Laktik Asit Fermantasyonu

Kısaca: Laktik asit fermantasyonu, oksijen yetersizliğinde bazı bakteri ve hayvan hücrelerinde görülen bir fermantasyon biçimidir. Normalde, glikoz glikoliz yoluyla parçalanır, iki molekül ATP, iki molekül NADH ve iki molekül pirüvat elde edilir. ...devamı ☟

Laktik asit fermantasyonu
Laktik Asit Fermantasyonu

] Laktik asit fermantasyonu, oksijen yokluğunda bazı bakteri ve hayvan hücrelerinde görülen bir fermantasyon biçimidir.

Normalde, glikoz glikoliz yoluyla parçalanır, iki molekül ATP, iki molekül NADH ve iki molekül pirüvat elde edilir. Ancak, NADH moleküllerinde bulunan hidrojen atomunun başka bir moleküle aktarılarak NAD+`nın tekrar oluşturulması gerekir ki yeni glikoz molekülleri parçalanmaya devam edebilsin.

Ortamda yeterli oksijen olduğu zaman NADH molekülünde bulunan hidrojen bir takım ara moleküller aracılığıyla sonunda oksijene aktarılır ve glikolizin ilk aşamalarında ortaya çıkan bir hidrojen iyonu da kullanılarak bir molekül su meydana gelir. Bu süreç sırasında hücreye enerji sağlayan ek ATP molekülleri açığa çıkar.

Ortamda oksijen bulunmadığı zaman pirüvatın laktik aside dönüşmesi NADH`den tekrar NAD+ elde edilmesini sağlar. Laktat daha fazla parçalanamasa dahi NAD+ yenilendiği için yeni glikoz moleküllerinin parçalanmasında kullanılabilir, az miktarda ATP üretimi sağlanır. Laktat hücreden dışarı difüzyonla çıkar.

Laktik asit fermantasyonu, aşağıda özet olarak verilmiş tepkimelerden meydana gelir:

| | | | | | | | | | | | | | |
Glikoliz: 100px + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi 2 + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O
(glikoz)(pirüvik asit)
Laktik asit oluşumu: 2 + 2 NADH ' 2 +2 NAD+
(pirüvik asit)(Laktik asit)
Net tepkime: 100px + 2 ADP + 2 Pi 2 + 2 ATP + 2 H+ + 2 H2O
(glikoz)(Laktik asit)


İnsan vücudunda laktik asit fermantasyonu

Kas hücreleri kandan yeterince oksijen elde edemeyince laktik asit fermantasyonu ile enerji üretmeye devam ederler. Ancak laktik asit ortamın pH`sini düşürür. Glikolizin tersinmez bir tepkimesini sentezleyen fosfofruktokinaz enzimi düşük pH`de inhibe olur, bu yüzden aşırı laktat üretimi ve kanda asidoz meydana gelmez.

Bazı hücreler, örneğin karaciğer ve kalp kas hücreleri, laktatı kolaylıkla içlerine alıp onu pirüvata çevirirler, sonra da normal yolla (sitrik asit döngüsüyle) metabolize ederler. Oksijen kıtlığı çeken kas hücrelerinin aksine bu hücrelerde bol oksijen olduğu için onlarda laktat birikmez. Bu sayede kas hücreleri de glikozu parçalamaya devam edebilirler.

Laktik asit bakterilerinde laktik asit fermantasyonu

Laktik asit bakterileri, türüne bağlı olarak laktik asit fermantasyonu farklı şekillerde gerçekleşebilir.

Heomofermantatif laktik asit fermantasyonu

Homofermantatif türlerde glikoliz enzimlerin hepsi, aldolaz dahil olmak üzere, mevcuttur. Son ürün (D (-) -, L (+) veya DL laktik asit), laktat dehidrojenaz enziminin stereospesifitesine ve rasemaz enziminin varlığına bağlıdır. Bu parçalanma yoluyla iki ATP molekülü elde edilir. Aerobik şartlarda pirüvatın bir kısmı karboksil grubunu kaybedip asetat, etanol veya asetoin`e dönüşür.

Heterofermantatif laktik asit fermantasyonu

Heterofermantatif türlerde aldolaz ve triozfosfat izomeraz bulunmaz, bu yüzden fosfoglukonat yolu (pentozfosfat yolu) çalışmaz. Meydana gelen beş karbonlu şeker ribuloz-5-fosfat epimerize olur, sonra fosfoketolaz tarafından bir gliseraldehitfosfat ve bir asetil fosfata ayrışır. Sonuncusu indirgenip asetil KoA ve asetaldehit yoluyla etanola dönüşür, veya doğrudan asetata dönüşür. Heterofermantatif asetik asit fermantasyonu olarak adlandırılan bu yol ile her bir glikoz molekülünden bir ATP molekülü elde edilir. Pentozların fermantasyonunda ise her bir pentozdan iki ATP elde edilir.

