Filozoflar

Kısaca: Filozof en genel anlamda, düşünce ve teorileriyle başta kendisi olmak üzere halkının ve insanlığın ufkunu genişletmiş bir şeylerin yepyeni perspektiften görülmesini sağlamış kişi. Biraz daha özel bir anlam içinde, hayata iyi yönleriyle bakan, hoşgörülü, güçlükleri tevekkülle karşılayan kalender kimse. Felsefe yapan kimse kimseye denir. ...devamı ☟

Filozoflar
Filozoflar

Filozof en genel anlamda, düşünce ve teorileriyle başta kendisi olmak üzere halkının ve insanlığın ufkunu genişletmiş bir şeylerin yepyeni perspektiften görülmesini sağlamış kişi. Biraz daha özel bir anlam içinde, hayata iyi yönleriyle bakan, hoşgörülü, güçlükleri tevekkülle karşılayan kalender kimse. Felsefe yapan kimseye denir.

Sokrat öncesi

*Socrates*Platon*Aristotales*Epicurus*Helenistik Felsefe*Çiçero*Augustine of Hippo*Anselm*Thomas Aquinas*Ockhamlı William*Francis Bacon*Sir Thomas Browne*Thomas Hobbes*Rene Descartes*Nicolas Malebranche*Baruch Spinoza*Gottfried Leibniz*Blaise Pascal*John Locke*George Berkeley*David Hume*Thomas Reid*Dugald Stewart*Jean Jacques Rousseau*Montesquieu*Voltaire*Immanuel Kant*Gottlieb Fichte* George Wilhelm Friedrich Hegel*James Mill*John Stuart Mill*Karl Marx*Arthur Schopenhauer*Søren Kierkegaard*Friedrich Nietzsche*Gottlob Frege*Rudolf Steiner*Albert Schweizer*Bertrand Russell*Alfred North Whitehead*Karl Popper*-- G. E. Moore*Ludwig Wittgenstein*Rudolph Carnap*Jean-Paul Sartre*Albert Camus*Georg Henrik von Wright*Mortimer Adler*W. V. O. Quine*Nelson Goodman*Imre Lakatos*Ayn Rand*Paul Feyerabend*Mario Bunge*Douglas Hofstadter*Daniel Dennett*Pierre Teilhard de Chardin*Simon Blackburn*Paul Ricoeur Yaklaşık tarihsel sıralama ile doğulu felsefeciler : Gautama Buddha*Confucius*Lao Zi*İbn Sina*Rhazes*Mencius*Zhuang Zi*Xun Zi*Bodhidharma*Dogen*Zhu Xi*Feng Youlan

Ayıca bakınız:

Felsefe, Doğu felsefesi, Batı felsefesi, Epistemoloji, Ahlak, Metafizik, Estetik, Ontoloji, Mantık, Akıl, Matematikçiler, Bilim adamları

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Filozoflar Resimleri

Felsefe
3 yıl önce

araştırmacıya "filozof" adı verilmiştir. Filozof, yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar üreten kişidir. Filozoflar hayata...

Felsefe, 12. yüzyıl, Ahlak, Analitik felsefe, Analiz, Aristo, Astronomi, Batı felsefesi, Bertrand Russell, Bilgi, Bilim felsefesi
Filozof
3 yıl önce

Filozof, felsefe ile uğraşan kişidir. Filozof kelimesi Antik Yunanca bilgelik aşığı anlamına gelen φιλόσοφος (filasofos) kelimesinden gelir. Ciceron ve...

Filozof, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Aristoteles, Aydınlanma Çağı, Batı felsefesi, Bilim felsefesi
Lemi Filozof
3 yıl önce

Lemi Filozof, (d. 13 Ocak 1983, İstanbul), Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Anadolu Üniversitesi 'Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri' bölümünden...

Kıta felsefesi
3 yıl önce

kullanılan terim. 20. yüzyılın ikinci yarısında anadili İngilizce olan filozoflar tarafından, analitik felsefenin dışında kalan görüş ve düşünceler için...

Mandıra Filozofu
3 yıl önce

Mandıra Filozofu, 2013 Türkiye yapımı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı ve senaryosunu Birol Güven'in yazarak aynı zamanda yapımcılığını yaptığı...

Analitik Felsefe
3 yıl önce

çalışan bir filozoflar kuşağının, art arda ortaya çıkışına şahit olundu. Biraz fazla şematize edersek diyebiliriz ki, birinci kuşak filozoflar dilin özellikle...

Analitik felsefe, Analiz, Bertrand Russell, Felsefe Portalı, Gilbert Ryle, Gottlob Frege, Hans Reichenbach, Hegel, John Rawls, Jon Elster, Karl Marks
Antik Çağ felsefesi
3 yıl önce

Sokrates'in kendisinden sonra gelen filozoflar üzerindeki etkisinin çok büyük olduğu düşünüldüğünden Sokrates'ten önceki filozofları Sokrates öncesi düşünürler...

Antik Çağ felsefesi, Antik Çağ felsefesi
Timeos
6 yıl önce

iki farklı diyaloğunda filozof olarak yer alan karakter. Pisagorcu okulun düşünürlerinden biri olarak Sokrates öncesi filozoflar arasında yer verilmektedir...

Timeos, Alcmaeon, Anaksagoras, Anaksimandros, Archytas, Atomculuk, Demokritos, Diyojen, Efes Okulu, Elea Okulu, Elealı Zeno