Pax Americana

Kısaca: Pax Americana (Latince: "Amerikan Barışı") terim olarak, II. Dünya Savaşı`nın ardından 1945`den günümüze kadar batı dünyasında süre gelen ve Birleşik Devletler`in dünyanın en büyük askeri ve diplomatik gücü olduğu döneme rastlayan görece barış dönemini tanımlamak için kullanılır. Birleşik Devletlerine İngiliz İmparatorluğu`nun ardından askeri ve diplomatik olarak modern zamanların Roma İmparatorluğu rolünü yükler (see ``Pax Romana``). Birleşik Devletle ...devamı ☟

Pax Americana (Latince: "Amerikan Barışı") terim olarak, II. Dünya Savaşı`nın ardından 1945`den günümüze kadar batı dünyasında süre gelen ve Birleşik Devletler`in dünyanın en büyük askeri ve diplomatik gücü olduğu döneme rastlayan görece barış dönemini tanımlamak için kullanılır. Birleşik Devletlerine İngiliz İmparatorluğu`nun ardından askeri ve diplomatik olarak modern zamanların Roma İmparatorluğu rolünü yükler (see ``Pax Romana``). Birleşik Devletler sık sık Birinci Dünya Savaşı`nda önce ``Pax Britannica`` çözülmesini takip eden dönemde içe dönük yalıtım politikalarına bağlı olarak sorumluluk almadığı için eleştirildi. Bu dönem boyunca , büyük batılı devletlerin kendi aralarında herhangi bir silahlı çatışma çıkmadı ve nükleer silah`lar, Birleşik Devletler ve bütün müttefikleri değişik bölgesel savaşlarla kuşatılmış olsa da (Kore Savaşı, Vietnam savaşı, Falkland Savaşı (İngiltere), Afganistan Savaşı ve Irak Savaşı gibi) hiç kullanılmadı ve casusluk ve çeşitli bölgelerde gizli harekatlarlarla korundu.

``Pax Americana`` "Birleşik Devletler Dış Politikası"`nı desteklemek ya da eleştirmek için her iki tarafça da kullanılır ve bu sıfatla, duruma göre farklı yan anlamlar taşır. Örneğin, Yeni Muhafazakar düşünce kuruluşu`na ait Yeni Amerikan Yüzyılı projesi adlı raporun Eylül 2000 ``Amerika`nın Savunmasının Yeniden İnşaası`` belgesinde sık sık göze çarptı, http://www.informationclearinghouse.info/RebuildingAmericasDefenses.pdf pdf ama aynı zamanda Amerikan egemenliğinini tanımlanmasında ve işlevsel ve ilkesel emperyalist süper güç olarak eleştirilmesinde de kullanıldı.

``Pax Americana``, Pax Romana`daki Roma barışına dönemine benzer. Daha önceleri söylendiği gibi, ``Pax Americana`` modern zamanların ``Pax Romanası gibidir. Her iki durumdada barış dönemleri "görece barış" dönemleridir. Her iki "barış" sırasında da savaşlar oldu ama medeniyet için hala elverişli zamanlardı. Bu dönemde ve barışın diğer dönemleri için şunu belirtmek lazım ki, bahsedilen barış tam anlamıyla bir barış değildi. Barışla kastettikleri tek şey askeri, tarımsal, ticari, ve üretimsel gelişmelerdir.

``Pax Britannica`` Mirası

1815 Napolyon Savaşları`nın sonundan 1914`te I. Dünya Savaşı`na kadar Birleşik Krallık ana amacın Güç Dengesi olduğu egemen roldeydi. Aynı zamanda bu dönemde İngiliz Krallığı tüm zamanların en büyük İmparatorluğu haline geldi. İngiliz Ordusu`nun global üstünlüğü ve ticari egemenliği, Avrupada güçlü Ulus Devlet`lerin eksikliği ve İngiliz Kraliyet Donanması`nın tüm dünya okyonusları ve denizlerinde bulunmasıyla garanti altına alınmıştı. 1905`de Kraliyet Donanması dünyada birleşmiş herhangi iki donanmadan daha üstündü. Bu korsanlık ve köle ticaretini durdurmaya yardım ediyordu. İngiltere aynı zamanda denizlerin ötesine gitti ve Evrensel Posta Sistemi`ni geliştirdi ve kurdu. İngliz İmparatorluğundan Milletler Topluluğu`na geçiş sırasında, Harold Macmillan gibi İngiliz Hükümeti üyeleri, İngilterenin Amerika ile olan ilişkisine "Amerika Roma`sının Yunan atası" şeklinde benzerlik kurmaktan hep hoşlandılar. Labour`s love-in with America is nothing new Daily Telegraph 6 September 2002

İngiliz egemenliği sırasında Amerika, İngiltere ile aralarında "özel ilişki" olarak bilinen sıkı bağlar geliştirdi. İki ulus arasında bir çok ortak payda (dil ve tarih gibi) onları müttefikliğe sevketti. Bir çok gözlemci ``Pax Americana`` nın kısmen çöken ``Pax Britannica`` nın parçalarından yapıldığını hisseder. Yıllar boyunca, her ikiside Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinde etkindiler.

