Hizmet

Kısaca: Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetlerin genel adıdır. Üretilen çıktının mülkiyetinin olmaması hizmeti üründen ayrılan temel özelliktir. ...devamı ☟

Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetlerin genel adıdır. Üretilen çıktının mülkiyetinin olmaması hizmeti üründen ayrılan temel özelliktir. Kaynakların, yetkinliklerin ve mevcut tercübenin belli bir oranda kullanılması ve yönetilmesi yoluyla tüketicilere çeşitli yararlar sağlayan hizmet sağlayıcılar, ham madde ve yarı mamul stoklama, taşıma, ürünün korunması gibi imalat sektörüne özgü gereklilik ve kısıtlamalara da tabi değildir. Diğer yandan bu kolaylıklar rakipler için de geçerlidir ve şirketlerin uzmanlıklarına olan yatırımları istikrarlı bir pazarlama desteğine ve gelişime ihtiyaç duyar. Bir ekonomideki hizmet sağlayıcıların tümü o ekonomide hizmet sektörünü oluşturur. }

Kaynaklar

Vikipedi

hizmet

Türkçe hizmet kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. service, labor intensive
n. service, duty, employment, function, labor, labour [Brit.], ministration, ministry

hizmet

Türkçe hizmet kelimesinin Fransızca karşılığı.
service [le], office [le], bon offices

hizmet

Türkçe hizmet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bedienung, Dienst, Gefallen, Gefälligkeit, Meritum

hizmet

1 . Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma:
"Vatan, evladının hizmetini bekliyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Görev, iş:
"Askerlik hizmeti."-
3 . Bakım, özen, ihtimam:
"Bu bahçe çok hizmet ister."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
hizmete girmek , hizmet etmek , hizmet görmek , hizmeti dokunmak , hizmetinde olmak

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hizmet
3 yıl önce

Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak...

Askerlik hizmeti
3 yıl önce

→Bu madde askerlik hizmeti ile ilgilidir. Kavramın daha geniş açıklaması için asker maddesine bakınız. Askerlik hizmeti, herhangi bir ülkede belirli bir...

Hizmet Modülü
6 yıl önce

Hizmet Modülü, uzay aracının gereksinim duyduğu yakıtı, motorların gereksinim duyduğu helyumu, yakıt pillerinin ve astronotların gereksinim duyduğu oksijeni...

Hizmet Modülü, Apollo Uzay Aracı, Ay í–rümceği, Komuta Modülü
Hava trafik hizmeti
3 yıl önce

Hava trafik hizmeti (ATS), uçuş ve yer emniyetini artırmak ve uçuşların akıcı gerçekleşmesine yardımcı olmak için çeşitli havacılık birimleri tarafından...

Hizmet kalitesi
3 yıl önce

kavramıdır. Hizmet kalitesi, hizmetin istenen amaca ulaşma derecesidir. Objektif ve sübjektif hizmet kalitesi olarak ikiye ayrılır. Objektif hizmet kalitesi...

Sosyal Hizmet Uzmanı
6 yıl önce

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme yetilerini geliştirerek psikososyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
6 yıl önce

ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Merkezi Ankara'da olan bir Sivil toplum kuruluşu'dur. Kısa adıyla SES, sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Biyolog, Diyetisyen, Diş Hekimi, Ebe, Eczacı, Fizyoterapist, Hekim, Hemşire, KESK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Barındırma Hizmeti
6 yıl önce

kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır. Barındırma hizmeti web sitesinde bulundurulmak istenen içeriğin yüklendiği ve web sayfasının...

Barındırma hizmeti, ASP, Access, Bant genişliği, MySQL, PHP, SSL, Sunucu, Veri tabanı, Web sitesi, Web sunucusu