Balkan dilleri, Balkanlar'da konuşulan dillerdir.

Balkan Dilleri

Bu liste, Balkanlarda konuşulan dilleri kapsamaktadır. Macarca, Birkaç Türk Dili ve Kafkas Dilleri dışında bütün diller Hint-Avrupa dil ailesi dahilindedir. ==Hint-Avrupa dil ailesi== *Arnavutça *Ermenice *Yunanca ===Roman dilleri=== *Ulahça *İstriotça (Batı Istria) *Istro-Romanca (Doğu Istria) *İtalyanca (Atlantik sahilleri) *Yahudi İspanyolcası (Yunanistan'da ve Türkiye'de) *Meglenitik *Rumence (Moldova, Romanya) === Slav dilleri === * Boşnakça * Bulgarca * Kilise Slavcası * Hırvatça * Makedonca * Karadağca * Sırpça * Slovence ===Hint İran dil ailesinin Hint kolu=== *Romanca ==Ural dil ailesi== *Macarca == Türk dilleri == * Kırım Tatarcası * Gagavuzca * Tatarca * Türkiye Türkçesi ==Ibero-Kafkas dilleri== *Kafkas dilleri

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar