Pseudomonas Aeruginosa

Kısaca: ``Pseudomonas aeruginosa``, çoğu toprak ve suda bulunur. ...devamı ☟

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas Aeruginosa

{{Taksokutu | renk = lightgrey | ad = ``Pseudomonas aeruginosa`` | resim = Pseudomonas aeruginosa 01.jpg | alem = Bacteria | şube = Proteobacteria | sınıf = Gamma Proteobacteria | takım = Pseudomonadales | familya = Pseudomonadaceae | cins = Pseudomonas | tür = P. aeruginosa | ikili_ad = Pseudomonas aeruginosa | ikili_ad_yazar = (Schroeter 1872)Migula 1900 }} Pseudomonas aeruginosa``, çoğu toprak ve suda bulunur. Glikozu oksidasyon yoluyla parçalayan fakat fermentasyon yapmayan bakterilerdir.

Katalaz (+), insan patojeni, gram (-), sitrat (+), metil kırmızısı (-), Voges Proskauer(-), aerobik, polar flagellası (0.5*1.5-3 mikron boyutlarınada) ile hareket edebilen çubuk şekilli bakterilerdir. Ekseriye tek hücreler halinde görünürler, fakat bazen üreme esnasında birkaç hücre bitişik kalarak kısa zincirler teşkil ettikleri görülür. Genç kültürler, üzerinde büyüyebildiği ortamlarda genellikle mavi-yeşil bir pigment çıkarır. Kültür yaşlandıkça bu renkler kahverengine döner. Proteolitik ve lipolitik aktivite göstermektedirler. Aerobik olmaları nedeni ile gıdaların yüzeyinde hızlı gelişebilmeleri sonucu okside ürünler ve mukoz madde oluştururlar. Kendi gelişmeleri için gerekli gelişme faktörleri ve vitaminleri sentezleme yeteneğindedirler.

Diğer Pseudomonadlar gibi ``Pseudomonas aeruginosa`` da piyosiyanin {mavi-yeşil), piyorubin (kırmızı-kahverengi) ve flöressein (yeşil-sarı ve flöresan) gibi pigmentler üretir. Flöresseini tüm Pseudomaslar oluşturablirken; piyosiyanini sadece ``Pseudomonas aeruginosa`` oluşturabilir. Pseudomonadların pigment üretimlerini arttırmak için Pseudomonas agar P-F gibi özel besiyerleri geliştirilmiştir. Hemoglobini tam olarak hemoliz ettiğinden kanlı agar besiyerindeki kolonilerin etrafında temiz ve berrak zon oluşturur. ``Pseudomonas aeruginosa`` in-vitro koşullarda, inci beyazı koloni görüntüsü ve üzümsü kokusuyla tanınır. Organizmanın kesin tanısı 42 °C de üreme yetisinin ve pigment üretiminin incelenmesiyle konur. Kurumaya dirençlilikleri zayıftır. ``Pseudomonas aeruginosa`` motorin ve karosen içinde büyüyebilir. Süt içindede iyi ürer, sütün pıhtılaşmasında ve çıkardığı pigmentten dolayı yeşil renk almasına neden olur. Bu özelliği sayesinde “hidrokarbon kullanan bakteriler (HUM)“ ünvanını kazanmıştır. HUM bakterileri mikrobiyal korozyona sebep olurlar. HUM bakterileri, hidrokarbon bazlı yakıtların üzerinde bazen yanlışlıkla “algae“ olarak adlandırılan, koyu yeşil ve jölemsi katmanlar oluştururlar.

