Babylon 5

Kısaca: ''Babylon 5'', yazar ve yapımcı J. Michael Straczynski tarafından yaratılan bir Amerikan bilimkurgu televizyon dizisidir. Dizinin yapımı, Babylonian Productions çatısı altında faaliyet gösteren Straczynski’s Synthetic Worlds Ltd ile Warner Bros. Domestic Television şirketlerince gerçekleştirilmiştir. Warner Bros şirketi, 1993 tarihli Babylon 5: The Gathering adlı pilot filmin başarısının ardından, Prime Time Entertainment Network (PTEN) kanalında yayınlanmak üzere ilk 2 sezonun siparişini verme ...devamı ☟

Babylon 5
Babylon 5

Babylon 5, yazar ve yapımcı J. Michael Straczynski tarafından yaratılan bir Amerikan bilimkurgu televizyon dizisidir. Dizinin yapımı, Babylonian Productions çatısı altında faaliyet gösteren Straczynski’s Synthetic Worlds Ltd ile Warner Bros. Domestic Television şirketlerince gerçekleştirilmiştir. Warner Bros şirketi, 1993 tarihli The Gathering adlı pilot filmin başarısının ardından, Prime Time Entertainment Network (PTEN) kanalında yayınlanmak üzere ilk 2 sezonun siparişini verme kararı aldı. İlk olarak 26 Ocak 1994'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterimine başlanan dizi, toplam 5 sezon boyunca yayın hayatına devam etti. Diziyi, "en başından beri beş sezon olarak planlanıp, yazıldı" diye açıklayan J. Michael Straczynski, 110 bölümün 92'sini bizzat kaleme aldı ve Douglas Netter ile birlikte dizinin yapımcı kadrosunda da görev yaptı. 2257 ile 2262 yılları arasında geçen dizi, insanlığın uzayda kolonileştiği ve pek çok uzaylı ırk ile temas kurduğu kurgusal bir geleceği konu alır. İnsanlık, tüm ırkların birbirleriyle ticari ve diplomatik ilişkiler kurabilmesi ve galaksideki barış ortamının sağlanabilmesi için, Babylon adı verilen çok türlü bir uzay istasyonu projesine girişmiştir. Fakat 1. 2. ve 3. istasyonlar durumdan rahatsız olan güçlerce imha edilmiş, 4. istasyon ise içindeki mürettebatıyla birlikte ansızın ortadan kaybolmuştur. Buna rağmen Dünya Gücü, kararlılığını göstermek amacıyla kısa sürede Babylon 5 Üssü'nü inşaa ederek faaliyete sokmaktan çekinmemiştir. Dizi boyunca tüm yaşanılan maceralar işte bu üsde gerçekleşmektedir. Dizi için, çoğu iki ayak üstünde yürüyen insan benzeri uzaylı varlık tipleri yaratılmış ve kapsamlı bir kurgusal evren tasarlanmıştır. Uzunluğu 8 km. olan ve toplan 2.5 milyon ton çelikten yapılan Babylon 5 Üssü, ırkı ve gezegeni ne olursa olsun, iyi niyetli tüm bireylerin konaklayabileceği bir uğrak limanı durumundadır. Ayrıca Babylon 5 Üssü'nde, galaksideki çoğu ırkın büyükelçi düzeyinde temsil hakkı bulunmaktadır. Bu durum, birbirlerine düşman olan ya da birbirlerinden hoşlanmayan ırklar arasında, sonu savaşa kadar uzanabilecek diplomatik sürtüşmeler yaşanmasına yol açmakta ve zaman zaman politik gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dinsel bağnazlık, ırkçılık, sosyal baskı, siyasi rekabet, ideolojik ve kültürel farklılık, ticari anlaşmazlık, diplomatik geçimsizlik ve diktatoryal eğilim gibi temaları incelikle işleyen ve bu olguların sonuçlarını başarıyla aktaran dizi, "politik bilimkurgu türünde yayınlanan en karmaşık televizyon dizisi" olarak anılmakta ve övülmektedir. İki kez En İyi Dramatik Sunum Hugo Ödülü'nü de kazanmış olan dizi, üretilmiş en iyi bilimkurgu dizilerinden biri olarak gösterilmektedir. Yapıtın Konu İçeriği Yıl 2258... İnsanlık, oldukça gelişmiş ve uzaya açılmış güçlü bir ırktır. Bu zaman zarfı boyunca pek çok dünya dışı uygarlığı ve bu uygarlıkların başka uygarlıklarla giriştikleri mücadeleleri keşfetmiştir. Uzay, pek çok ırkın birbiriyle mücadele ettiği bir savaş alanından farksızdır.

İnsanlar

da, bu manzara içerisinde kendi çıkarları doğrultusunda bir strateji izlemek durumunda kalmıştır. İnsanlık, her ne kadar gelişmiş bir uygarlık izlenimi verse de, kendi içerisinde yaşadığı siyasi, toplumsal ve ekonomik buhranlarla pençeleşmektedir. Tüm bunlar yaşanırken, bir yanlış anlaşılma sonucu Dünya-

Minbari

savaşı
'nın patlak vermesi ve

Minbari

lerin
, savaşı kazanmak üzereyken ansızın savaşı sona erdirmesi hala sırrını korumakta ve kafaları karıştırmaktadır. Dünya gücü, büyük kayıpların yaşanmasına yol açan böylesi bir savaşın tekrar vuku bulmaması ve tüm ırkların burada diplomatik ilişkiler geliştirerek barış ortamının muhafaza edilebilmesi için Babylon adı verilen çok türlü bir istasyon projesine girişmiştir. Fakat 1. 2. ve 3. istasyonların kimliği belirsiz güçlerce imha edilmesi, 4. istasyonun ise gizemli bir şekilde ortadan kaybolması Dünya yönetimi'ni endişelendirmiş, ama tüm bunlara rağmen 5. istasyonun yapımına başlanması kararı alınmıştır. Babylon 5, toplam 2.5 milyon ton çelikten yapılan ve 8 km. uzunluğunda olan bir uzay üssüdür. Üsse giren çıkan sayısız ırk vardır. Bu ırklar aynı zamanda büyükelçilik derecesinde de Babylon 5'da temsil edilmektedirler. Dolayısıyla, büyükelçiler arasında her türlü politik ayak oyunu yaşanmaktadır. Çıkara dayalı ittifak kuranlar, taraf değiştirenler, yanılanlar, pişman olanlar, intikam ateşiyle yananlar, sevilenler, nefret edilenler, korkulanlar, saygı duyulanlar... Hepsi de dizinin dokusuna işlenmiş çarpıcı motifler gibidir. Öte yandan sessiz sessiz yaklaşan büyük bir savaş, tüm ırkları kendi safını belirlemeye zorlayacaktır. Tüm bu belirsizlikler içinde John Sheridan'ın, Dünya'daki diktatör yönetime savaş açmasıysa bir diğer sonucu merak edilen mücadele halini alacaktır. Mitoloji Uzak bir geleceği anlatan dizi, ayrıntılı evreni ve incelikle yaratılmış mitolojisiyle dikkat çeker. Babylon 5,

Gölgeler

ırkının ortaya çıkışına ve bu ırkın galaksiye yaşattığı endişeye dayanan bir mitolojik temele oturtulmuştur.

Gölgeler

adı verilen ırk, her bin yılda bir uykusundan uyanarak galaksiye dehşeti ve kaosu yaşatmakta ve büyük savaşların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu koşullar altında, kimi ırklar güçlerini birleştirerek

Gölgeler

'e karşı koyarken, kimi ırklar ise

Gölgeler

'in yanında yer almayı yeğler. Bu durum, galaksideki çatışma ortamını iyice körükleyen unsurlardan biri halini alır. Bin yıl önce

Gölgeler

'le yapılan savaştan kısmen galip çıkılmış ve

Gölgeler

'in geri çekilmesi sağlanmıştır. Fakat aradan geçen bin yıllık süre zarfında

Gölgeler

tekrar uyanacak ve eski güçlerini toplamaya çalışacaktır. İşin kötü tarafı ise, bin yıl önceki savaşın kazanılmasını sağlayan ve Kadimler adı verilen gelişmiş uygarlıklar galaksiyi çoktan terketmişlerdir.

Gölgeler

'e karşı Kadim ırklar olmadan bir zafer kazanmak ise imkansız görünmektedir. Şu an galaksideki baskın ırkların,

Gölgeler

uyanmadan bir an önce güçlerini birleştirmeleri ve artık galaksiyi terketmiş olan kadim ırkları bulmaları gerekmektedir. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacak ve beklenen karanlık galaksiye çökecektir. Dizi ilk sezonlarında,

Gölgeler

ırkının uyanışının ve yaklaşan büyük savaşın işaretlerini vermekle yetinir. Uzun bir süreç boyunca diken üstünde beklenilen büyük savaş, 3. sezonda tüm çıplaklığıyla başlar. Galaksiyi terketmiş olan Kadim ırklar bulunur ve

Gölgeler

'e karşı kendilerinden yardım istenir. Amacı

Gölgeler

'le mücadele etmek olan efsanevi Kolcular Birliği de, tekrar örgütlenerek etkin bir şekilde savaşa müdahil olur. Önceleri hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen

Vorlon

ırkının da, kadim ırklardan biri olduğu ortaya çıkacaktır. Artık saflar kesinleşmiş ve galaktik savaş zirvesine ulaşmıştır. Ancak

Vorlon

ırkının,

Gölgeler

'i yenmek için izlediği strateji bir başka endişe kaynağı olacak ve galaksinin genç ırkları savaşın ilerleyen safhalarında

Vorlon

lar'ı da durdurmak zorunda kalacaktır. 4. sezonun ortalarında, kadimlerin de desteğini alan genç ırklar, hem

Gölgeler

'i ve hem de

Vorlon

lar'ı durdurmayı başaracak ve bu iki ırkın galaksiyi terketmesiyle savaş sona erecektir.

Vorlon

lar ile

Gölgeler

'in binlerce yıldır birbirleriyle neden savaştıkları da artık günyüzüne çıkar. Bu iki kadim ırk, başlangıçta genç ırkları yetiştirmek ve onları eğitmek için geride kalmıştır. Ama geçen süre zarfında birbirleriyle ideolojik ve saplantılı bir rekabete girmişler, galaksideki diğer ırkları da kendi rekabetleri için kullanmışlardır.

Gölgeler

kaosun,

Vorlon

lar ise düzenin savunucularıdır. Onların bu felsefi düşünce farkı zamanla şiddete dönüşmüştür. Galaksinin genç ırkları, artık bu mücadelenin bir parçası olmak istememektedirler. Genç ırkların kararlılığını gören

Vorlon

lar ve

Gölgeler

, geri dönmemek üzere galaksiyi terkederler. Artık savaş bitmiş ve galaksi genç ırklara kalmıştır. Onlara düşen de, kendilerinden sonra gelecek ırkları eğitmek ve yetiştirmek olacaktır. Ama dizi, bu noktadan sonra savaşın politik sonuçlarını ve ardında bıraktığı yıkıcı manzarayı anlatmayı sürdürür. Tüm ırkların ağır yaralar aldığı böylesi bir savaşın ardından, beklenildiği üzere galaktik bir ittifakın kurulması zorunluluğu doğar. Artık galaksiyi bekleyen sorunlar, kurulan bu yeni ittifakın ve diğer tüm ırkların iç ve dış politika sorunları halini alır. Her ne kadar savaş sona erse de, ardında bıraktığı karanlık müttefikler, galaksideki bulanık ve çalkantılı dönemi sürdüren en önemli etkenlerden biridir.

Centauri

İmparatorluğu
'nun karanlık müttefiklerin kontrolüne girmesi, Dünya'nın bir diktatöryaya dönüşmesi, John Sheridan'ın Dünya Diktatörlüğüne savaş açması, Mars Kolonisi'nin bağımsızlık mücadelesi ve Psi Birliği'nin gizli niyeti gibi konular, dizinin mitolojisini besleyen yeni olaylar olarak karşımıza çıkar. Irklar Irk çeşitliliği açısından oldukça tatminkar bir dizi olan Babylon 5, önceleri beş baskın ırkın ekseni etrafında şekillenir. Bu beş baskın ırk,

İnsanlar

,

Minbari

ler,

Narn

lar,

Vorlon

lar ve

Centauri

'dir. Fakat ilerleyen sezonlarla birlikte,

Gölgeler

ve onların müttefikleri gibi daha başka ırklar da diziye dahil olur. Öte yandan, Drazi, Brakiri, Vree, Markab ve pak'ma'ra gibi zaman zaman dizinin gidişatına etki eden ırklarla birlikte, Bağımsız Dünyalar Topluluğu'nu oluşturan ve diğer ırklara oranla dizi içerisindeki etkinliği zayıf olan bazı ırklar da bulunmaktadır. Tüm ırklar, Babylon 5 Üssü'nde büyükelçi düzeyinde temsil edilirler ve Üs meclisi'nde oy hakkına sahiptirler.

İnsanlar

Babylon 5 dizisinin baskın ırklarından biri olan

İnsanlar

, 2258 yılı itibariyle oldukça gelişmiş ve uzaya açılarak çeşitli gezegenlerde koloniler kurmuş ileri bir uygarlığı temsil ederler. İnsanlık, her ne kadar gelişmiş bir uygarlık izlenimi verse de, kendi içerisinde yaşadığı siyasi, toplumsal ve ekonomik buhranlarla pençeleşmekte ve galaktik siyaset içerisinde tutunmaya çalışmaktadır. Dizinin mitolojisine göre insanlarla ilk iletişime geçen dünya dışı uygarlık

Centauri

ler
olmuştur. Hatta

Centauri

ler, ilk karşılaştıklarında insanları uzaya açılan kayıp kabilelerinden biri sanmış ve daha sonradan iki ırk arasında hiçbir biyolojik benzerlik ya da akrabalık olmadığı kanıtlanmıştır. Buna rağmen

Centauri

ler'in söz konusu iddialarında ısrar etmesi, dizinin çoğu bölümünde insanlar tarafından espri malzemesi olarak kullanılır. Kendi içerisinde çok dilli, çok kültürlü, ve çok dinli bir uygarlığı temsil eden İnsanlık, politik olarak da tek merkezden yönetilen bir idari yapılanmaya sahiptir.

Centauri

ırkı ile karşılaşması ve onlardan geçit teknolojisini öğrenmesi, insanlık için teknolojik bir sıçrama noktası olarak değerlendirilir. Artık geçit teknolojisinin de yardımıyla uzun uzay yolculukları yapabilmekte ve geniş bir uzay bölgesine hakim olabilmektedir. Bu durum, insanların diğer başka ırklar ile diplomatik ilişkiler kurma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Fakat 2248 yılında, bir yanlış anlaşılma sonucu

Minbari

ler
ile savaşa giren insanlık, kendisinden oldukça ileride olan bu ırk tarafından yok edilme tehlikesi yaşamış ve çok büyük yıkımlar atlatmıştır. Savaşı kazanma ihtimalleri olmadığı halde insanların savaşmaktan vazgeçmiyor oluşu

Minbari

ler'i şaşırtmış ve insanlara olan bakış açısını derinden etkilemiştir. Öte yandan

Minbari

ler, üstün teknolojik güçleri sayesinde Dünya İttifakı'nı yok etmek üzereyken bir kehanet sonucu savaşı durdurmuş ve Dünya İttifakı'na teslim olduklarını bildirmiştir.

İnsanlar

bu süpriz gelişme karşısında büyük bir şaşkınlığa ve endişeye kapılmıştır. Çoğu insan,

Minbari

ler'in bu beklenmedik kararırın altında sinsi bir neden yattığına inanmakta; ama kimse bunu kanıtlayamamaktadır. Bu olayların ardından

İnsanlar

ile

Minbari

ler arasında çok daha dostane ilişkiler başlamış ve gerek diplomatik gerekse de ticari anlaşmalar imzalanmıştır. Dünya gücü, büyük kayıpların yaşanmasına yol açan böylesi bir savaşın tekrar vuku bulmaması ve tüm ırkların burada diplomatik ilişkiler geliştirerek barış ortamının muhafaza edilebilmesi için Babylon adı verilen çok türlü bir istasyon projesine girişmiştir. Fakat 1.2. ve 3. istasyonlar durumdan rahatsız olan güçlerce imha edilmiş, 4. istasyon ise gizemli bir şekilde sırra kadem basmıştır. Ama Dünya Gücü kararlılığını göstermek amacıyla kısa sürede Babylon 5 Üssü'nü inşaa ederek faaliyete sokmaktan çekinmemiştir.