Bifidobakteri fermantasyonu

``Bifidobakterium bifidum`` adlı laktik asit bakterisi aldolaz adımının etrafından dolanmak için heterofermantif laktik asit bakterilerinden farklı bir yol kullanır: fruktoz-6-fosfat fosfatlanıp eritroz-4-fosfat ve asetil fosfata ayrışır. Eritroz fosfat, ikinci bir fruktoz-6-fosfat ile bir transaldolaz ve transketolaz tepkimesi sonucu iki molekül ksiluloz-5-fosfat meydana getirir, bunlar da bir fosfoketolaz aracılığıyla gliseroldehit-3-fosfat ve asetilfosfata ayrışır. Üç asetil fosfat ile 3 aDP tepkiyerek 3 ATP meydana gelir. İki gliseraldehit-3 fosfat diğer laktik asit bakterilerinde olduğu gibi laktik aside dönüşür, böylece dört ADP molekülü fosforile olup ATP`ye dönüşmüş olur. Özetle, her bir glikoz molekülünde 2,5 ATP molekülü elde edilir.

Gıda üretiminde rolü

Laktik asit fermantasyonu neolitik çağdan beri kullanılmıştır. Laktik asitin etkisiyle gıda asitlenir, bu da bozulmaya neden olacak mikroorganizmaların büyümesini engeller, hatta öldürebilir. Bunun örnekleri sütün ekşimesinden elde edilen yoğurt, yayık ayranı, tuzsuzbeyaz peynir, sayılabilir. Alman lahana turşusu (``sauerkraut``), Korelilerin kimçisi ve diğer bazı başka turşu türleri de bu şekilde hazırlanır.

Hayvancılıkta rolü

Yazın elde edilen samanın kışa kadar dayanması için laktik asit fermantasyonuna tabi tutulması işlemine silaj denir. Saman, silolara doldurularak veya plastikle örtülerek oksijenle teması kesilir. Bu ortamda büyüyen laktik asit bakterileri ortamı asitlendirerek samanın bozulmasına neden olabilecek diğer organizmaların büyümesine engel olurlar.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Laktik asit fermantasyonu Resimleri

Fermantasyon
3 ay önce

bileşiktir: bunlar arasında etanol, laktik asit, hidrojen, bütirik asit ve aseton sayılabilir. Şeker ve amino asitlerin fermantasyonu çeşitli canlılarda görülmekle...

Fermantasyon, ATP, Amino asit, Anaerobik, Aseton, Bira, Clostridium, Danimarka, E. coli, Enterobacteriaceae, Escherichia coli
Lactobacillus bulgaricus
3 ay önce

ülke olan Bulgaristan'dan almaktadır. Bakteri sütte beslenerek laktik asit fermantasyonu yapar ve onu yoğurda dönüştürür. Enzimleriyle laktozu basit şekerlere...

Lactobacillus bulgaricus, Bakteri, Balkan Dağları, Bilimsel sınıflandırma, Bulgaristan, Trinominal nomenklatür, Lactobacillus, Lactobacillaceae, Lactobacillales, Bacterium, Firmicutes
Glikoliz
3 ay önce

enzim benzerliğini kanıtlar. Oksijensiz solunum Fermantasyon Alkol fermantasyonu Laktik asit fermantasyonu Lippincott Illustrated Reviews Biochemistry Harper's...

Glikoliz, Enzim, Fermantasyon, Glikoz, Kemosentetik, Oksijenli solunum, Pirüvik asit, Oksijensiz solunum, Alkolik fermantasyon, Laktik asit fermantasyonu, Son ürün evresi
Yoğurt
3 ay önce

Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür. Lactobacillus...

Yoğurt, Yoğurt
Karboksilik asit
3 ay önce

grubu vardır Sitrik asit - turunçgillerde bulunur Alfa hidroksi asitler - hidroksi grubu vardır Laktik asit (2-hidroksipropanoik asit) – ekşi sütte bulunur...

Karboksilik asit, Akrilik asit, Aldehit, Alkil, Alkol, Amid, Amin, Amino asitler, Anyon, Asetik asit, Benzen
şarapçılık
3 yıl önce

yapımında bir sonraki süreç malo-laktik dönüşümdür. Bu "gevrek, yeşil elmayı" malik asit "yumuşak, kremsi" laktik asit'e dönüştürerek şarabın tadını yumuşatan...

Zeytin
3 ay önce

görünür. Maya fermantasyonu ile çok az asit üretildiğinden, işlemi dengelemek için fermantasyon aşamasına genellikle laktik, asetik veya sitrik asit eklenir...

Zeytin, Ağaç, Bilimsel sınıflandırma, Binominal nomenklatür, Carolus Linnaeus, Lamiales, Magnoliophyta, Magnoliopsida, Marmara Bölgesi, Meyve, Olea
Bağırsak florası
3 ay önce

asetik asit, propionik asit ve butirik asit bulunur. Fermantasyon sonucu laktik asit gibi organik asitler ve gazlar da oluşur. Bu organik asitler vücut...

Bağırsak florası, Amino asit, Antibiyotik, Bakteri, Bağışıklık sistemi, Candida, Clostridium, Demir, Epitel, Escherichia, Fermantasyon