Benyamin (Beni İsrail)

Kısaca: Benyamin (), Tekvin'e göre Yakup'un on iki oğlunun sonucusu ve Rahel'in iki oğlunun sonuncusudur. Benyamin kabilesinin kurucusudur. Eski Ahit'te anlatılana göre, Rahel'in büyük oğlu Yosef'in aksine Benyamin Kenan topraklarında doğmuştur. MÖ 1443 yılında, İbrani takvimine göre aynı zamanda doğum günü olan 11 Heşvan'da 111 yaşında öldü. Kuran'da Benyamin için, abileri Yosef'e tuzak kurarken onun yanında kaldığı için dürüst genç evlat denir. ...devamı ☟

Benyamin (), Tekvin'e göre Yakup'un on iki oğlunun sonucusu ve Rahel'in iki oğlunun sonuncusudur. Benyamin kabilesinin kurucusudur. Eski Ahit'te anlatılana göre, Rahel'in büyük oğlu Yosef'in aksine Benyamin Kenan topraklarında doğmuştur. MÖ 1443 yılında, İbrani takvimine göre aynı zamanda doğum günü olan 11 Heşvan'da 111 yaşında öldü. Kuran'da Benyamin için, abileri Yosef'e tuzak kurarken onun yanında kaldığı için dürüst genç evlat denir. İsim Ben, İbranice'de "oğul" demektir, fakat Benyamin "sağ elimin oğlu" (gözde oğul) demektir. Tevrat'a göre, doğumdan hemen sonra ölen annesi Rahel, ölmeden önce acı çektiği için, "acımın oğlu" anlamına gelen "Benoni" adını verdi fakat Yakup bu ismi biraz değiştirip Benyamin ismini kullanmayı tercih etti. Metinsel uzmanlara göre bu iki farklı isim, Yahvist ve Elohist olmak üzere iki farklı kaynaktan gelmektedir. Benyamin isminin kökeni tartışma konusudur, buna rağmen ben (oğlu) ve yamin olarak iki parçadan oluştuğu konusunda uzmanlar hemfikirdir. Benyamin'in tam edebi karşılığı "sağ'ın oğlu"dur ve bu genelde "sağ elimin oğlu" olarak algılanır; fakat bazen "sağ tarafın oğlu" olarak da yorumlandığı görülmüştür. Geleneksel olarak, sağ tarafla bağdaştırılmak güç ve fazilet işaretidir. Fakat bu tek edebi tercüme değildir. Sağ kelimesinin kökü güney ile aynıdır, dolayısıyla edebi anlamından bir tanesi de "güney'in oğlu"dur. Bazı rabinik kaynakların bu görüşü savunmasının nedeni kuzeydeki Aram'da doğan abilerinin yerine kendisinin güneydeki Kenan topraklarında doğmuş olmasıdır. Modern uzmanlara göre ise bu isim sadece bir metafordur ve daha dominant olan Efraim kabilesinin buyruğunda olduğunu göstermektedir. Metinsel uzmanlara göre, bunun sebebi, bu pasajın Yahvist ve Elohist kaynaklardan çok sonra gelen Nesiller kitabından alınmış olmasıdır. Hikayeye göre, Yahuda kendisi ve kardeşleri adına Yosef'ten Benyamin'i köle etmemesini onun yerine kendisini köle yapması için yalvarmıştır, çünkü yoksa bu durum babası Yakup'un kalbini kıracaktı. Bu durum, Yosef'in, planından cayıp gerçek kimliğini açıklamasına sebep olmuştur. Bu hikayede, Yosef'in en gözde kardeşinin Benyamin olduğu ve onu ilk gördüğünde göz yaşlarına hakim olduğu üzerine sıkça vurgu yapılmaktadır. Benyamin'e, kardeşlerine verdiğinden beş kat daha fazla yemek vermiştir. Metinsel uzmanlara göre, Yahvist kaynakta şölenin, Yosef kendisini tanıttıktan sonra verildiğini, Elohist kaynakta ise Benyamin ile Yosef arasındaki bağın kısa tutulup Benyamin'in köle yapıldığı anlatıldığına inanılır. Bazı ahit uzmanlarına göre, Benyamin kabilesi de köken olarak Yosef kabilesine bağlıdır, fakat Ahit'te Yosef'in onun babası olduğuyla ilgili bilgi kaybolmuştur. Benyamin'in Kenan topraklarında doğması bu kabilenin Yosef kabilesi Kenan'a yerleştikten sonra bu kabileden ayrılmasına bağlanır. Bu görüşe göre, Yakup'in eş edinmek için dayısı Lavan'ın yanına gitmesi bir metafordur ve Lavan'dan elde edilen kazançların aslen Yosef kabilesinin kazançları olduğunu simgeler. Metinsel eleştiri uzmanlarına göre, Yahvist kaynaktaki Lavan hikayesi sadece Yosef kabilelerinden ve Rahel'den bahsedip diğer kabilelerden ve matriarklardan bahsetmemektedir. Benyamin'in oğulları 'e göre Benyamin'in 10 oğlu vardır: Bala, Beker, Aşbel, Gera, Naaman, Ehi, Roş, Muppim, Huppim ve Ard. Eşinin (veya eşlerinin) adı verilmemiştir. Klasik rabinik edebiyata göre her isim Yosef'in onuruna verilmiştir: * Bala (anlam yutmak), Yosef'in yutularak yok olmasına ithafen * Beker (anlam ilkdoğan), Yosef'in, Rahel'in ilk oğlu olmasına ithafen * Aşbel (anlam tutsak), Yosef'in tutsaklık çekmesine ithafen * Gera (anlam tahıl), Yosef'in yabancı topraklarda (Mısır) yaşamasına ithafen * Naaman (anlam latif), Yosef'in latif demeçlerine ithafen * Ehi (anlam kardeşim), Yosef'in, diğer kardeşlerin aksine tam-kardeşi olmasına ithafen * Roş (anlam yaşça büyük), Yosef'in, abisi olmasına ithafen * Muppim (anlam çift ağız), Yosef'in, Yakup'un anlattıklarını aktarmasına ithafen * Huppim (anlam Hupa (Evlilik çadırı)), kendisi orada değilken, Yosef'in Mısır'da evlenmesine ithafen * Ard (anlam gezen/kaçak), Yosef'in gül gibi olmasına ithafen Ayrıca bakınız * Benyamin kabilesi ;Özel ;Genel * This article incorporates text from Easton's Bible Dictionary (1897), a publication now in the public domain. Dış bağlantılar * The Jewish Encyclopedia, 1908

