Okyanusya

Kısaca: Birçok ada ülkelerinden ve Avustralyadan oluşan kıta. Asyanın guneyinde, Antarktikanın kuzeyinde, ve Pasifik ile Hint Okyanusunun sınırında bulunur. ...devamı ☟

okyanusya
Okyanusya

Okyanusya HaritasıOkyanusya'nın konumu
Okyanusya'nın konumu
Birçok ada ülkelerinden ve Avustralyadan oluşan kıta. Asyanın guneyinde, Antarktikanın kuzeyinde, ve Pasifik Okyanusu ile Hint Okyanusunun sınırında bulunur. Okyanusya, Büyük Okyanus'a dağılmış adaları içine alan ülkelerden ve Avustralya'dan oluşan kıta. Asya'nın güney ve güneydoğusunda, Antarktika'nın kuzeyinde ve Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu'nun arasında yer alır. Dünyanın, birer kıta olan diğer parçalarından farklı olarak, bu parçaya bütünlüğü sağlayan ve adını veren okyanustur. Yüzölçümü 8.970.000 km2, nüfusu yaklaşık olarak 25.000.000'dur (1991).

CoğrafyaOkyanusya'nın sınırları

Büyük Okyanus'taki adaların hepsi Okyanusya'ya bağlı değildir. Asya ve Amerika yakınındaki takımadalar, bu kıtaların parçasıdır. Amerika kıyıları açığındaki adalar, Aleut Adaları ve özellikle Uzakdoğu'daki Japon takımadaları, Endonezya ve Filipinler Okyanusya'ya katılmazlar. Malezya takımadaları zaman zaman Okyanusya'ya bağlı sayılmışsa da, halkları, medeniyetleri ve tüm faaliyetleri bakımından Güneydoğu Asya'ya daha yakındır.

Okyanusya'nın bölümleri

Okayanusyanın bir kıt'a olduğunu herkes bilmez kimi zaman ülke olarakta karıştırılabilir.Okyanusya dört kısıma bölünür. Avustralya, Melanezya, Polinezya ve Mikronezya. Gerçek bir küçük kıta olan ve Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu arasında yer alan, Avrupa'nın dörtte üçü büyüklüğündeki (7.704.000 km2) Avustralya, en kalabalık bölgeleri Büyük Okyanus'a dönük olduğu için bir Okyanusya toprağıdır. Diğer yandan, tarihi de Avrupalıların Okyanusya'yı keşfetmeleri ve yerleşmeleriyle ilgilidir. Melanezya, Avustralya ve Endonezya'nın doğusundaki adaları içine alır. Bu adalara genellikle Yeni Gine de dahildir. Polinezya, Yeni Zelanda takımadaları ile Ekvator'un kuzey ve güneyindeki Orta Büyük Okyanus adalarını kapsar. Mikronezya, Malezya'nın kuzeyindeki takımadaları içine alır. Çeşitli takımadaların adaları genellikle kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanır ve çoğunlukla yay şeklinde dizilmiştir.

Ada türleri

Avustralya dışında, Okyanusya adaları başlıca üç türdür.

1. Yeni Zelanda, Yeni Gine ve Melanezya'nın bazı adaları dağlık yüzey şekillerini ve bugünkü biçimlerini toprak hareketleri sonucunda almıştır. Kıvrılmalar ve kırılmalar genellikle çok yenidir ve bu adalarda sık sık deprem olur, yanardağlar püskürür.

2. Polinezya, Melanezya ve Mikronezya takımadalarının çoğu yüzeyden az çok uzak bir denizaltı tabanının üzerindeki volkanik akıntıların sonucudur. Bazıları hala etkin olan yanardağlar çok yüksektir. Hawaii takımadalarında bu yükseklik 2.400 m'yi bulmaktadır.

3. Dönenceler bölgesinde yer aldıklarından, adaların çoğu mercan kayalıklarıyla çevrilidir. Örneğin, Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Büyük Set. Fakat, Yeni Zelanda'da Avustralya'nın güneyinde ve bazı takımadalarda mercan kayalıkları yoktur. Örneğin, Markiz Adaları.Üstelik denizaltı sığlıkları bazı mercan oluşumlarına taban yerine geçmiş ve bazı takımadalar tamamıyla atollerden oluşmuştur. Örneğin, Tuamotu, Gilbert vb.

