Karl Kautsky

Kısaca: Prag'da doğan ve Viyana'da felsefe ve tarih öğrenimi gören Karl Kautsky, Avrupa işçi sınıfı hareketinin en önemli liderlerinden birisidir. Siyasi yaşamına Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nde başlayan Kautsky, zaman içinde Alman sosyal demokratları içinde sivrildi ve 1895'te Engels'in ölümüyle birlikte hareketin önde gelen "otorite"si durumuna geldi. ...devamı ☟

Karl Kautsky
Karl Kautsky

Karl Kautsky 1854-1938 yılları arasında yaşamış olan ünlü Avusturyalı demokratik sosyalist teorisyen. Prag'da doğan ve Viyana'da felsefe ve tarih öğrenimi gören Karl Kautsky, Avrupa işçi sınıfı hareketinin en önemli liderlerinden birisidir. Siyasi yaşamına Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nde başlayan Kautsky, zaman içinde Alman sosyal demokratları içinde sivrildi ve 1895'te Engels'in ölümüyle birlikte hareketin önde gelen "otorite"si durumuna geldi.

Sosyalizm yolunda demokrasiye sımsıkı sarılan Kautsky, ihtilalci komünizme yöne­lik şiddetli eleştirileriyle ün kazanmıştır. Ona göre, demokrasi burjuva egemenliği ve hegemonyasının bir şekli değildir. Burjuva­zi aslında mülkiyet koşuluna bağlı sınırlı bir oy hakkına inandığı için, evrensel oy hakkı­nın uygulanır hale gelmesi, Kautsky’nin gö­zünde, işçi sınıfının başarısıdır. Onun gö­zünde demokrasi evrensel oy hakkıyla, sınıf mücadelesini sille tokat savaştan bir zeka savaşına dönüştürme yöntemidir. De­mokrasi, daha yüksek bir yaşam tarzının kendisiyle gerçekleştirilebileceği tek ve yegane yöntemdir ve sosyalizmin ilan ettiği şey medenileşmiş İnsanların haklarıdır. Onun sosyalizme, ve sosyalizm hedefine varmak için demokrasiye olan inancını pe­kiştiren başka bir etken de, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi deneyimi olmuştur. Kautsy nazizm benzeri rejimleri yıkmak için ihtilalci yöntemlerin kullanılabileceğini kabul etmekle birlikte, anayasal yönetimin bir kez kurulmasından sonra, sosyalizm yolunda yalnızca ve tamamen de­mokratik araçların kullanılacağına inanır.

Kautsky, komünizme yönelik eleştirisi söz konusu olduğunda, komünist partileri, siyasi değil de, askeri teşkilatlara benzetir. Bu tür partiler kendi liderlerini ve sloganla­rını seçmez, bunun yerine liderlerini üstle­rinden alırlar. Komünizmi yalan ve aldat­macaya dayalı bir ‘köle ekonomisi’ sistemi olarak görürken, komünist diktatörlüğün, varolduğu sürece, modern işçi sınıfının kur­tuluş mücadelesi için ciddi bir tehdit ve büyük bir tahribat oluşturduğunu savunur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Karl Kautsky Resimleri

Reformizm
2 yıl önce

Sosyalist reformizm ilk defa iki önemli sosyal demokrat Eduard Bernstein ve Karl Kautsky tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüş kısa sürede Rosa Luxemburg ve...

Reformizm, Avrupa, Bolşevik, Demokrasi, Devrimci, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Komintern, Lenin, Marksizm, Ortanın solu
Karl
2 yıl önce

filozof Karl Kautsky, Alman siyasetçi Johann Karl Ehrenfried Kegel, Alman tarihçi Karl Kruszelnicki, Karl Otto Lagerfeld, Karl Landsteiner, Karl Logan,...

Karl, Ferdinand Piëch, Johann Karl Ehrenfried Kegel, Karl-Heinz Feldkamp, Karl-Heinz Rummenigge, Karl-Heinz Schommer, Karl Adolph Gjellerup, Karl Amadeus Hartmann, Karl Barth, Karl Benz, Karl Briullov
Ekonomik belirlenimcilik
6 yıl önce

konusu olmuştur. 2. Enternasyonal'de Vladimir İlyiç Lenin'le çekişen Karl Kautsky devrime giden sürecin tamamlanmadığını, zaten iktisadi ve maddi koşullar...

Victor Adler
6 yıl önce

milliyetçilerinin safında siyasete atıldı. İşçi hareketi militanlarıyla, Karl Kautsky ile ve 1883'te de Engels ile tanıştı. 1886'da Sosyal Demokrat partiye...

Victor Adler, 1852, 1918, Avusturya, Engels, Freud, Liberal, Prag, Viyana, Yahudi, Karl Kautsky
Batı Marksizmi
6 yıl önce

Marksizmin Batı düşüncesindeki ve pratiğindeki yeri değerlendirilir. Karl Kautsky ve Lenin'in tartışmaları da bu bağlamda genel anlamdaki bu Batı Marksizmi...

Batı Marksizmi, Batı Marksizmi
İkinci Enternasyonal
2 yıl önce

1912 - Basel (Olağanüstü kongre) Almanya: August Bebel Hugo Haase Karl Kautsky Karl Liebknecht Wilhelm Liebknecht Rosa Luxemburg Clara Zetkin Fransa:...

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü
6 yıl önce

dünyanın en geniş belge ve araştırma merkezlerinden biridir. Merkezde Karl Kautsky, Augustin Souchy, Georg von Vollmar, Friedrich Adler, Max Nettlau, Alexander...

Friedrich Engels
2 yıl önce

Ayrıca daha sonra Artı-Değer Teorileri ve Kapital'in 4. cildi olarak Karl Kautsky tarafından basılan Marx'ın notlarını düzenledi. 1884 yılında, Ailenin...

Friedrich Engels, 1820, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1870, 1883, 1895, 19. yüzyıl