Barışın Kökeni

``Pax Americana`` kısmen Birleşik Devletlerin doğrudan etkisiyle, ama önemli olarak daha fazla Amerikan sermayesi ve diplomasisi tarafından desteklenen uluslararası kurumlar vasıtasıyla türetilmiştir.

Sovyetler Birliği`nin çökmesinin ardından oluşan tek kutuplu dünya düzeni, Birleşik Devletlerin 1945`te gelişmiş ülkelerin saygı duyduğu avantajlı konumu ile kıyaslanamaz. O zamanlar tek başına küresel üretimin yarısına hakim, dünya altın rezervlerinin % 80`nine sahip ve dünya üzerinde tek nükleer güç`tü. Zaten dünyadaki en büyük ekonomi olarak, Birleşik Devletler II. Dünya Savaşını, neredeyse hiç zarar görmeyen etkin altyapısı ve çok güçlü Silahlı Kuvvetler`iyle sona erdirmiştir. II. Dünya Savaşında, hayatları, altyapısı ve sermayesi felaket derecesinde yıkılan ve emparyalizm`i bitkin düşen Eski Dünya, her nasılsa, kazanan ve aynı zamanda mağlup edendi.

Birleşik Devletlerin, Marshall Planı gibi programlarla ağır biçimde kuşattığı ve yeniden yapılandırdığı Japonya, ekonomik olarak birleştirici savunma bağları ile Demir Perde`nin yıkılması ve Soğuk Savaş`ın sona ermesiyle gittikçe daha borçlu hale geldi. Amerikan desteğinin himayesi, sadece Avrupa ve Japonyanın hızlı bir şekilde üretimin altyapısının yenilenebilmesini değil aynı zamanda Avrupa Kömür ve Çelik Birliği örneği gibi ya da daha farklı uluslararası işbirliklerinin artırılmasınıda mümkün kıldı.

Fakat serbest ticaret avantajının en iyi pozisyonunda, geleneksel imparatorluğa kültürel isteksizliği (kendi sömürgeci ilgileri olmadığı halde) ve Çin`de alarm veren Komünizm tehlikesi ve ilk Sovyet atom bombası`nın patlatılması, tarihsel olarak izolasyonist olan Birleşik devletlerde kendi taraflarında bir dünya düzeni için çok yönlü kurumlar geliştirilmesi yönünde güçlü bir ilgi oluşmasına neden oldu.Bazı eleştirilere göre, bu programlar ve örgütler American gücünün ya da devlet politikasının etki enstrumanlarıdır ya da kötü yönetilmişlerdir ve bazı devletler üzerinde zararlı etkileri olmuştur. Bazılarıda, ülkelerinin ABD askeri korumasına olan bağımlılığı , ABD politikaları ile uyuşmazlık ya da ABD güçlerinin orada bulunmasına kızmaktadırlar. ABD`nin "Dünyanın Jandarması" gib hareket edebilme yeteneği kendi vatandaşları tarafından yabancı savaşlara karşı duyulan tarihi nefretnedeni ile sınırlandırılmaktadır. Yinede, Pax Americana`nın arkasındaki kurumlar ısrarla 21. yüzyılın başına taşınmıştır.

