Osmanlı Padişahları

Kısaca: Osmanlı padişahlarının sıralı listesi. Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanınıdan 36 padişah toplam 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye adlandırılan padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır. ...devamı ☟

Osmanlı padişahları
Osmanlı Padişahları

Sultan Mehmed VahduddinSultan Mehmed ReşadSultan 2. AbdulhamidSultan 5. MuradSultan AbdülazizSultan AbdülmecidSultan 2. MahmudSultan 4. MustafaSultan 3.SelimSultan 1. AbdülhamidSultan 3. MustafaSultan 3. OsmanSultan 1. MahmudSultan 3. AhmedSultan 2. MustafaSultan 2. AhmedSultan 2. SüleymanSultan 4. MehmedSultan İbrahimSultan 4. MuradGenç OsmanSultan 1. MustafaSultan 1. AhmedSultan 3. MehmedSultan 3. MuradSultan 2. SelimKanuni Sultan SüleymanYavuz Sultan SelimSultan 2. BayezidFatih Sultan MehmedSultan 2. MuradÇelebi MehmedYıldırım BayezidSultan 1. MuratOrhan Gazi
İlgili padişah resmine tıklayarak, sultanların biyografilerine ulaşabilirsiniz.
Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanınıdan 36 padişah toplam 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye adlandırılan padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır.

Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında yayımladıkları bir tür genelge olan Adaletname; kanunlara uyulması ve herhangi bir haksızlığa hiç kimsenin uğratılmaması konuları hakkında kaleme alınırdı.

Osmanlı Devleti İslam ile birlikte Türk-Oğuz törelerinden de oldukça etkilenmiştir. İslam dünyasında Siyasetname, Nasihatü'l-Mulük gibi eserlerle devlet yönetimi prensipleri konuşulmuş, yeni öneri ve çözüm yolları dile getirilmiştir. Osmanlı yönetim esasları da temel itibarı ile bu eserlerdeki felsefelerle büyük derecede ölçüşmektedir.

Allah'a tamamen, hükümdara da şartlı itaat etmek, İslam anlayışında olduğu gibi Türk adet ve geleneklerinde de varolan bir husus idi. Hükümdarların Allah'ın verdiği güç ile iktidara geldiği, iktidarın Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu ve halkın hukuğa uymaları ile biat etmeleri gerektiği anlayışı, alimler tarafından benimsenmiş bir görüştü.

Osmanlı padişahları, Oğuzların Kayı boyuna mensuplardı. İlk kullandıkları mühürlerde Kayı boyunun ibaresinin bulunması bunun en açık delilidir. Osmanlının Kayı boyundan geldiğini sürekli belirtmesi ve bu türden politikalar izlemesi, özellikle Timur malubiyeti ve Fetret devrinde büyük yararlar sağlamıştır.

Padişahlar listesi

Osmanlı tahtına toplam 36 padişah oturmuştur. Bunlar:
 1. Osman Gazi (1281-1326)
 2. Orhan Gazi (1326-1359)
 3. Murad Hüdavendigar (1359-1389, Murad I )
 4. Yıldırım Bayezid (1389 -1402)
 5. Sultan Birinci Mehmed (1403-1421, Çelebi)
 6. Sultan İkinci Murad (1421-1451)
 7. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481, Mehmed II)
 8. Sultan İkinci Bayezid (1481-1512)
 9. Yavuz Sultan Selim (1512-1520)
 10. Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)
 11. Sultan İkinci Selim (1566-1574)
 12. Sultan Üçüncü Murad (1574-1595)
 13. Sultan Üçüncü Mehmed (1595-1603)
 14. Sultan Birinci Ahmed (1603-1617)
 15. Sultan Birinci Mustafa (1617-1618, 1622-1623)
 16. Sultan İkinci Osman (1618-1622, Genç Osman)
 17. Sultan Dördüncü Murad (1623-1640)
 18. Sultan İbrahim (1640-1648)
 19. Sultan Altıncı Mehmed (1648-1687)
 20. Sultan İkinci Süleyman (1687-1691)
 21. Sultan İkinci Ahmed (1691-1695)
 22. Sultan İkinci Mustafa (1695-1703)
 23. Sultan Üçüncü Ahmed (1703-1730)
 24. Sultan Birinci Mahmud (1730-1754)
 25. Sultan Üçüncü Osman (1754-1757)
 26. Sultan Üçüncü Mustafa (1757-1774)
 27. Sultan Birinci Abdülhamid (1774-1789)
 28. Sultan Üçüncü Selim (1789-1807)
 29. Sultan Dördüncü Mustafa (1807-1808)
 30. Sultan İkinci Mahmud (1808-1839)
 31. Sultan Birinci Abdülmecid (1839-1861)
 32. Sultan Abdülaziz (1861-1876)
 33. Sultan Beşinci Murad (1876)
 34. Sultan İkinci Abdülhamid (1876-1909)
 35. Sultan Beşinci Mehmed (1909-1918, Reşad)
 36. Sultan Altıncı Mehmed (1918-1922, Vahideddin)

İlgili başlıklar

 • Osmanlı İmparatorluğu
 • Osmanlı Devleti Kurumları
 • Bu konuda henüz görüş yok.
  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Osmanlı Padişahları Listesi
  1 yıl önce

  OCLC 1318483. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2009.  Wikimedia Commons'ta Osmanlı padişahları listesi ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur. "Website of the...

  Osmanlı padişahlarının nikâhlanması
  5 yıl önce

  Timur'un I. Bayezid'in eşine hizmetçilik yaptırdığı rivayet edilir. Osmanlı padişahları, bir daha böyle bir lekeyle karşılaşmamak için I. Süleyman'a kadar...

  Padişah
  1 yıl önce

  "sultan" unvanını kullanan Osmanlı padişahları ayrıca halife, hakan ve kayser unvanlarını da kullanmışlardır. Bu unvanlardan padişah İran geleneğine, sultan...

  Osmanlı İmparatorluğu, Sultan, İstanbul, Osmanlılar, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Monarşi, Osmanlı padişahları
  Osmanlı padişah eşleri listesi
  1 yıl önce

  Bu liste, Osmanlı padişahlarının eşlerini listelemektedir. Dipnotlar ^ The Emergence of Modern Turkey (Studies in Middle Eastern History), Oxford University...

  Osmanlı padişahlarının anneleri listesi
  5 yıl önce

  Valide sultan Not 1: Öz annesidir, ya oğlu padişah olmadan önce vefat etmiştir veyahut da bir başka nedenle vâlide sultân olamamıştır. Not 2: Öz annesi...

  Osmanlı döneminde padişah marşları
  1 yıl önce

  Osmanlı döneminde padişah marşları veya Osmanlı İmparatorluğu'nda Resmî Marşlar, Osmanlı döneminde millî marş yerine padişah marşları vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun...

  Osmanlı unvanları
  1 yıl önce

  sınırlarının, ve daha pek çok öbür ülkelerin ve şehirlerin İmparator'u. Osmanlı padişahları, sembolik olarak Kayser, Mısır Sultanı, Şah gibi diğer bazı meşruiyet...

  Osmanlı devlet teşkilatı
  1 yıl önce

  yapılanmasını bütünüyle ele alan konudur. Osmanlı, genel olarak merkeziyetçi bir yapıya sahipti. Padişah, devlet teşkilatında en üst mertebede sayılmasına...