Nasturiler

Asya'nın çeşitli ülkelerinde mensupları olan bir Hıristiyan mezhebi. Nasturiler kendilerine Nasturi (İngilizce: Nestorian) yerine Asuri (İngilizce: Assyrian) veya Doğu Kilisesi (İngilizce: Church of the Orient) veya Doğu Süryanileri (İngilizce: Eastern Syrian) adını vermeyi tercih ederler. Tarihi merkezleri Kuzey Irak'ın Musul ve İran'ın Urmiye kentlerinde bulunan mezhebin günümüzde en büyük cemaati Güney Hindistan'daki Kerala eyaletindedir

Bir diofizit Hristiyan Mezhebi. Adını kurucusu olan İstanbul patriği "Nestorius"dan almıştır. Nestorius, monofizitlerle mücadele etmiş, İsa`ya 30 yaşındayken Kelam`ın indiğini ancak o zamandan sonra İnsan ve Tanrı karakterlerini taşıdığını Hz.Meryem`in, Tanrı olan İsa`nın değil, insan olan İsa`nın annesi olduğunu söylemiş ve dolayısıyla da, Meryem`e "Tanrı`nın annesi yok babası" (Theotokos) denmesine karşı çıkmış ve Tanrı`nın doğrulamayacağını, doğurulmadığını belirtmiştir. Ayrıca, Nestorius`a göre İsa`da hem insansal, hem de tanrısal bir varoluş vardır, Bu iki tabiatı da taşır (Diofizit). Bu görüşe göre çarmıha gerilirken tanrısal tabiat İsa`dan ayrılmış sadece insan olan İsa acı çekmiş, çektiği acılar Tanrı olan İsa`ya dokunmamıştır.

Bu görüşleri Roma ve Yunan kiliseleri kabul etmemişler, 431 yılında toplanan I. Efes Konsilin`de reddedilir. MS 449 yılanda Efes`de toplanan II. Efes Konsili`inde alınan kararla Nestorius aforoz edilmiş ve sonuç olarak Nestorius`un görüşlerinin savunanlar kendi özel kiliselerini kurmuşlardır. Doğu Suriye`de kendi kiliselerini kurduktan sonra diğer Hristiyan cemaatler gibi yoğun misyonerlik faaliyetlerine girmişlerdir. Misyonerlik faaliyetlerinin bir sonucu olarak Nasturiler İran ve Hindistan gibi ülkerelere yayılmıştır.

İbadetlerinde ve ayinlerinde Süryanice kullanırlar. Cumartesi ve Pazar günlerini kutsal günler olarak ilan ederler. Papazları evlenebilir. Büyük bir olasılıkla tarihsel süreçte müslümanlarla olan yakın ilişkilerinden etkilenerek, domuz eti yemezler ve ibadethanelerde tasvir bulunmasına razı olmazlar.

Küçük bir grup Nasturi hala İran ve Hindistan`da varlıklarını sürdürürken, bugünkü Nasturilerin çoğu Irak`ta, özellikle Musul ve civarında yaşamatadırlar. Patriklik merkezleri ABD`de Chicago eyaletindedir. Patrikleri, Mar Dinkha V `dır.

1304 yılında Nasturilerin bazıları Katolikliği benimser ve Papa`nın otoritesini kabul ederler yeni kurulan bu kiliseye Keldani kilisesi adı verilir ve bu tarihten sonra Nasturiler de kendilerine Asuri demeye başlarlar.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Nasturiler
Nasturiler