--}}

Hizmet

Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetlerin genel adıdır. Üretilen çıktının mülkiyetinin olmaması hizmeti üründen ayrılan temel özelliktir.

Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen, turizm, haberleşme, danışmanlık gibi faaliyetlerin genel adıdır. Üretilen çıktının mülkiyetinin olmaması hizmeti üründen ayrılan temel özelliktir. Kaynakların, yetkinliklerin ve mevcut tercübenin belli bir oranda kullanılması ve yönetilmesi yoluyla tüketicilere çeşitli yararlar sağlayan hizmet sağlayıcılar, ham madde ve yarı mamul stoklama, taşıma, ürünün korunması gibi imalat sektörüne özgü gereklilik ve kısıtlamalara da tabi değildir. Diğer yandan bu kolaylıklar rakipler için de geçerlidir ve şirketlerin uzmanlıklarına olan yatırımları istikrarlı bir pazarlama desteğine ve gelişime ihtiyaç duyar. Bir ekonomideki hizmet sağlayıcıların tümü o ekonomide hizmet sektörünü oluşturur. }

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

hizmet

Türkçe hizmet kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. service, labor intensive
n. service, duty, employment, function, labor, labour [Brit.], ministration, ministry

hizmet

Türkçe hizmet kelimesinin Fransızca karşılığı.
service [le], office [le], bon offices

hizmet

Türkçe hizmet kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bedienung, Dienst, Gefallen, Gefälligkeit, Meritum

hizmet

1 . Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma:
"Vatan, evladının hizmetini bekliyor."- Ö. Seyfettin.
2 . Görev, iş:
"Askerlik hizmeti."-
3 . Bakım, özen, ihtimam:
"Bu bahçe çok hizmet ister."-
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
hizmete girmek , hizmet etmek , hizmet görmek , hizmeti dokunmak , hizmetinde olmak

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.