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Benyamin kabilesi
6 yıl önce

Benyamin kabilesi (İbranice: בִּנְיָמִין, Binyamin) Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden...

Yehuda kabilesi
2 yıl önce

kabilesiyle birlikte anılır. Kayıp On Kabile İsrailoğulları Benyamin kabilesi Şimon kabilesi Yehuda (Beni İsrail) Yehuda Krallığı Yahudilik Yahudilik portali...

Efraim kabilesi
2 yıl önce

Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul birleşik monarşinin ilk...

Menaşe kabilesi
6 yıl önce

alır. Bazı din adamlarına göre başlangıçta Benyamin kabilesi de Yosef Hanedanlığının bir parçasıydı. Kuzey İsrail Krallığı'nın bir parçası olan Menaşe kabilesi...

Gad kabilesi
6 yıl önce

Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul birleşik monarşinin ilk...

Reuben kabilesi
6 yıl önce

Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul birleşik monarşinin ilk...

Aşer kabilesi
6 yıl önce

Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul birleşik monarşinin ilk...

Dan kabilesi
6 yıl önce

Filistlerin artan istila tehditleri karşısında İsrail kabileleri güçlü merkezi bir monarşi sistemine geçtiler. Benyamin kabilesinden Şaul birleşik monarşinin ilk...