Balkan Dilleri

Balkan dilleri, Balkanlar'da konuşulan dillerdir.

Bu liste, Balkanlarda konuşulan dilleri kapsamaktadır. Macarca, Birkaç Türk Dili ve Kafkas Dilleri dışında bütün diller

Hint-Avrupa dil ailesi

dahilindedir. Hint-Avrupa dil ailesi *Arnavutça *Ermenice *Yunanca

Roman dilleri

*Ulahça *İstriotça (Batı Istria) *Istro-Romanca (Doğu Istria) *İtalyanca (Atlantik sahilleri) *Yahudi İspanyolcası (Yunanistan'da ve Türkiye'de) *Meglenitik *Rumence (Moldova, Romanya)

Slav dilleri

* Boşnakça * Bulgarca * Kilise Slavcası * Hırvatça * Makedonca * Karadağca * Sırpça * Slovence

Hint İran dil ailesinin Hint kolu

*Romanca Ural dil ailesi *Macarca Türk dilleri * Kırım Tatarcası * Gagavuzca * Tatarca * Türkiye Türkçesi Ibero-Kafkas dilleri *Kafkas dilleri

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Balkan Dilleri ilgili konular

 • Nil-Sahra dilleri

  Nil-Sahra dilleri, Nubiya da dahil olmak üzere, Chari ve Nil nehirlerinin üst kısımlarında konuşulan bir Afrika dilleri grubudur. Merritt Ruhlen
 • Ural Dil Ailesi

  Ural Kolu dilleri üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar, Fin/Ugor dilleri, Samoyed dilleri ve Yukagir dilleri. Ural dilleri günümüzde yaklaşık 3
 • Dil (lisan)

  Dil veya lisân, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen
 • Kafkas Dil Ailesi

  Kafkas dilleri, Kafkasya'nın yerli halklarının konuştuğu ve belli başlı dil aileleriyle yakınlığı olmayan dil grubu. Kuzey Kafkas dilleri v
 • Ural dilleri ailesi

  Ural Kolu dilleri üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar, Fin/Ugor dilleri, Samoyed dilleri ve Yukagir dilleri. Ural dilleri günümüzde
 • Balkan Dilleri

  Balkan dilleri, Balkanlar'da konuşulan dillerdir.
 • Dağıstan dilleri

  Dağıstan dilleri veya Doğu Kafkas dilleri, Kuzeydoğu Kafkasya'da, Dağıstan'da ve Azerbaycan'ın kuzey kesiminde konuşulan diller. Avar-Andi-Did
 • Batı Siyu dilleri

  Batı Siyu dilleri, Kuzey Amerika'da ABD ile Kanada’da konuşulan, Doğu Siyu dilleri de denilen Katavba dilleri ile birlikte Siyu dilleri ailesini