Kromozom 7

Kromozom 7, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 7. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur.Kromozom 7, 22 çift otozomal insan kromozomlarından 7. olanıdır. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 158 milyon baz çiftine ve toplam hücre DNA`sının %5 ya da %5,5`ine sahiptir. Kromozom 7 muhtemelen 1,000 ile 1,400 arasında gen içermektedir.Genler

Kromozom 7`de bulunan genlerden bazıları şunlardır;

 • ASL: argininosuksinat liaz
 • CCM2: serebral derin malformasyon 2
 • CGRP-RCP: kalsitonin geni
 • CFTR: kistik fibrozis transmembran iletkenlik düzenleyicis, ATP-bağlayıcı kaset (altailesi C, üye 7)
 • COL1A2: kollajen, tip I, alfa 2
 • CYLN2: sitoplazmik bağlantılı 2
 • DFNA5: sağırlık, otozomal baskın 5
 • DLD: dihidrolipoamid dehidrogenaz
 • ELN: elastin
 • GARS: glisil-tRNA sentetaz
 • GTF2I: genel transkripsiyon faktörü II, i
 • GTF2IRD1: GTF2I tekrar baskın domain içerik. 1
 • GUSB: beta-glukuronidaz
 • HSPB1: ısı şok 27kDa proteini 1
 • KCNH2: potasyum voltaj kapısı kanalı, altaile H , üye 2
 • KRIT1: KRIT1, ankyrin tekrarlama içerikli
 • LIMK1: LIM domain kinaz 1
 • p47 phox ya da NCF1: 47 kDa nötrofil oksidaz faktörü
 • PMS2: PMS2 mayoz sonrası ayrılma artışı 2 (S. cerevisiae)
 • SBDS: Shwachman-Bodian-Diamond sendromu
 • SLC25A13: çözücü taşıyıc ailesi 25, üye 13 (sitrin)
 • SLC26A4: çözücü taşıyıc ailesi 26, üye 4
 • TFR2: transferrin reseptörü 2
 • TPST1: tirosilprotein sülfotransferaz 1


Hastalıklar

Kromozom 7 üzerinde bulunan genlerin yol açtığı hastalıklardan bazıları şöyledir;

 • argininosuksinik asiduria
 • Aspergers sendromu
 • serebral derin malfarmasyon
 • Charcot-Marie-Tooth hastalığı
 • Charcot-Marie-Tooth hastalığı, tip 2
 • sitrullinemia
 • konjenital bilateral vas deferens yokluğu
 • kistik fibrozis
 • distal spinal müsküler atrofi, tip V
 • Ehlers-Danlos sendromu
 • Ehlers-Danlos sendromu, arthrokalasia tip
 • Ehlers-Danlos sendromu, klasik tip
 • hemokromatozis
 • hemokromatozis, tip 3
 • Irsi nonpolipozis kolorektal kanser
 • akçaağaç ürin hastalığı
 • diabet olgun dönem saldırısı genç tip 2
 • mukopolisakkaridozis tip VII ya da Sly sendromu
 • sendromik olmayan sağırlık
 • sendromik olmayan sağırlık, otozomal baskın
 • sendromik olmayan sağırlık, otozomal çekinik
 • osteogenezis imperfecta
 • osteogenezis imperfecta, tip I
 • osteogenezis imperfecta, tip II
 • osteogenezis imperfecta, tip III
 • osteogenezis imperfecta, tip IV
 • p47-phox-eksik kronik granulomatous hastalığı
 • Pendred sendromu
 • Romano-Ward sendromu
 • Shwachman-Diamond sendromu
 • Williams sendromuİlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Kromozom 7 ilgili konular

 • Kromozomlar

  Kromozomlar, hücre nukleusu içindeki ipliksi yapılardır. Bunlar, molekül yapısı, gelişme ve metabolizmayı belirleyici genetik bir kod taşıy
 • Kromozom 14

  Kromozom 14, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından ondördüncüsüdür. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur.
 • Otozomlar

  Otozomlar, eşey kromozomu olmayan kromozom grubudur. Türlerde çift halinde bulunurlar.
 • Kromozom 12 (insan)

  Kromozom 12, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onikincisidir. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 132 milyon baz çi
 • Kromozom 13 (insan)

  Kromozom 13, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından onüçüncüsüdür. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 113 milyon b
 • Kromozom 14 (insan)

  Kromozom 14, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından ondördüncüsüdür. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 109 milyon
 • Kromozom 19 (insan)

  Kromozom 19, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından ondokuzuncusudur. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 63 milyon baz
 • Kromozom 20 (insan)

  Kromozom 20, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından yirmincisidir. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 63 milyon baz çif
 • Kromozom 21 (insan)

  Kromozom 21, toplamda 22 çift olan otozomal insan kromozomlarından yirmibirincisidir. İnsanlarda normalde bir çift halinde bulunur. 47 milyon baz
 • Kromozom 22 (insan)

  Kromozom 22, insan genomunda toplamda 23, otozom olaraksa 22 adet bulunan kromozom çiftlerinden biridir. Normal insan genomundaki tüm otozomlar içi
Kromozom 7
Kromozom 7