Rome: Total War: Barbarian Invasion

Kısaca: ''Rome: Total War: Barbarian Invasion'', ''Rome: Total War'' oyununun eklenti paketidir. Bu paketle birlikte oyuna birçok yeni ırk gelmiş, oyunun geçtiği zaman değişmiştir. Kampanya Batı Roma İmparatorluğu'nun gerileme dönemi olan 363 ve 476 yılları arasında geçmektedir. Oyuncu 476 yılına kadar verilen görevi bitirmek zorundadır. Görev 476'dan önce bitirilirse oyun sonlanır ancak oyuna devam edebilme fırsatı sunulur. Oyunda dönemin önemli dinleri arasındaki (Hristiyanlık, Paganizm ve Zerdüştlük) ...devamı ☟

Rome: Total War: Barbarian Invasion, Total War oyununun eklenti paketidir. Bu paketle birlikte oyuna birçok yeni ırk gelmiş, oyunun geçtiği zaman değişmiştir. Kampanya Batı Roma İmparatorluğu'nun gerileme dönemi olan 363 ve 476 yılları arasında geçmektedir. Oyuncu 476 yılına kadar verilen görevi bitirmek zorundadır. Görev 476'dan önce bitirilirse oyun sonlanır ancak oyuna devam edebilme fırsatı sunulur. Oyunda dönemin önemli dinleri arasındaki (Hristiyanlık, Paganizm ve Zerdüştlük) gerginlik de işlenmiştir. == Oynanış Zaman Oyun, Roma İmparatorluğu'nun Batı ve Doğu olarak ikiye ayrıldığı dönemde geçmektedir. Oyunun başlangıç yılı tam olarak 363'tür ve 476 yılında oyun sona ermektedir. Eğer oyuncu 476 yılına kadar istenen bölgeleri fethedip imparatorluk haline gelmişse önüne iki seçenek sunulur; oyuncu ya oyunu bitirerek çıkar, ya da oyuna devam eder.

Dinler

Bu eklenti paketinin getirdiği bir özellik de dinlerdir. Oyunda üç din vardır: Hristiyanlık, Paganizm ve Zerdüştlük. Şehre inşa edilen tapınağa göre halkın dini belirlenir. Halkın dinini değiştirmek için öncelikle şehirde daha önceden bulunan dinin tapınağını yıkmak gerekmektedir. Fakat bu, yeni bir tapınak yapılana kadar şehirdeki halkın mutluluğunu düşürecek ve dolayısıyla da alınan vergiler azalacaktır. Hatta halk bu durumlarda isyan edebilmekte ve şehir oyuncunun elinden çıkabilmektedir. Halkın mutluluğu ancak yeni bir tapınak inşa edildiğinde ve o dini benimsediğinde yükselir. Bu da ortalama olarak 5 tur sürer.

Göçebelik

Oyuna gelen bir yenilik de göçebe olarak başlamaktır. Oyunda bulunan Hunlar, Vandallar, Gotlar, Sarmatlar, Ostrogotlar, Roxolanlar ve Slavlar oyuna belli bir şehre sahip olarak değil, büyük bir orduya sahip olarak başlar. Göçebe ırklar oyuna tam adapte olmak için yerleşim yeri işgal ederek yerleşik hayata geçmelidir. Göçebe ordularında eğer bir orduyla herhangi bir şehir fethedilirse, orduyu komuta eden bölük hariç hepsi halk içine karışır. Eğer hükmünüz altında sadece bir şehir bulunuyorsa şehrinizi bırakıp göçebe hayatına yeniden geçebilirsiniz. Bu tür orduların göçebe olduklarının anlaşılması için bu tip orduların seçim bölümündeki görüntü kartlarında -her ırkta farklı olan- işaretler bulunmaktadır. Sadece bu işarete sahip olan ordular göçebe ordusu sayılmaktadır.

Askerler

Eklenti paketinin getirdiği en önemli yeniliklerden biri de askerlerdir. Her devlete özel asker türleri konulmuş, asker görüntüleri devletler için ayrı ayrı yeni bir şekilde tasarlanmıştır. Oyunda göçebe halklarda şehir korumak için ilk çıkarılan birimlerde piyadeler yerine atlı askerleri bulunmaktadır. Yani istenildiği zaman ahır yapılmaksızın atlı asker yetiştirilebilmektedir. Bu askerler diğer tüm atlılardan zayıftır fakat daha fazla sayıda yetiştirebilme imkanı vardır. Oyuna askerlerle ilgili getirilen başka bir yenilik ise "Huge City" yani gelişmiş şehirlerde istenildiği zaman para verilerek uygun ahırdan komutan yetiştirilebilinmesidir. Bu sayede şehirler vali atanması beklemek zorunda kalmamaktadır.