İnsanlar

, barışın korunup-kollanması gereken narin bir manzara olduğunun ve küçük bir kıvılcımla yok edilebileceğinin farkındadır. Bu nedenle atılan her hamle derinlemesine bir düşünceyi gerektirmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Dünya İttifakı Başkanı Luis Santiago'nun zamansız ve şüpheli ölümü, insanlar arasında büyük bir korkuya neden olmuş ve yerine geçen yeni Başkan Morgan Clark'ın baskıcı yönetimi, başta demokrasi yanlıları olmak üzere pek çok kesimi endişeye düşürmüştür. Bu endişenin haksız olmadığı, Başkan Clark'ın yavaş yavaş bir diktatörlük rejimi kurmasıyla anlaşılacak ve Diktatör Clark'a karşı Babylon 5 güçleri önderliğinde bir direniş hareketi başlayacaktır. Babylon 5 Üssü, bu süreç içerisinde Dünya İttifakı'ndan ayrıldığını açıklayıp bağımsızlığını ilan edecek ve bu hareketiyle de Başkan Clark'ın birinci hedefi haline gelecektir. Bunun yanı sıra

Gölgeler

ile yapılan savaşın zaferle sonuçlanmasında

İnsanlar

'ın büyük katkıları olmuş ve Babylon 5 Üssü, galaksi için bir umut kaynağına dönüşmüştür.

Minbari

Babylon 5 mitolojisinin baskın ırklarından biri olan

Minbari

ler, ruhban, işçi ve savaşçı sınıfı olmak üzere üç ayrı kasttan oluşan toplumsal ve siyasi bir yapılanmaya sahiptirler. Her kastın,

Minbari

siyasi rejiminin en yetkili organı olan Gri Konseyi'ne temsilci gönderme hakkı bulunmaktadır. Böylelikle tüm kastların temsilcilerinden oluşan Gri Konseyi, uygarlığın her türlü politik sorununu çözmekle görevlendirilmiştir. Onbinlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan

Minbari

ırkı, bilimde, teknolojide, sanatta ve felsefede oldukça ileri boyutlara ulaşmıştır.

Irklar

arası ilişkilerin uzlaşıyla çözülmesi gerektiğine dair yaygın ve genel bir kanıları vardır; fakat Dünya ile yaptıkları savaşta olduğu gibi kimi durumlarda, şiddete de başvurabilmektedirler. Çok sıkı bir hayat dsiplini içerisinde yaşayan

Minbari

ler, özellikle geleneklerine ve inançlarına bağlılıklarıyla bilinirler. Bir kısmı kişisel ve bir kısmı da topluluksal olarak gerçekleştirilen pek çok törenleri vardır. Bu törenlerin bazısı gündelik olarak yapılırken bazısı da dönemsel olarak yapılmaktadır ve

Minbari

bireylerinin bu geleneğe uyması zorunludur.

Minbari

Federasyonu
olarak adlandırılan devletlerinin başkenti Minbar gezegenidir ve özellikle Minbar, gösterişli kristal yapılarıyla tüm galakside ün salmıştır. Galaktik komşu devletlerle iyi ilişkiler içerisinde olan ve hemen hemen tüm ırklar tarafından saygı duyulan

Minbari

ler, ırklar arasında çıkan politik ya da ticari anlaşmazlıklarda hakem görevi üstlenerek tarafları uzlaştırmaya gayret ederler.

Minbari

ler, dış görünüşleri itibariyle insansı bir ırk olarak adlandırılabilir. Saçsız ve humanoidtirler. Kafalarının yan tarafında; kulaklarının üzerinden kafanın arkasına kadar giden bir kemik bulunur. Kafalarındaki bu kemiksel yapı doğum sırasında yoktur, ergenlik döneminde oluşur.

Minbari

ler, Valen adlı tarihi ve dinsel kişiliğin fikirleri etrafında geliştirdikleri bir dinsel ve felsefi bakış açısına sahiptirler. Valen'i kutsal yol gösterici ya da kılavuz olarak kabul eder ve ona sonsuz bir saygı duyarlar. Öte yandan Valen tarafından kurulduğu bilinen ve

Gölgeler

'e karşı savaşmak üzere eğitilen Kolcular birliği'nin en büyük destekçisi de yine

Minbari

ırkı olmuştur.

Minbari

ler, geleneksel ve muhafazakar yapılarının bir sonucu olarak, Kolcular birliği'ni yüzyıllar boyunca muhafaza etmiş ve bu örgütü asla dağıtmamıştır. İlk başlarda yalnızca

Minbari

bireylerinden oluşan Kolcular birliği, zaman içinde başka ırklardan savaşçıları da bünyesine kabul etmiş ve çok ırklı bir yapılanmaya dönüşmüştür.

Gölgeler

ile girişilen savaşta Kolcular Birliği hayati bir rol oynayacak ve savaşın kazanılmasında büyük katkılar sağlayacaktır. Bir yanlış anlaşılma sonucu başlayan ve kısa sürede felakete dönüşmekte gecikmeyen Dünya-

Minbari

Savaşı
'nın her iki tarafta da derin izler bırakmış olması, zaman zaman

İnsanlar

ile

Minbari

ler arasında kişisel gerginlikler doğurabilmektedir.

Minbari

ırkı, Babylon 5 Üssü'nde büyükelçi Delen tarafından temsil edilmektedir. Üssün Dünyalı komutanı John Sheridan ile Delenn arasında her zaman düzeyli ve saygılı bir ilişki olmuş, bu ilişki ilerleyen zaman içinde aşka dönüşmüştür. Bu durum, Delenn'i çoğu zaman zor durumda bırakmışsa da, ikili tüm zorlukları aşmasını bilmiş ve aşklarının bitmesine izin vermemiştir.

Narn

Babylon 5 dizisinin bir başka baskın ırkı olan

Narn

lar, güçlü ve savaşçı kişilikleriyle bilinirler. Uzun zaman önce, hızla gelişmekte olan bir uygarlık iken anavatanları

Centauri

ırkının saldırısına uğramış ve bu savaşta milyonlarca

Narn

yaşamını yitirmiştir. Hayatta kalanlarsa,

Centauri

güçlerince köle olarak kullanılmıştır. Geniş ormanları ve bereketli toprakları olan

Narn

Anavatanı
, bu saldırı sonrasında çorak ve ölü bir gezegene dönüşmüş, hayat koşulları iyiden iyiye zorlaşmıştır. Tüm bu felaketlere ve olumsuz koşullara rağmen

Narn

lar özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerinden asla vazgeçmemişler, kurdukları gizli direniş örgütleriyle istilacı

Centauri

güçlerine karşı savaşmışlar ve sonunda özgürlüklerini kazanmışlardır. Sahip oldukları kanlı geçmişin hafızalarında silinmez izler bırakması nedeniyle,

Centauri

ırkına yönelik büyük bir nefret ve kin beslemektedirler.

Narn

ırkı, Babylon 5 Üssü'nde büyükelçi G'Kar tarafından temsil edilmekte ve

Narn

Rejimi ile

Centauri

İmparatorluğu
arasında sürekli diplomatik gerilimler yaşanmaktadır. Kendilerine özgü bir dinsel anlayışa sahip olan

Narn

lar, dayanıklı ve güçlü fiziksel yapılarının da bir sonucu olarak küçük yaşlardan itibaren doğal bir savaşçı olarak yetişmektedirler.

Narn

lar, gururlu ve savaşçı bir ırktır. Metodları saldırgan ve zaman zaman zararlı olsa da ırklar arası kaotik manzara içerisinde bir şekilde tutunmaya çalışırlar. En büyük amaçları, kendilerine büyük acılar ve yıkımlar yaşatmış olan

Centauri

İmparatorluğu'ndan bir gün intikamlarını alabilmektir. Bu uğurda hemen hemen her yolu denerler ve

Centauri

İmparatorluğu'nu köşeye sıkıştırmaya yönelik kararlı bir politika izlerler. Dizinin ilerleyen sezonlarıyla birlikte, tarih tekerrür ederek

Narn

Anavatanı bir kez daha

Centauri

Güçleri tarafından istilaya uğrayacak ve tüm

Narn

toprakları fethedilecektir. Artık

Narn

devleti diye bir şeyin olmaması nedeniyle G'Kar,

Centauri

İmparatorluğu tarafından görevden alınacak ve idamı istenecektir. Fakat G'Kar, Babylon 5 Üssü'ne sığınma talebinde bulunur ve bu talebin kabul edilmesiyle birlikte

Centauri

Güçlerinin eline geçmekten kurtulur. İlk başlarda, nefret ve kinle dolu tipik bir diplomat olan G'Kar, geçen zaman içerisinde dini bir kişiliğe dönüşecek ve ırkının gözünde büyük bir saygınlığa erişecektir. Onun bu dönüşümü ve

Centauri

İmparatorluğu büyükelçisi Londo Mollari ile aralarında bir dostluğun oluşmasına neden olacak, bu dostluk günün birinde

Narn

lar'ı tekrar özgür kılacaktır.

Centauri

şeklinde olup, dişileri ise keldir. Erkekler birden fazla kadın ile evlenebilirler. Bu evliliklerin çoğu, ailesel ittifaklar ve güç dengeleri nedeniyle gerçekleştirilir. Babylon 5 evreninde dünyalılarla temas kuran ilk uzaylı ırk

Centauri

ler olmuşlardır.

Centauri

ler, ilk karşılaştıklarında insanları uzaya açılan kayıp kabilelerinden biri sanmış ve daha sonradan iki ırk arasında hiçbir biyolojik benzerlik ya da akrabalık olmadığı kanıtlanmıştır. Buna rağmen

Centauri

ler, söz konusu iddialarında ısrar ederler. Ayrıca, geçit teknolojisini paylaşarak insan ırkının gelişimine büyük katkı sağladıkları bilinmektedir. Dış görünüşleri insana çok benzese de, iç organlarının sayısı ve yeri, dolaşım sistemleri ve üreme mekanizmaları gibi fiziksel özellikleri insanlardan tamamen farklıdır.

Centauri

ırkı, Babylon 5 Üssü'nde Büyükelçi Londo Mollari tarafından temsil edilmektedir. Mollari, güç delisi, entrikacı, üçkağıtçı, kadın ve içki düşkünü kişiliğiyle tam bir

Centauri

'dir.

Centauri

İmparatorluğu
'nun entrika ve şantaj dolu ortamında yetişmiştir. Üç eşi vardır ve üçünden de nefret eder. G'Kar'la sürekli didişirler. Babylon 5 Üssü'nde elçi olduğu dönemde güç hırsı yüzünden uzak durması gereken güçlerle yakınlaşmış ve galaksinin başına büyük dertler açabilecek cinste hatalar yapmıştır. Daha sonradan hatasını anlayıp pişman olsa da, her şey için artık çok geç olduğunu büyük bir ızdırapla farkedecektir. Buna rağmen neşeli ve umursamaz görünmeye çalışır; ama içten içe kederlidir.

Gölgeler

ırkı ile yaptıkları gizli anlaşmalar ve bu anlaşmaların bir sonucu olarak yaşanan yıkımlar, dizinin ilerleyen sezonlarında belirgin bir biçimde varlığını hissettirecektir. Kendi içinde de uyumsuz bir ırk profili çizen

Centauri

ler, imparatorluğun yönetimini ele geçirmeye çalışan kişi ve grupların siyasi komplolarıyla boğuşmaktadırlar. Öte yandan

Centauri

ırkı, Büyük

Gölgeler

Savaşı'nın sona ermesinin ardından, geride kalan

Gölgeler

İttifakı
üyesi karanlık ırkların kontrolüne girmiş ve pek çok uygarlığın anavatanını bombalamıştır. Ama bu durum, savaş sonrası barış ortamını korumak için kurulmuş olan Yıldızlar İttifakı'nın devreye girmesi ve

Centauri

İmparatorluğu'na savaş açması sonucu değişecektir.

Vorlon

kurarlar. Temas kurma amacıyla

Vorlon

bölgesine giden hiçbir gemiden ise şimdiye kadar haber alınamamıştır. Bu ve buna benzer olaylar,

Vorlon

lar'ı korkulan ve çekinilen bir ırk haline getirmiştir. Dizinin ilerleyen sezonlarında aktarıldığına göre,

Vorlon

lar geçmişte insan kaçırma olaylarına karışmış ve kaçırdıkları kişilere zihin okumayabilme gibi bir takım özellikler kazandırmışlardır. Telepat olarak adlandırılan bu kişiler, aslında

Vorlon

lar'ın yaklaşan

Gölgeler

savaşına yönelik izlediği stratejinin bir sonucudur. Çünkü üstün

Gölgeler

gemileri yalnızca telepatlar tarafından etkisiz hale getirilebilmektedir. Fakat, Dünyalı telepatlar zaman içerisinde kendi örgütlenmeleri olan Psi Birliği'ni kuracak ve bu birlik Dünya yönetimine müdehalelerde bulunacaktır. Tüm bunların yanı sıra,

Gölgeler

adı verilen bir türle mücadele halinde olduklarını görürüz.

Vorlon

lar, Kadimler olarak adlandırılan güçlü ırklardan biridir.. Milyonlarca yıldır uzayda dolaşan, yükselerek fiziksel bedenlerini geride bırakmış bir ırktır. Zamanlarını bir ırkın gelişmesinde düzen mi yoksa kaos mu daha önemlidir sorusu üzerinden

Gölgeler

ırkıyla birbirlerini yiyerek ve genç ırkları bu kavgada satranç taşları gibi kullanarak geçirirler. Kapalı, allengirli konuşma hususunda sanatkardırlar.

Gölgeler

Savaşı'nın patlak vermesi ve

Vorlon

lar'ın bu savaşı bitirmeye yönelik izlediği strateji büyük çaplı yıkımlara neden olacak, galaksinin genç ırkları,

Gölgeler

'in yanı sıra

Vorlon

lar ile de mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Gölgeler

egemen kılmak için, oldukça kapsamlı ve sinsi planlar geliştirirler. Pek çok uygarlık, onların bu planlarına alet olacak ve

Gölgeler

'in istediği ortamın oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Gölgeler

ırkının son uyanışına neden olan şey ise Dünya Araştırma Gemisi Icarus'tur. Icarus, incelemek amacıyla Z'ha'Dum adlı bir gezegene gider. Ama bu gezegen

Gölgeler

'in yaşam alanıdır. Gemidekiler farkında olmadan

Gölgeler

'i uykusundan uyandırmış ve yok edilmişlerdir. Uyanan

Gölgeler

, uzun zamandır sinsi bir savaş stratejisi izleyerek galaksiye kaosu yaşatmayı planlıyordur.

Gölgeler

, diğer ırklar ile iletişimini Morden isimli bir insanı kullanarak gerçekleştirir. Bir zamanlar, eski uygarlıkların da yardımıyla

Gölgeler

mağlup edilmiştir; ama

Vorlon

lar hariç artık o eski uygarlıkların hepsi de evrenin uzak köşelerine göçmüştür. Dolayısıyla şu an için galakside

Gölgeler

'e karşı koyabilecek bir güç yoktur ve olası bir savaşta

Gölgeler

her yeri yakıp yıkacaktır. Pek çok ırk,

Gölgeler

tehditine karşı birleşerek bir ittifak oluştururlar. Gerek bu ittifakın çabaları, gerek Kadim ırkların bulunması ve gerekse de telepatların savaşa sürülmesiyle

Gölgeler

ırkı mağlup edilecek ve

Vorlon

lar'la birlikte galaksiyi terkedecektir. Ama

Gölgeler

'in arkasında bıraktığı ve çeşitli ırklardan oluşan karanlık müttefikleri, galaksideki kaotik ortamın bir süre daha devam etmesine neden olacaktır.

Diğer

Irklar

Babylon 5 evreninde baskın ırkların yanı sıra başka ırklar da vardır. Çeşitli görünüm ve özelliklere sahip olan bu ırklar, zaman zaman dizinin gidişatına doğrudan etki edebilmektedirler. Pek çoğu, Bağımsız Dünyalar Topluluğu adlı bir örgüt çatısı altında toplanmıştır. Ortaklaşa aldıkları kararlara göre hareket ederler; fakat bazı ırklar, alınan kararlara uymayarak kendi başına hareket edebilmektedir. Her birisi Babylon 5 Üssü'nde büyükelçi bulundurma ve Üs Meclisi'ndeki oylama ve toplantılara katılma hakkına sahiptir. Çoğu,

Gölgeler

Savaşı esnasında oluşturulan ittifaka destek olmuştur. Öte yandan haklarında fazla bir şey bilinmeyen ve

