Bekir Sami Kunduh

Kısaca: Bekir Sami Kunduh ilk T.B.M. ...devamı ☟

Bekir Sami Kunduh ilk T.B.M.M. hükümetinin, bu anlamda da Türkiye`nin, ilk dışişleri bakanı olma unvanını taşıyan siyaset adamı ve diplomattır.

Kuzey Kafkasya`nın Osetya Bölgesi`nde 1865`de doğmuş ve aynı yıl Anadolu`ya göç etmiş olup, Rus ordusunda General iken hemşehrileriyle birlikte Osmanlı Devleti tarafına geçip, Türk ordusunda da Paşa`lık yapmış olan Musa Kunduh Paşa`nın oğludur. Galatasaray Lisesi `ni bitirdikten sonra Paris`te Siyasal Bilgiler tahsilini tamamladı.

Petersburg Elçiliği`nde katiplikle başlayan memuriyeti Amasya Mutasarrıflığı, Van, Trabzon, Bursa, Beyrut ve Halep Valilikleriyle devam etti. Mütareke öncesi son görevi Beyrut Valiliğidir. Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey`in çağrısı ile Anadolu`ya geçmiş ve Sivas Kongresi `nden itibaren Milli Mücadele`nin içinde yer almıştır. Erzurum Kongresi sırasında Sivas`ta olmasına rağmen Heyet-i Temsiliye üyesi seçilmiştir.

Sivas Kongresi tarafından da Heyet-i Temsiliye üyeliğine seçilmiştir. Sivas ve Amasya Çerkesleri üzerinde geniş bir nüfuza sahip olan Bekir Sami Bey, tarihte Amasya Mülakatı olarak bilinen ve İstanbul Hükümeti ile Anadolu Temsilcileri arasındaki ilk resmi görüşmede de Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey ile birlikte hazır bulunmuştur.

Heyet-i Temsiliye`nin Ankara`ya taşınmasından sonra yapılmış olan son Osmanlı Meclis-i Mebusan toplantısına Amasya Milletvekili olarak katılmış, bu Meclis`in İngilizler tarafından basılmasını takiben Ankara`ya dönüp TBMM`ne katılmıştır.

TBMM bünyesinde oluşturulan ilk Hükümet`in Dışişleri Bakanı olmuştur. Bu sıfatla Sovyetler Birliği`ne ve Londra Konferansı`na giden heyetlerin başkanlığını yapmıştır. Londra Konferansı sırasında diyalog kurduğu, İngiltere, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları ile özel birer anlaşma parafe etmek suretiyle Malta`da tutuklu bulunan birçok değerli insanın sürgünden dönüp Milli Mücadeleye katılmasını amaçlamış ise de Ankara`nın onayını almadan yaptığı bu anlaşmalar, Türkiye`nin hükümranlık haklarına aykırı görülmesi üzerine, 8 Mayıs 1921`de Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa etmiştir.

İstifa öncesinde ve sonrasında TBMM Genel Kurulu`nda heyet içinde yer alan diğer yetkililerin, ağır eleştirilere uğraması üzerine her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, hiçbir yetkilinin sorumluluğunun bulunmadığını, ifade ederek heyetinde görev alan insanların zarar görmesine engel olarak örnek bir davranış sergilemiştir.

Altı dil bilen Bekir Sami Bey, Avrupa devletleri nezdinde itibarı ve prestiji olan bir yöneticiydi. Bu yönünü iyi bilen Mustafa Kemal Paşa Meclis olurunu almadan da kendisini iki kez daha Avrupa`ya görevli olarak kulis için göndermiştir. Bir taraftan Türkiye`nin bağımsızlığı için çalışırken diğer taraftan da Kafkasya`nın bağımsızlığı için mücadele etmiştir.

