevli tercüman içeri giriyor. selam veriyor. hoşgeldin diyor. ama ıraktan gelen tercüman şikayete başlıyor. bana faddal gamız dediler diye. libya ofiste çalışan arkadaş esas ıraklı olaı anlamış hemen. sana hakaret değil misafir perverliklerini göstemişler. çünkü libyada ( gamız9 otur demektir. oysa ırakta zıpla demektir.

LIVE CASINO - 7 ay önce
Hi just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. live casino games online

legit online casinos - 5 ay önce
Ang pahinang ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng kalidad na mga post para maakit ang mga bisita. pula puti best online casino philippines

valentine jewelry clearance - 5 ay önce
To reel in visitors, ya need the finest posts, and that's our bread and butter right here." valentine's day jewelry sale valentines day rings

SUPERSLOT - 5 ay önce
The most popular online slot game website in Asia, with over 50 million users worldwide. Confirmed with the annual Best Quality Online Slot Game award SUPERSLOT A collection of popular online slot games Including the most famous slot camps With more than 10,000 slot games, new slot websites, direct websites, play new games before anyone else and make unlimited income.

Adilkhatri - 3 ay önce
It's extremely pleasant and meanful. it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly helped bunches of individuals who visit blog and give them usefull data. web

Adilkhatri - 3 ay önce
Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Entirely cool post.It 's extremely exceptionally decent and Useful post.Thanks military resume

Adilkhatri - 3 ay önce
Welcome to Casa Milano, your destination for premium Italian porcelain tiles. Our Italgraniti Pietra Grey Glossy slabs epitomize luxury and durability. Crafted in Italy from a blend of clay and minerals, these tiles boast an elegant design that enhances any space. Resistant to scratches, stains, and fading, they ensure long-lasting beauty. Easy to install and maintain, they offer convenience without compromising on style. Elevate your interiors with the sophistication of Italgraniti Pietra Grey Glossy from Casamilanoitaly.com. Explore our collection today and transform your space with Italian craftsmanship at its finest. italgraniti

Adilkhatri - 3 ay önce
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance in addition, Thanks. Capture your PC activities with IceCream Screen Recorde

Adilkhatri - 3 ay önce
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! mega888 ciri keselamatan

Adilkhatri - 3 ay önce
해운대고구려, 부산고구려 룸싸롱 추천 부산고구려

SAFE TOTO - 3 ay önce
"Your VIP Pass Awaits! Register Here!": 바카라 검증 .com

Adilkhatri - 3 ay önce
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. tree service spokane

Adilkhatri - 3 ay önce
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and appreciated perusing this one. Continue posting. Much obliged for sharing. how to make money online

Adilkhatri - 3 ay önce
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and appreciated perusing this one. Continue posting. Much obliged for sharing. how to make money online

Adilkhatri - 3 ay önce
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. Brooks Nunez

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Arapça Resimleri

Arapça Vikipedi
3 yıl önce

Arapça Vikipedi (Arapça: ويكيبيديا العربية Wīkībīdyā al-ʿArabiyya veya ويكيبيديا، الموسوعة الحرة Wīkībīdyā, al-Mausūʿa al-Ḥurra) Vikipedi'nin Arapça sürümüdür...

Arapçanın Romanizasyonu
6 yıl önce

dışındaki ses sistemlerinin Latin alfabesine çevrilmesini ifade eder. Arapçanın Latin alfabesine çevirisi yapılırken bu uygulamaların hiçbirinde (fonetik...

Arapça isim
6 yıl önce

Eski Arapça isimler uzun bir adlandırma sistemine dayanır; çoğu kökleşik Arapça adlar genellikle birkaç bölümden oluşur ve bu düzen, bütün Arap dünyasında...

Arapça Ses Işaretleri
3 yıl önce

Arapça ses işaretleri (Arapça: تشكيل teşkil), Arapça öğretiminde ve Kur'an'ın okunuşunu daha kolay kılmak için kullanılan değişik işaretlerden oluşan sistemdir...

Mısır Arapçası Vikipedi
6 yıl önce

Vikipedi'nin Mısır Arapçası sürümüdür. 2 Nisan 2008 tarihinde oluşturuldu. Arapça Vikipedi projesinin yanında, Mısır'da kullanılan Mısır Arapçası için kuruldu...

Arapça Hristiyanlık terimleri listesi
6 yıl önce

Bu liste Arapça dilindeki Hristiyanlıkta bulunan kavramlar hakkındadır. al-Āb (الآبُ) Allah Baba Allāh (الله) Allah (Tanrı), Arap Müslümanları ve Musevileri...

Arap alfabesi
3 yıl önce

alfabesinden geçerken şekil değişikliğine uğrayan sesler olup geri kalan altı ses Arapçaya özgüdür. Eski dünyanın üç büyük kıtasında, farklı ailelere bağlı birçok...

Arap alfabesi, Arapça, Hamza, He (harf), Latin alfabesi, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Özhan Öztürk, İslam, Yodh, Arap alfabesinin tarihi
Yahudi Arapçası
6 yıl önce

romanize: ‘Aravít Y'hudít; Arapça: عربية يهودية), Arap Birliği topraklarında yaşamış veya yaşayan Yahudiler tarafından konuşulan Arapçanın bir lehçesidir. Geçmişte...

Arapça, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Amman, Arap, Arap Yarımadası, Arap alfabesi, Bahreyn, Batı Sahra, Batı Şeria, Birleşik Arap Emirlikleri