Roma imparatorluklarındaki ayaklanmalar

Oyunda Batı ve Doğu Roma imparatorlukları, oyuna başladıktan birkaç tur sonra ülke içindeki isyanlar yüzünden şehir kaybetmeye başlarlar. Fakat kaybedilen şehirlerde gri bayraklı asiler değil, Doğu Roma Asileri ve Batı Roma Asileri adı altında iki farklı devlet hüküm sürmeye başlar. Bu özellik de, o sıralarda iki Roma içinde de komutanların yaptıkları isyanları tasvir etmektedir. Gerçek tarihte Batı Roma İmparatorluğu daha zayıf olduğu için Batı Roma İmparatorluğu'ndaki isyanlar Doğu Roma İmparatorluğu'ndakilere nazaran fazla olsa da oyundaki isyanlar hemen hemen aynı sayıdadır. == Amaç == Eklenti paketinde amaç bir imparatorluk haline gelmektir. Fakat imparatorluk haline gelebilmek için her ırka getirilmiş özel şartlar bulunmaktadır. Normal oyunun aksine Barbarian Invasion'da her ırkın ele geçirmesi gereken belli bölgeler vardır. Oyunun başında, oynanabilir devlet seçimi sırasında bu bölgeler harita üzerinde gösterilmektedir. Bir devlet belirtilen yerleri ve ayrıca belirtilen sayıda şehri almadıkça imparatorluk derecesine yükselemez ve oyunu tamamlayamaz. Örneğin Hunlar için getirilen başarı kotası Konstantinopolis ve Roma'yı ele geçirmektir. Eğer Hunlar ile bu şehirler ele geçirilirse oyun tamamlanır ve oyuncu oyunu zaferle noktalamış olur. == Tarihi savaşlar Badon Tepesi Savaşı Gerçekte 500'lü yıllarda, Anglo-Saksonlar ile İngilizler arasında Britanya civarlarında olmuş bir savaştır. Oyunda amaç kendi komutanının ve dost komutanın canlı kalmasını sağlamak ve düşman askerlerini öldürme veya kaçırma yöntemiyle mağlup etmektir.

Katalon Savaşı

Gerçekte 20 Haziran 451'de Hunlar ile Batı Roma İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Galya'da Orleans şehri civarlarında olmuştur ve ne Hun İmparatorluğu ne de Batı Roma İmparatorluğu savaştan galip ayrılabilmiştir. Toplamda yaklaşık 30.000 insanın ölümüne neden olmuştur. Fakat en çok Hunlara olumlu etkileri olmuştur. Bu savaştan 1 sene sonra Hunlar güçlerini toplayacak ve Roma kapılarına kadar gideceklerdir. Oyundaki savaşta amaç, sadece düşmanı yenmektir. == Oyundaki devletler Romalı devletler * Doğu Roma İmparatorluğu (Oynanabilir) * Batı Roma İmparatorluğu (Oynanabilir) * Roma Britanyası (Oynanamaz) * Doğu Roma İmparatorluğu asileri (Oynanamaz) * Batı Roma İmparatorluğu asileri (Oynanamaz)

Göçebe devletler

* Hunlar (Oynanabilir) * Vizigotlar (Oynanabilir) * Vandallar (Oynanabilir) * Ostrogotlar (Oynanamaz) * Sarmatlar (Oynanabilir) * Roksolanlar (Oynanamaz) * Slavlar (Oynanamaz)

Barbar devletler

* Saksonlar (Oynanabilir) * Franklar (Oynanabilir) * Keltler (Oynanamaz) * Alamanlar (Oynanabilir) * Lombardlar (Oynanamaz) * Burgundlar (Oynanamaz)

Doğu devletleri

* Sasaniler (Oynanabilir)

Kuzey Afrika devletleri

* Berberiler (Oynanamaz) == Dış bağlantılar == * * Total War Türkiye Rome: Total War: Barbarian Invasion sayfası

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.