İklimi ve bitki örtüsü

Okyanusya adalarının hemen hepsi tropikal bölgededir. Yeni Zelanda takımadalarında, Tazmanya'da ve Avustralya'nın güneydoğusu ile güneybatısında okyanus veya akdeniz tipinde ılıman iklim hüküm sürer. Diğer kısımlarda sıcaklık yılın her ayı yüksektir. Fakat, birçok adanın iklimini doğudan batıya doğru esen alizelerle kara ve deniz meltemleri yumuşatır. Adaların alizelere açık dağlık yamaçları, rüzgaraltı olan koruntulu yamaçlardan ve düz mercan adalarından daha çok yağış alır. Melanezya adalarının bazılarında güç katlanılan bir ekvator iklimi hüküm sürer. Yeni Gine, Salomon Adaları ve Yeni Hebrides adalarının alçak topraklarını sıtma kırıp geçirir. Büyük Okyanus'taki diğer adalarda bu hastalığa rastlanmaz.

Yerli halklar

Büyük Okyanus'un tüm takımadalarına yüzyıllar boyunca cüretli deniz seferlerine çıkan batı halkları yerleşti. Örneğin, Melanezyalılar, Polinezyalılar. Okyanusya'nın yerli halkı, 3.100.000 kişi (2.500.000'i Malinezya'da) olarak hesaplanmıştır. Avustralya'daki çok ilkel yerli halkların nüfusu az (50.000 kişi) ve dağınıktır. Diğer tüm adalarda, salgınların ve 19. yüzyıl sonunda geleneksel yaşayışın bozulmasının sonucu olarak gerileyen yerli halkların nüfusu bugün, giderek azalmaktadır. Bu yenilenme özellikle Yeni Zelanda Maori'lerinde (130.000 kişi) ilgi çekicidir. ayrıca ılıman iklime desahiptir

Avrupa etkisi

Commonwealth, Fransa ve ABD, Okyanusya'nın üç büyük devletidir. Avrupalılar, Okyanusya'nın çeşitli kısımlarını siyasi bakımdan kontrol etmekle yetinmeyerek iklimi elverişli topğraklara yerleştirler. Örneğin, Avustralya, Yeni ZelandaYeni Kaledonya ve Hawaii. Dönenceler arasındaki diğer adalarda özellikle hindistancevizi içi, takımadaların çoğunun başlıca gelir kaynağıdır. Bazı maden yatakları çok önemlidir. Örneğin, Yeni Kaledonya'da nikel, fosfatlar vb.

Tarih

Okyanusya'ya hiçbir zaman büyük ölçüde yerleşme olmamıştır. Eski tarihlerdeki yerleşme, göç dalgalarının değil, kısa mesafelerde yer değiştiren, sürekli olarak birbiriyle kaynaşan ve ayrılan küçük grupların sonucudur. Kıtanın ilk halkı oldukları sanılan Papuzlar ve Pigmeler, Yeni Gine'ye, Salomon Adaları'na ve Yeni Hebrides Adaları'na yerleştiler. Tarımla geçinen bu halklardan bazı gruplar, balıkçılık ve gemicilikle uğraştı. Sayısız yasak koyan gizli derneklerin hakim olduğu bu toplumda, önderlerin görevi sınırlıydı. Sonra, Tazmanyalılar, Avustralya'lı ilkel halklar tarafından püskürtülmeden önce Avustralya'yı işgal ettiler. Çok geri olan Tazmanyalılar sadece avcılık ve devşirmecilikle geçiniyorlardı. Avustralya yerlilerinin de başka geçim kaynağı yoktu ama teknikleri daha gelişmişti. Daha sonra gelen Melanezyalılar, Yeni Gine'ye Salomon Adaları'na ve Yeni Hebrides Adaları'nın bir kısmına yerleştikten sonra, Yeni Kaledonya, Fiji Adaları ve Mikronezya'ya geçtiler. Medeniyetleri çok yakından ilgili oldukları Papuların medeniyetine benziyordu. Polinezyalılar geldikleri sırada Fiji Adaları'nda ve Yeni Kaledonya'da Melanezyalılar yerleşmişti. Malezya asıllı olduğu sanılan Polinezyalılar, birdenbire çoğaldığı için veya iç savaşlar yüzünden Büyük Okyanus'un her yanına dağıldı. Mikronezya'yı aştıktan sonra, Hawaii, Cemiyet, Samoa ve Tanga Adaları'na, Paskalya Adası'na ve Yeni Zelanda'ya 14. yüzyıl'da yerleşti. Yeni Hebrides Adaları'nna ve Yeni Kaledonya'da Melanezyalılarla karıştı. Polinezyalıların sağlam bir hiyerarşiye dayanan toplumlarını çok eski çağdan beri veraset yoluyla işbaşına gelen önderler yönetiyordu. Balıkçılık ve tarımla geçinen Polinezyalılar, Paskalya Adası'ndaki heykeller ve taraçalar gibi çok büyük işler başardılar.

Kaynaklar

Vikipedi

okyanusya

Güney yarım kürede Avustralya ve çevresindeki adaları içine alan kıta.

okyanusya

Türkçe okyanusya kelimesinin İngilizce karşılığı.
Oceania; Oceanian

okyanusya

Türkçe okyanusya kelimesinin Fransızca karşılığı.
l'Océanie

okyanusya

Türkçe okyanusya kelimesinin Almanca karşılığı.
npr. Ozeanien

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

okyanusya Resimleri

okyanusya Haritaları

konum okyanusya.png
konum okyanusya.png
konum okyanusya transparent.png
konum okyanusya transparent.png
okyanusya fiziki haritasi.jpg
okyanusya fiziki haritasi.jpg
okyanusya harita 2.jpg
okyanusya harita 2.jpg
okyanusya iso 3166 1.png
okyanusya iso 3166 1.png
okyanusya kitas.png
okyanusya kitas.png
okyanusya siyasi harita.gif
okyanusya siyasi harita.gif
okyanusya siyasi harita.jpg
okyanusya siyasi harita.jpg
okyanusya siyasi harita.png
okyanusya siyasi harita.png

Okyanusya
2 yıl önce

Okyanusya, Büyük Okyanus'a dağılmış adaları içine alan ülkelerden ve Avustralya'dan oluşan coğrafi bölge. Asya'nın güney ve güneydoğusunda, Antarktika'nın...

Okyanusya, Afrika, Amerikalar, Antarktika, Asya, Atlantis, Avrasya, Avrupa, Avustralya, Büyük Okyanus, Güney Amerika
Okyanusya Futsal Şampiyonası
6 yıl önce

Okyanusya Futsal Şampiyonası, Okyanusya Futbol Konfederasyonu üyesi millî futsal takımları arasında 1992 yılından beri oynanan salon futbolu turnuvasıdır...

Okyanusya Futbol Konfederasyonu
2 yıl önce

Okyanusya Futbol Federasyonu FIFA'ya bağlı 6 kıta konfedersyonundan en küçüğüdür. OFC Uluslar Kupası'nı düzenleyen konfederasyona Amerikan Samoası, Cook...

Okyanusya Futbol Konfederasyonu, OFC, AFC, Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası, Amerikan Samoa Millí® Futbol Takımı, Asya Futbol Konfederasyonu, Asya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Avustralya, CONCACAF
Okyanusya'da Yılın Futbolcusu
6 yıl önce

Okyanusya Yılın Futbolcusu Ödülleri (İngilizce: Oceania Footballer of the Year), Okyanusya Futbol Konfederasyonu tarafından Okyanusya bölgesinde yer alan...

FIBA Okyanusya Şampiyonası
6 yıl önce

FIBA Okyanusya Şampiyonası ya da Okyanusya Basketbol Şampiyonası, Okyanusya ülkeleri arasında, 2 yılda 1 olarak düzenlenen basketbol turnuvası. Turnuva...

Okyanusya ekonomisi
6 yıl önce

Okyanusya ekonomisi 14[kaynak belirtilmeli] farklı ülke ve ekonomilerini konu almaktadır. Bölge nüfusu Güney Pasifik'te yer alan toplam 30.000 adada yaşayan...

Okyanusya ülkeleri listesi
2 yıl önce

Okyanusya, yaklaşık 8.536.716 km2'lik alanı ile dünya topraklarının %5,3'ünü kapsamaktadır. 32.000.000 kişi yani Dünya nüfusunun %0,47'sini barındırmaktadır...

OFC Uluslar Kupası
6 yıl önce

OFC Uluslar Kupası, Okyanusya Futbol Konfederasyonu'nun düzenlediği Okyanusya kıtasının şampiyonunu belileyen organizasyon. 2006 yılında bu kupada 4 kez...

OFC Uluslar Kupası, 1973, 1980, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası