Efraim Kabilesi

Kısaca: Efraim kabilesi (İbranice: אֶפְרַיִם / אֶפְרָיִם, ''Efrayim''; Anlam: ''çifte verimlilik''), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. Menaşe kabilesi ile birlikte Yosef Hanedanlığını oluştururlar. ...devamı ☟

Efraim kabilesi (İbranice: אֶפְרַיִם / אֶפְרָיִם, Efrayim; Anlam: çifte verimlilik), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. Menaşe kabilesi ile birlikte Yosef Hanedanlığını oluştururlar. M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra Yeşu bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Toprakları, Kenan toprakları'nın ortasında bulunan bu kabile Ürdün'ün batısında, Menaşe kabilesinin güneyinde ve Benyamin kabilesinin kuzeyinde yer alıyordu. Bu bölgeye sonradan Samarya adı verildi. Dağlık olan bu topraklar kabile için koruma sağlarken verimli toprakları kabileyi varlıklı kılıyordu. İsrailoğulları'nın ilk dini merkezlerinden olan Şehem ve Şilo şehirleri bu topraklarda bulunur. Bu faktörün etkisiyle Efraim en üstün kabile oldu ve hatta bazen İsrail Krallığı için Efraim dendi. birleşik monarşinin ilk kralıydı. Şaul'un ölümünden sonra bütün kabileler Şaul'un hanedanlığına sadık kalıp onun oğlu Işboşeth'i kral olarak görmelerine rağmen Yehuda kabilesi kendi krallarını David olarak seçti. Işboşeth'in ölümünden sonra diğer kabileler de Davud'un altında birleşti. Davud'tan sonra kral Süleyman oldu. Süleyman'ın ölümünden sonra M.Ö. 930'da onun oğlu Rehoboam başa geçti; Yehuda ve Benyamin kabileleri ise Yehuda Krallığı altında Davud hanedanlığına sadık kaldı fakat kuzeydeki kabileler Davud hanedanlığından ayrılıp İkinci İsrail Krallığı'nı kurdu. İkinci İsrail Krallığının ilk kralı olan Jeroboam Efraim kabilesindendi. Asurlular tarafından M.Ö. 723'te yıkılana kadar krallığın bir parçası olan bu kabile bu tarihten sonra Kayıp On Kabileden biri olmuştur. Kökeni Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yosef'in oğlu Efraim'den almıştır. Yahudi dini öğretilerine göre, Yosef Yakup ve Rahel'in oğlu, Benyamin'in kardeşi, Menaşe ve Efraim'in babasıdır. İlk doğan oğul Menaşe olmasına rağmen, Yakup, Yosef'in ikinci oğlu Efraim'i, torunlarının daha başarılı olacağını öngördüğü için, Menaşe'nin yerine kutsamıştır. Her ne kadar Yosef Hanedanlığı'nın sınırları Tora'nın değişik yerlerinde tutarlı bir şekilde anlatılmışsa da Menaşe ve Efraim'i ayıran sınırlar degişiklikler gösterir. Dini kaynaklar İsrail Krallığı'nın kuzey ve güney olarak ikiye bölünmesinin sebebini Efraim kabilesi'nin Yehuda kabilesi'nin güçlenmesini kıskanmasına bağlar. Tarihler Kitabında Efraim'in Yehuda'ya karşı gelip ayırımcılık yaratmasını Tanrı'ya karşı gelmek ve dinsizlik olarak açıklar. Akibeti Kuzey İsrail Krallığı'nın bir parçası olan Efraim kabilesi Asurlular tarafından fethedilince tarihleri sona erdi. Fakat bazı gruplar bugün Efraim'in soyundan geldiklerini savunurlar; örneğin İsrail'deki Samaritler, İran'daki Parsimler, Hindistan'daki Bene Efraim gibi. Ayrıca Afrika'daki Bnei Menasseh, Church of God in Christ inanışına göre ise bütün İngiltere ve ABD'nin, Mormon inanışına göre ise Kızılderililerin Menaşe kabilesinden geldiklerine inanılır. (bkz Kayıp On Kabile). Ayrıca bakınız * Kayıp On Kabile * Menaşe kabilesi * İsrailoğulları * Yosef * Efraim

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yosef kabilesi
2 yıl önce

Krallığı Asurlular tarafından yıkılınca bu devlet içindeki Efraim kabilesi ve Menaşe kabilesi kayıplara karışıp tarih sayfalarından silindi. Modern günümüzdeki...

Menaşe kabilesi
6 yıl önce

Menaşe kabilesi (İbranice: מְנַשֶּׁה, Menaşe; Anlam: Unutturan), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. Efraim kabilesi ile birlikte Yosef...

Benyamin kabilesi
5 yıl önce

bölüştürdü. Benyamin'e verilen toprakların kuzeyinde Efraim kabilesi güneyinde ise Yehuda kabilesi bulunuyordu. Bethel, Giboah ve Kudüs gibi önemli şehirleri...

Naftali kabilesi
6 yıl önce

Naftali kabilesi, Taberiye Gölü'nün hemen batısında Yukarı ve Aşağı Celile bölgesine yerleştirildi. Batısında Aşer kabilesi, kuzeyinde Dan kabilesi güneyinde...

Zebulun kabilesi
6 yıl önce

topraklar İssakar kabilesine komşudur. Kuzeybatısında Aşer kabilesi ve kuzeydoğusunda Naftali kabilesi bulunur. Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yakup'un...

Reuben kabilesi
6 yıl önce

Reuben kabilesi (İbranice: שֵׁבֶט רְאוּבֵן, Şevet Reuven), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının...

Aşer kabilesi
6 yıl önce

Aşer kabilesi (İbranice: אָשֵׁר, Aşer, Anlam: Mutlu), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının...

Dan kabilesi
6 yıl önce

Dan kabilesi (İbranice: דָּן, Dan, Anlam:Hakim), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. MÖ 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden...