Panenteizm

Kısaca: Panenteizm, ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve evrene aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır. ...devamı ☟

Panenteizm, ilk devindirici olan tanrının evren ve tüm varlıkları özünden yarattığı ve evrene aşkın, evrenin bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır.

Somut anlamda tanrının bütünleştiği evrenin ve varlıkların, evrim ile diyalektik olarak değiştiği ve geliştiği, gelişimini tamamladıktan sonra dönüşün yine ezeli ve ebedi olan tanrıya olacağı bu geri dönüşte tekamülünü tamamlayan ruhlarında tanrıya kavuşacağına inanılır..

Platon-Yeni Platoncular-Hegel-Muhyiddin-ibn Arabi-Bruno-White Head-Spinoza-Hartshorne-Hallac-ı Mansur-Mevlana`nı fikirlerinden destek alır.

İnanç sistemleri

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Panenteizm
2 yıl önce

Panenteizm, diyalektik teizm veya kamusal tanrıcılık, panteizmde olduğu gibi Evren'in kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici...

Panenteizm, İnanç sistemleri, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Evren, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm
Teizm
2 yıl önce

bir Tanrı veya evrenin ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panenteizm, panteizmde olduğu gibi evrenin kendisinin Tanrı olduğunu, evrensel panteist...

Teizm, 11. yüzyıl, 15. yüzyıl, Agnostisizm, Animizm, Anselmus, Ateizm, Deizm, Dekart, Determinizm, Ezoterizm
Monizm
2 yıl önce

düşüncecilik birci felsefi akımlardır. Genellikle monizmin panteizm, panenteizm ve içkin bir Tanrı inanışı ile ilişkili olduğu düşünülür. Ayrıca, saltçılık...

Monizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Din, Dualizm, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm
Paganizm
2 yıl önce

belirli isimler tercih edilir: politeizm, şamanizm, animizm, panteizm ve panenteizm gibi. Latince paganus yani kırsal sözcüğünden türemiştir. Özellikle köylü...

Paganizm, Arap mitolojisi, Fenike mitolojisi, Hinduizm, Kelt politeizmi, Latince, Mezopotamya mitolojisi, Monoteizm, Mısır mitolojisi, Putperestlik, TDK
Din felsefesi
2 yıl önce

Tanrı'nın varlığını kabul eden diğer inanışlar Deizm, Panteizm ve Panenteizm'dir. Teizm'i bu inançlardan ayıran nokta, tanrının insanlara din gönderdiğine...

Din felsefesi, Ayin, Dua, Felsefe, Felsefe Portalı, Kurban, Kurtuluş, Tanrı, Taslak, Sembol, Kutsal
Felsefe listesi
2 yıl önce

İyimserlik - Oportünizm - Otoriteryenizm Özeğitimcilik - Paganizm - Pandeizm - Panenteizm - Panteizm - Paradigma - Patafizik - Perennial Felsefe - Kişiselcilik...

Mistisizm
2 yıl önce

etkisinden kaynaklanmaktadır. Mistik düşünce ikiye ayrılır: panteizm ve panenteizm. İlki evreni tanrı olarak görür ya da tanrıyı evren olarak görür. İkincisi...

Mistisizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm, Hümanizm, Mistisizm Portalı
Panteizm
2 yıl önce

and Modern Witchcraft. Albany: State University of New York Press. ISBN 978-0-7914-2890-0. p 50 Akosmizm Monizm Panenteizm Panteistler listesi Teopanizm...

Panteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Evren, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Henoteizm