İslam'da Melek

Kısaca: İslam'da Melek Allah'ın emirlerini uygulamakla görevli nurdan yaratılmış ruhani varlıklar olduğu inanılır. Meleklere iman İmanın altı şartı arasındadır. ...devamı ☟

İslam'da melek
İslam'da Melek

İslam`da Melekler Allah`ın emirlerini uygulamakla görevli nurdan yaratılmış varlıklardır. Meleklere iman İmanın altı şartı arasındadır. Melekler insanlardan, kendilerine cüzi irade verilmemiş olmaları yönünden ayrılırlar. İslam`a göre meleklerin cinsiyeti de yoktur. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil olmak üzere dört büyük melek vardır.

Dört Büyük melek

Dört meleğin her biri belli bir görevi yerine getirmektedir. Aralarında bir hiyerarşik ilişki olmamakla birlikte Cebrail en büyük melek kabul edilmektedir.

Cebrail

Vahiy meleğidir.AllahC.C`den peygamberlere vahiy getirir. Ruhu`l Emin (Güvenilir Ruh) lakabıyla anılır.

Azrail

Eceli gelen insanların ruhlarını teslim alır.

Mikail

Tabiat olaylarını yönetir.

İsrafil

Kıyamet günü, Sur borusunu üfleyecek olan melektir.

Melek Türleri

Hz. Muhammed (SAV), Miraç hadisesinde göğün yedi katmanını gezmiş ve buralarda değişik tür meleklerle karşılaşmıştır. Hadis-i Şerife göre bunlardan biri göğün kapısını koruyan, emrinde -herbirinin emrinde 100 bin melek olmak üzere- 70 bin melek olan İsmail isimli melektir.

Yedinci kat gökte bulunan Beytü`l-Ma`mur mabedi etrafında tavaf eden ve her birine kıyamete kadar bir daha sıra gelmeyen melekler gördü. Yine çeşitli katlarda sürekli secde, rüku gibi sabit hallerde duran melekler gördü.

Münker ve nekir

Kabirde insanı sorguya çeken değişik görünümlü meleklerdir. Bu sorgu sonucuna göre kabir hayatının iyi mi kötü mü geçirileceği belirlenir.

Kiramen Katibin

Her insanın sağ ve sol omzunda yer alıp, yaptığı iyi ve kötü işleri kaydederler. Kiramen katibin insanın aklından geçen kötü işleri eyleme dökmediği müddetçe kaydetmezler. İyi işlerini ise niyet anında hemen iyilik hanesine yazarlar. Hafaza (Koruma) melekleri ismiyle de anılırlar.

Şeytanın durumu

Şeytan veya İblis bir melek değil, cindir. Cinler nurdan değil ateşten yaratılmışlardır. Ancak Adem yaratıldığında onu kıskanıp Allah`a isyan etti ve huzurdan kovuldu.

Muhtelif bilgiler

Bazı yorumlara göre deniz, bulut hatta ozon tabakası dahil tüm tabiat varlıkları da birer melektirler.

Bedir savaşında sayıca az olan müslümanların safında meleklerin de savaştığı hadislerde anlatılmaktadır. Yine hadislerden anlaşıldığına göre Uhud savaşında, Cebrail ve Mikail Hz. Muhammed (SAV)`nin yanında savaşmış ve onu düşmanlarından korumuşlardır.

Taif isimli şehirde taşlanma olayından sonra Hz. Muhammed (SAV)`e gelen Cebrail, iki tarafındaki dağları kaldırıp taifin üzerine yıkmayı teklif etmiş, ancak Hz Muhammed (SAV) bunu kabul etmemiş ve kendisini taşlayanlar için dua etmiştir.

Türk halkı arasında, Çanakkale Savaşı, Kıbrıs barış harekatı dahil pek çok savaşta meleklerin insanlara yardım ettiğine dair rivayetler vardır.

Meleklerin kanatları olduğu Kur`an`da açık bir dil ile ifade edilmiştir. Ancak bu kanatların işlevi ve sayısı bilinmemektedir.

Melekler bir yerden bir yere çok hızlı bir şekilde gidebilirler. Çok güçlüdürler. İnsanlardan farklı olarak yemezler, içmezler, gece gündüz Allah`a ibadet ederler.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Melek
3 yıl önce

Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος), dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir...

Melek, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Azrail, Cebrail, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Büyük Melekler
6 yıl önce

meleklerdir. Her ne kadar, büyük melekler daha çok başlıca İbrahimi dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da işlenen bir konu olsa da bu İbrahimi...

Kirâmen Kâtibîn
6 yıl önce

Kirâmen Kâtibîn, İslam dininde, insanların sağ ve solunda bulunup yapılan iyi ve kötü davranışları tespit edip, yazan meleklere verilen isimdir. Kirâmen...

Kirâmen Kâtibí®n, Ahiret, Kur`an, Kâf suresi, Melek, Müslüman, Zuhruf Suresi, İnfitâr suresi, İslam, Şahitlik
Azrail
3 yıl önce

Yahudilikte hem ölüm meleği hem de İsrailoğulları ile RAB arasındaki iletişimi sağlayan melek olarak görülür. İslam'da ise dört büyük melekten biri ve eceli...

Azrail, Dört büyük melek, Kuran, Taslak, İslam
Cebrâil
6 yıl önce

adalet ilkesi vs. olandır. İslam’a göre peygamberlere vahiy getirmek, Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmekle vazifeli melektir. Cebrâil'in isminin Kur’ân'da...

Cebrâí®l, Akl-ı küll, Allah, Azrâí®l, Etimoloji, Hadis, Kur`an, Melek, Mí®kâí®l, Peygamber, İslam
İslam
3 yıl önce

Müslüman devletler oluşmuştur. İslam inancına göre İslamın kutsal kitabı Kur'an'ı oluşturan ayetler ve sureler, Cebrail isimli melek aracılığıyla sözlü olarak...