Gölgeler

'in safında yer aldıkları görülen bazı ırklar da mevcuttur. Bu ırklar,

Gölgeler

'in savaşı kaybedip galaksiyi terketmesi üzerine birer birer ortaya çıkmaya ve barış ortamını baltalamaya çalışırlar. Drazi, anavatanları Zhabar'dır. İnsansıdırlar. Kültürel bir gerekliliğin sonucu olarak belli dönemlerde Yeşil ve Mor gruplara ayrılarak kavgaya tutuşmaktadırlar. Grupların amacı diğer gruba baskın çıkmak ve bir sonraki döngüye kadar otorite sağlayabilmektir. Markab, anavatanları Septis'tir. İnsansıdırlar. "Drafa" adı verilen bir salgın hastalık sonucu nesilleri tükenmiştir. Pak'ma'ra, anavatanları Pak'ma'dır. Yüzlerinin ön tarafından çıkan dokusal uzantılara sahiptirler. Leş yiyici olarak bilinirler. Kötü koktukları için pek fazla sevilmezler. Zeka düzeyleri orta seviyededir. Yılın yalnızca belirli bir gününde yapılan dini törenleri esnasında şarkı söylerler. Seslerinin büyüleyici güzellikte olduğu belirtilmektedir. Vree, anavatanları Vreetan'dır. Sivri yüzleri ve iki iri büyük gözleriyle alışılagelmiş tipik uzaylı tipini andırırlar. Bir Vree bireyi, atalarından birini kaçırmakla suçladığı bir insan tarafından mahkemeye verilmiştir. Gaim, anavatanları N'chak'fah'dır.

İnsanlar

ile aynı atmosferde yaşayamadıkları için sürekli olarak koruyucu bir giysi ile dolaşırlar. Gerçek yüzleri dizinin yalnızca tek bir bölümünde görülebilmiştir. Kadimler, bin yıl önce yaşanmış olan

Gölgeler

Savaşı'nda etkin rol almışlardır. Fakat zaman içinde gelişimlerinin zirvesine ulaşarak galaksiyi terketmişlerdir.

Gölgeler

ırkının tekrar uyanmasıyla birlikte kendilerine ihtiyaç duyulmuş ve oluşturulan araştırma ekipleri sayesinde bulunup, savaşa müdahil olmaları konusunda ikna edilmişlerdir.

Gölgeler

Müttefiki

Irklar

, kendilerine dair pek fazla bilgi yoktur.

Gölgeler

'in savaşı kaybedip galaksiden çekilmesi sonucu ortaya çıkmışlar ve

Centauri

İmparatorluğu'nu kontrol etmeye başlamışlardır. Ayrıca; * Dilgar * Drakh * Abbai * Balosian * Brakiri * Grome * Hurr * Hyach * Iksha * Llort * Onteen * Yolu Babylon Uzay İstasyonları Dünya-

Minbari

Savaşı
'nın ardından insanlık büyük kayıplar vermiş ve etkisi uzun süre devam eden felaketler yaşamıştır. Böyle sarsıcı bir deneyimi tekrar yaşamak istemeyen Dünya İttifakı, galaksideki barış ortamını korumak ve ırkların birbirleriyle iyi ilişkiler kurabilmesini sağlamak adına Babylon Projesi'ni hayata geçirme kararı alır.

İlk Üç Babylon Uzay İstasyonu

Haklarında fazla bir bilgi bulunmayan bu istasyonlar, henüz yapım aşamasındayken kimliği belirsiz güçler tarafından imha edilmişlerdir. Yapılan araştırmalara rağmen, bu istasyonları kimin ya da kimlerin yok ettiği açığa çıkartılamamış ve daima bir sır olarak kalmıştır. İşlevsellikleri ve görüntüleriyle, kendilerinden sonra yapılan 4 ve 5 numaralı istasyonlarla büyük benzerlikler gösterdikleri tahmin edilmektedir.

Babylon 4 Uzay İstasyonu

İlk üç istasyonun yapım aşamasındayken kimliği belirsiz güçler tarafından yok edilmesinin ardından, Dünya İttifakı'nın yapımına başladığı Babylon 4, diğer istasyonların akıbetine uğramaması için sıkı güvenlik önlemleri altında tamamlanabilmiştir. Fakat, yapımı tamamlanıp faaliyete girmesinden kısa bir süre sonra, içindeki mürettebatıyla birlikte ortadan kaybolduğu rapor edilir. Hiç kimse bunun nasıl gerçekleştiğini ve istasyona ne olduğunu bilmemektedir. Yapılan tüm aramalara rağmen Babylon 4 bulunamaz ve bu istasyondan umudu kesen Dünya İttifakı, Babylon 5'in yapımına başlanmasına karar verir. Babylon 5 Üssü'nün tamamlanıp göreve başlamasından kısa bir süre sonra, yıllar önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş olan Babylon 4 üssünden bir mesaj alınır. Mesajda üssün komutanı olduğunu iddia eden bir kişi yardım istemektedir. Babylon 5 Komutanı Jeffrey Sinclair hemen bir ekip oluşturarak Babylon 4'u bulmak ve hayatta kalanları kurtarmak için yola koyulur. Üsse vardıklarında buranın bir çeşit zaman dengesizliği yaşadığını farkederler. Üsde sık sık zaman sıçramaları yaşanmaktadır. Komutan Sinclair, hayatta kalanların Babylon 5'a nakliye edilmesini ister ve mürettebatın büyük bölümü kurtarılır. Dizinin ilerleyen sezonlarında, Babylon 4 İstasyonu'nun

Gölgeler

ile yapılan savaşta kullanılmak üzere geçmiş zamana çekildiği anlaşılacaktır. Komutan Sinclair de, tüm bu yaşananların merkezindeki kişi konumundadır.