Londra`da 12 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında yapılan Ortadoğu Konferansı`nda bu tezin savunuculuğunu yapmıştır. İstanbul`da kurulmuş olan "Şimali Kafkas Cemiyeti" ve "Şimali Kafkas Göçmenleri Komitesi" gibi Kafkas göçmenlerinin sorunlarıyla ilgili kuruluşlarda görev yapmış olması nedeniyle Kafkas göçmen sorunlarını iyi bilir Sovyetler Birliği`ne yaptığı ziyaret sırasında Osetya yetkilileri ile eski bir Oset soylusu olarak yapmış olduğu görüşmelerin mana ve mahiyetini bilmesi mümkün olmayan Doktor Rıza Nur tarafından haksız olarak eleştirilere muhatap kılınmıştır.

TBMM`nin ilk dönemlerinde iki dönem Tokat Milletvekilliği yapmış olan Bekir Sami Bey, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası`sinin kurucuları arasında yer almıştır. İzmir Suikasti nedeniyle bu partinin tüm üye ve kurucularının yargılanması sırasında yargılanmış ve beraat etmiştir. Bu olay kendisini çok üzdüğü için aktif siyasetten 1927`de ayrılıp köyünde sessiz yaşamayı tercih etti.

1933`de İstanbul`da vefat etmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bekir Sami Kunduh Resimleri

Sami
11 ay önce

Fin futbolcu Sami Vänskä (d. 1976), Fin müzisyen Bekir Sami Kunduh (1867-1933), Türk siyasetçi Sami Kohen (d. 1928), Türk gazeteci Sami Levi, Sefarad...

Ahmet Muhtar Mollaoğlu
11 ay önce

Londra Konferansı'na katılan Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in (Kunduh) yerine vekâlet etti. Bekir Sami Bey'in Londra dönüşünde eleştirilere hedef olması...

Ahmet Muhtar Mollaoğlu, 1. Dönem, 12 Mart, 12 Şubat, 16 Mayıs, 1870, 18 Mayıs, 1921, 1934, 19 Mayıs, 24 Ocak
Londra Konferansı (1921)
11 ay önce

Millet Meclisi Başdelegesine bırakıyorum" diyerek konuşma yetkisini Bekir Sami Bey (Kunduh)'e bıraktı. Bunun üzerine, İtilaf devletleri her türlü görüşmeyi...

Sivas Kongresi
11 ay önce

Rauf (Orbay), Bekir Sami (Kunduh), Mustafa Kemal (Atatürk), Ruşen Eşref (Ünaydın), Cemil Cahit (Toydemir), Cevat Abbas (Gürer) Bekir Sami, Mustafa Kemal...

Sivas, 1.Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Amasya Genelgesi, 4 Eylül, Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi, Misak-ı Milli, Osmanlı Devleti
Cevat Abbas Gürer
11 ay önce

Atatürk ile beraber. Soldan sağa: Muzaffer Kılıç, Rauf (Orbay), Bekir Sami (Kunduh), Mustafa Kemal (Atatürk), Ruşen Eşref (Ünaydın), Cemil Cahit (Toydemir)...

Cevat Abbas Gürer, Amasya Genelgesi, Bandırma Vapuru, Heyet-i Temsiliye, Meclis-i Mebusan, Mustafa Kemal, Niş, Sofya, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, TBMM, Türk
16 Ocak
11 ay önce

besteci (d. 1836) 1896 - Ali Şefkati, Osmanlı gazeteci (d. 1848) 1933 - Bekir Sami Kunduh, Türk siyasetçi ve diplomat (Türkiye'nin ilk Dışişleri Bakanı) (d...

16 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 1547, 1595, 15 Ocak, 1795, 17 Ocak
Ziya Songülen
11 ay önce

  Not: Kurtuluş Savaşı sırasında, 1921 Şubat ayında TBMM Hükümeti Bekir Sami Kunduh Heyeti ile Londra’ya giden Ziya Bey, Lozan Konferansı'na da katılmıştır...

Ziya Songülen, Fenerbahçe Spor Kulübü, Papazın Çayırı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu, St.Joseph Lisesi
Çerkesler listesi
11 ay önce

Bakanı Hikmet Aslanoğlu - Başbakan Yardımcısı, Balıkesir Senatörü Bekir Sami Kunduh - Eski Dışişleri Bakanı Sadettin Tantan - Eski İçişleri Bakanı Emin...