Emperyalizm olarak Pax Americana

ABD`nin uzun izolasyoncu tarihi sadece büyük şoklardan sonra , İspanyol-Amerikan Savaşı, I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve devlet olmayan aktörlerle soğuk savaş sonrası çeşitli çatışmalarla ilişkili olarak azalmıştır. Bir eleştiri olarak Howard Zinn ve Noam Chomsky, Birleşik Devletlerin Dünyanın süper güçü statüsüne dayanarak sözde-Emparyalist rolünü kendi kendine aradığını ya da bulduğunu tartışırlar. Her halukarda "izolasyoncu" terimi bu bağlamda küresel arenada uygulanır; Birleşik Devletler, Batı yarımküre`ye olan saygısından dolayı onun etki alanında kalarak ve dünyanın bu bölgesindeki çatışmalarda arada kalarak asla izolasyoncu olmamıştır,

19. yüzyıl sonlarında emperyalist ve izolasyoncu gruplar arasındaki ateşli müzakereler yapıldı. O zamanlar emperyalist grupların en gözde ülkeleri ABD kontrolünündeki Hawai ve Filipinler`di. Samuel Gompers ve Carnegie dahil geleneksel Amerikan politikası yabancı karışıklıklardan kaçınma yönündeydi. O zamanlar "emperyal" destekçileri için olumlu , muhalifleri içinse olumsuz bir anlam içerirdi. Theodore Roosevelt, 1901`de William McKinley`nin öldürülmesinden sonra başkanlığa geldiğinde, McKinley`in izolasyon yanlısı Birleşik Devletler politikasını küresel dış müdahaleye eksenine doğru hızlandırdı.

Bkz.Dipnotlar

Dead note "Reynolds_547": Page 547 Biblography Reynolds --> Dead note "Reynolds_545a": Page 545 Biblography Reynolds --> Dead note "Reynolds_545b": page 545 Biblography Reynolds -->

Linkler'

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Pax Europeana
6 yıl önce

ya da üye olmayı denedi. Pax Americana Pax Britannica Pax Mongolica Pax Praetoriana Pax Romana Pax Ottomana Pax Sinica Pax Syriana ^ Tsoukalis, Loukas...

Pax Europeana, Avrupa, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, II. Dünya Savaşı, Latince, Macaristan, NATO, OSCE, Pax Americana, Pax Britannica
Pax Mongolica
3 yıl önce

Avrupa boyunca ticaret merkezlerini birbirine bağlıyordu. Pax Americana Pax Britannica Pax Hibica Pax Europeana Pax Romana Pax Ottomana Pax Sinica...

Pax Mongolica, Barış, Cengiz Han, Moğol, Moğol İmparatorluğu, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Europeana, Pax Hispanica, Pax Ottomana, Pax Romana
Pax Sinica
6 yıl önce

altına almaya yetmeyeceğine inanmaktadırlar. Pax Americana Pax Britannica Pax Europeana Pax Mongolica Pax Romana Pax Ottomana Pax Hibica Çin Yüzyılı...

Pax Sinica, 1990, 21. yüzyıl, Doğu Asya, Ekonomik, Latince, Ming Hanedanı, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Europeana, Pax Hispanica
Pax Hispanica
3 yıl önce

bitene kadar dokuz yıl daha barışı korudu. Pax Americana Pax Britannica Pax Mongolica Pax Praetoriana Pax Romana Pax Ottomana Pax Sinica Pax Syriana...

Pax Hispanica, 1579, 1598, 1604, 1609, 1621, Avrupa, Fransa, Latince, Londra Antlaşması, Pax Americana
Pax Romana
3 yıl önce

Aurelius "Pax Romana" terimi, dünyada gerçek ya da kurgusal istikrar dönemlerinin tanımlanmasına da etki etmiştir. Örnek olarak: Pax Americana (1945-günümüz)...

Pax Romana, Antoninus Pius, Ara Pacis, Augustus, Britanya, Commodus, Hadrian, Latince, M.í–. 27, Marcus Aurelius, Nerva
Pax Germanica
6 yıl önce

"Pax Germanica in the future-historical" in Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, pp. 451–467. Pax Romana Pax Americana Pax Britannica Pax Cybertronia...

Pax Germanica, 1871, Alman, Almanya, II. Dünya Savaşı, Latince, Otto von Bismarck, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Cybertronia, Pax Europeana
Pax Syriana
6 yıl önce

tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mart 2007.  Pax Americana Pax Britannica Pax Mongolica Pax Praetoriana Pax Romana Pax Ottomana Pax Sinica...

Pax Syriana, Askeri, Ateşkes, Hegemonya, Latince, Lübnan, Lübnan İç Savaşı, Orta Doğu, Pax Americana, Pax Britannica, Pax Mongolica
Pax Britannica
3 yıl önce

Test Dept'in 1990'da çıkan albümünün adı Pax Britannica'dır. Pax Americana Pax Europeana Pax Mongolica Pax Romana Pax Hibica Pax Ottomana Pax Sinica...

Pax Britannica, 1815, 1870, 1897, 1905, 1985, 1990, 22 Haziran, Almanya, Avrupa, Birleşik Devletler