Biyokimyasal özellikleri

 • Kanlı agarda hemoliz yaparlar. Kanlı agarda üreyen klinik izolatlar sıklıkla beta hemolitiktirler.
 • Jelatin ve koagule plazmayı eriterek parçalarlar.
 • Glikozu oksidatif yolla parçalayıp asit yaparlar. Laktaz ve sakkarozu kullanamazlar.
 • Oksidaz (+) olmaları ile Enterebacteriaceae familyası üyelerinden ayrılırlar.
 • Asetamini deamine ederek amonyak oluştururlar.
 • Nişastayı etkilemezler.
 • Katalaz ve sitrat reaksiyonları (+) tir.
 • Indol ve Hidrojensülfür oluşturmazlarL-arjinin dihidrolaz oluştururken, lisin dekarboksilaz ve ornitin dekarboksilaz oluşturmazlar.
 • Metil kırmızısı ve Voges-Proskauer (-)`tir.
 • Nitratı nitrite redükte ederler.
 • KCN`ye dirençlidirler.
 • P.a, P.fluorescens den ayrı olarak metilen mavisini ve prontosilin rengini giderir.


İsmi

Pseudomonas, Yunanca ¨sahte birim¨ demektir. Sahte manasına gelen ¨pseudo¨ ve birim manasına gelen ¨monas¨ kelimelerinden türetilmiştir. Mikrobiyolojinin ilk yıllarında bu isim bütün mikroorganizmaları tanımlamak içi kullanılıyordu. Aeruginosa ise Latince`de bakır pası manasına gelmektedir.

Patojenliği

``P. aeruginosa`` özellikle, bağışıklık yetersizliği olan hastalarda solunum ve idrar yollarının, yanıkların ve açık yaraların fırsatçı patojenidir aynı zamanda kanda da enfeksiyonlar yapabilir. Nozokomial (hastane kaynaklı) enfeksiyonların onda biri ``P. aeruginosa`` sebebiyledir. Kistik fibroz hastaları ``P. aeruginosa`` enfeksiyonlarına özellikle yatkındırlar. ``P. aeruginosa`` kirli küvet ve jakuziler gibi su kalitesinin düşük olduğu durumlarda maruz kalındığında dermatite sebep olabilir.

Duyarlıkları

``P. aeruginosa`` piperacillin, imipenem, tobramycin, ciprofloxacin gibi antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Penisilin ve diğer Beta Laktam antibiyotiklerine karşı doğal olarak dayanıklıdır.

Kaynakça

İngilizce Vikipedi Pseudomonas aeruginosa maddesi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pseudomonas
2 yıl önce

42° üzerinde üreyemezler ve kurumaya dirençlilikleri zayıftır. Pseudomonas aeruginosa saprofit bir tür olmakla birlikte gastroenterik hastalıklara neden...

Pseudomonas, 1894, Bacteria, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Bitki, Et, Hayvan, Proteobacteria, Pseudomonas aeruginosa, Tür
Amikasin
4 yıl önce

çoğalması için gerekli proteinlerini sentezleyemezler. Amikasin ; Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter , Enterobacter , Serratia marcescens ve Providencia...

Pseudomonadaceae
6 yıl önce

metodolojilerin geliştirilmesiyle pek çok tür yeniden sınıflandırılmıştır. Pseudomonas aeruginosa fırsatçı patojen olarak gittikçe artan klinik önem kazanmaktadır...

Mavi sığır kenesi
6 yıl önce

bovis), anaplazmoz (Anaplasma marginale), Borrelia theileri ve Pseudomonas aeruginosa ; domuzlarda Babesia trautmannii'. Afrika'nın kurak bölgelerinde...

Gram negatif bakteri
6 yıl önce

Hemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa. İdrar yollarını etkileyenler: Escherichia coli, Proteus mirabilis...

Naylonla beslenen bakteri
6 yıl önce

mahrum bırakarak Pseudomonas aeruginosa türü bakterileri de aynı naylon yan ürünlerini parçalayacak şekilde evrilmeye zorladılar. P. aeruginosa türü bakterinin...

İrin
2 yıl önce

Bunlar başlıca Streptococcus pyogenes,Corynebacterium pyogenes ve Pseudomonas aeruginosa gibi bakterilerdir. Oluşumuna göre irinler temelde iki şekilde sınıflandırılır...

Biyofilm
6 yıl önce

Desrosiers M (2006). "Biofilm formation by Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa is associated with an unfavorable evolution after surgery for chronic...