Halifeler Listesi

Kısaca: Halifeler listesi, İslam peygamberi Hz Muhammed (S.A.V)'in ölümünden sonra Müslümanların dini liderliğini yapmış kişilerin listesidir. ...devamı ☟

Dört Halife veya Hulefa-i Raşidin Dönemi

Dört Büyük Halife ya da Hulefa-i Raşidin (Raşid Halifeler veya Dört Büyük Halife) (}) İslam Peygamberi'nin (Müslümanlar için Muhammed) vefatının ardından seçimle görev yapmış halifelerdir. Urduca'da Sünni referanslarla dört arkadaş (}) olarak ifade edilmektedir. Hilafet sırasıyla: * Ebu Bekir * Ömer bin Hattab * Osman bin Affan * Ali bin Ebu Talib Bazı kaynaklar buna sadece 6 ay gibi bir süre görev yapan Hasan bin Ali'yi de dahil ederler. Şii kaynaklarına göre hilafet Ali bin Ebu Talib'le başlar ve ardından imamlar gelir. Halifelerin en büyüğü, Ebu Bekir, İslam peygamberi Muhammed'in en iyi dostudur. Bu yüzden ilk halife Ebu Bekir seçilmiştir. Ebu Bekir'in tam adı Ebu Bekir bin Ebu Kuhafe'dir. Emeviler Dönemi *I. Muaviye 661 - 680 *I. Yezid 680 - 683 *II. Muaviye 683 - 684 *I. Mervan 684 - 685 *Abdülmelik 685 - 705 *I. Velid 705 - 715 *Süleyman bin Abdülmelik 715 - 717 *Ömer bin Abdülaziz 717 - 720 *II. Yezid 720 - 724 *Hişam bin Abdülmelik 724 - 743 *II. Velid 743 - 744 *III. Yezid 744 *İbrahim bin Velid 744 *II. Mervan 744 - 750 Abbasiler Dönemi *Seffah (Ebu'l Abbas) 750 - 754 *Mansur 754 - 775 *Mehdi 775 - 785 *Hadi 785 - 786 *Harun Reşid 786 - 809 *Emin 809 - 813 *Memun 813 - 833 *Mutasım 833 - 842 *Vasık 842 - 847 *Mütevekkil 847 - 861 *Muntasır 861 - 862 *Müstain 862 - 866 *Mutez 866 - 869 *Muhtedi 869 - 870 *Mutemid 870 - 892 *Mutezid 892 - 902 *Muktefi 902 - 908 *Muktedir 908 - 932 *Kahir 932 - 934 *Razi 934 - 940 *Müttaki 940 - 944 *Müstekfi 944 - 946 *Muti 946 - 974 *Ettai 974 - 991 *Kadir 991 - 1031 *Kaim 1031 - 1075 *Muktedi 1075 - 1094 *Mustazhir 1094 - 1118 *Mustarşid 1118 - 1135 *Raşid 1135 - 1136 *Muktefi 1136 - 1160 *Müstencid 1160 - 1170 *Müstezi 1170 - 1180 *Naşir 1180 - 1225 *Zahir 1225 - 1226 *Mustansır 1226 - 1242 *Mustasım 1242 - 1258 == Fatımi Halifeler == Kahire'de hüküm sürmüş olan Şii halifeler. Sünniler tarafından halife kabul edilmezler. *Mehdi (910-934):Fatimi hanedanının kurucusu *Kaim (934-946) *Mansur (946-953) *Müizz (953-975) *Aziz (Ebu Mansur Nizar Aziz Billah (975-996) *Hakim (996-1021) *Zahir (Ali az-Zahir} (1021-1036) *Müstensir (1036-1094) *Müstali (1094-1101) *í‚mir (1101-1130) *Hafız (1130-1149) *Zafir (1149-1154) *Faiz (1154-1160) *Aşid (1160-1171) Memluk Himayesi Dönemi *Mustansır 1259 - 1261 *I. Hakim 1262 - 1302 *I. Müstekfi 1302 - 1340 *I. Vasık 1340 - 1341 *II. Hakim 1341 - 1352 *I. Mütadid 1352 - 1362 *I. Mütevekkil 1362 - 1383 *II. Vasık 1383 - 1386 *Mutasim 1386 - 1389 *I. Mütevekkil (ikinci sefer) 1389 - 1406 *Mustain 1406 - 1414 *II. Mutadid 1414 - 1441 *II. Müstekfi 1441 - 1451 *Kaim 1451 - 1455 *Mustancit 1455 - 1479 *II. Mütevekkil 1479 - 1497 *Mustamsık 1497 - 1508 *III. Mütevekkil 1508 - 1517 Osmanlı Dönemi *Yavuz Sultan Selim 1517 - 1520 *Kanuni Sultan Süleyman 1520 - 1566 *II. Selim 1566 - 1574 *III. Murat 1574 - 1595 *III. Mehmet 1595 - 1603 *I. Ahmet 1603 - 1617 *I. Mustafa 1617 - 1618 *II. Osman 1618 - 1622 *I. Mustafa (ikinci sefer) 1622 - 1623 *IV. Murat 1623 - 1640 *I. İbrahim 1640 - 1648 *IV. Mehmed 1648 - 1687 *II. Süleyman 1687 - 1691 *II. Ahmet 1691 - 1695 *II. Mustafa 1695 - 1703 *III. Ahmet 1703 - 1730 *I. Mahmut 1730 - 1754 *III. Osman 1754 - 1757 *III. Mustafa 1757 - 1774 *I. Abdülhamid 1774 - 1789 *III. Selim 1789 - 1807 *IV. Mustafa 1807 - 1808 *II. Mahmut 1808 - 1839 *Abdülmecit 1839 - 1861 *Abdülaziz 1861 - 1876 *V. Murat 1876 *II. Abdülhamit 1876 - 1909 *V. Mehmet 1909 - 1918 *VI. Mehmet 1918 - 1922

Son Halife

*II. Abdülmecit 1922 - 1924 Halifeliğin kaldırılması *3 Mart 1924 }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.