Babylon 5 Uzay İstasyonu

barındırır. Üs, Dünyalı görevlilerden oluşan bir güvenlik gücüne sahiptir ve üsse giriş çıkışlar denetime tabidir. Kimlik ve izin belgesini ibraz edemeyenlerin üsse giremedikleri gibi, silahların, uyuşturucuların ve tehlikeli cihazların üsse sokulması yasaklanmıştır. Bu yasakları çiğneyenlere cezai yaptırımlar uygulanır. Üs içerisinde, yasal anlaşmazlıkların çözülebilmesi ve suçluların cezalandırılabilmesi için resmi bir mahkeme de bulunmaktadır. Babylon 5, serbest bir liman olarak hizmet verdiğinden dolayı, her türlü yaşam biçimini ağırlayabilecek yeterlilikte inşa edilmiştir. Üsde, renk adlarıyla anılan çeşitli büyük yaşam bölgeleri vardır. "Yabancı Mahallesi" olarak bilinen kimi bölümlerin atmosferi tamamen farklıdır. Bunun yanı sıra, üssün dönme hızıyla oynayarak, yer çekimini istenildiği gibi ayarlamak bile mümkündür. Aynı zamanda Babylon 5, galaksideki çok sayıda ırkın büyükelçilerini ağırlamakta ve bu ırkların üs içerisinde diplomatik ilişkiler geliştirmesini sağlamaktadır. Öte yandan

Gölgeler

Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Babylon 5 Üssü'nün değeri daha da artar. Üs zaman içinde,

Gölgeler

'e karşı oluşturulan direniş ittifakının merkezi konumuna gelir. Ayrıca Dünya İttifakı Başkanı Clark'ın, diktatörlük rejimine karşı girişilen mücadelenin hareket noktası da yine Babylon 5 Üssü olacaktır. Başkan Clark, kendi dikta rejimi için bir tehdit olarak gördüğü Babylon 5 Üssü'nü etkisiz hale getirebilmek adına tüm siyasi gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir.Tüm bu gelişmeler sonrası John Sheridan, Babylon 5 Üssü'nün bağımsızlığını ilan ettiğini açıklar. Onun bu kararına üssün önde gelen diğer görevlileri de destek verecektir. Böylelikle Babylon 5, tamamen özerk bir yönetim halini alır. Babylon 5 Üssü'nün Dünya İttifakı'ndan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesi Başkan Clark'ı politik olarak zor bir duruma sokar ve ittifak güçlerine Babylon 5 Üssü'nün teslim alınması emrini verir. Bu gelişme Dünya İttifakı ile Bağımsız Babylon 5 yönetimi arasında çatışmaların ve savaşların çıkmasına neden olacak; ama diğer ırkların da kısmi desteğini alan Babylon 5 yönetimi, bu savaştan galip ayrılacak ve rejimi çöken başkan Clark intihar edecektir. Üsde bir dönem, Başkan Clark'ın ISN aracılığıyla yaptığı kara propagandaya cevap verebilmek için, tüm galaksiye gündelik gelişmelerin aktarıldığı bir yayın merkezi de oluşturulmuştur. Üssün komutanlığını sırasıyla; Jeffrey Sinclair, John Sheridan, Susan Ivanova ve Elizabeth Lochley yapmıştır. Babylon 5, 2.5 milyon ton dönen çelikten çok ama çok daha fazlası konumundadır. Galaksinin yazgısını değiştiren tüm kararlar burada alınır ve bu kararların getirdiği zaferler de yenilgiler de yine burada yaşanır. Politikanın en çetrefilli hamleleri ve ayak oyunları hep burada gerçekleşir. Bu nedenle Babylon 5, bir çelik yığını olmanın ötesinde, galaksinin merkezi gibidir. Barış için son ve en güçlü umut hep burasıdır. Ama savaşların başlamasına neden olan ilk kıvılcımlar da hep burada ortaya çıkar. Yöneticiler, diplomatlar, görevliler değişir; ama Babylon 5'ın sahip olduğu önem ve değer hiç değişmez. Üs, 2281 yılında artık kendisine ihtiyaç duyulmadığı için küçük bir törenin ardından imha edilmiştir. Örgütlenmeler

Yasal

Örgütlenmeler

* Dünya İttifakı * Dünya Gücü *

Minbari

Federasyonu *

Centauri

İmparatorluğu *

Narn

Rejimi * Bağımsız Dünyalar Topluluğu * Gri Konseyi * Yıldızlar İttifakı * Kolcular Birliği * Psi Birliği * Bağımsız Babylon 5 İttifakı * Gece Bekçileri Örgütü * Yıldızlararası Haber Ağı (ISN) * Edgars İlaç Firması

Yasal Olmayan

Örgütlenmeler

* Dünya Muhafızları Örgütü * Mars Direniş Hareketi *

Gölgeler

İttifakı * Bağımsız Telepatlar Direnişi *

Narn

Bağımsızlık Hareketi Bölüm Formatı Babylon 5 dizisinin çoğu bölümleri belli bir formata sahiptir. Yeni bölümün başlamasından kısa süre sonra her sezon değişiklik gösteren yaklaşık bir dakika uzunluğunda bir jenerik videosu ekrana gelir. Bu jenerik videosunda, diziyle ilgili anlık görüntüler verilirken yine her sezon değişiklik gösteren kısa bir de sözlü sunum yapılır. Bu sunumda, içinde bulunulan sezona dair merak uyandırıcı bazı bilgiler verilmektedir. Jenerik videosu, oyuncu ve canlandırdığı karakterlerin ekranda görünmesiyle son bulur. Ardından bölüm, kaldığı yerden devam eder. Babylon 5 dizisinin her bölümü mutlaka birbiriyle ilişkilidir. Bir bölümde gösterilen ve önemsizmiş gibi görünen küçük bir olay ya da bilgi, ileri ki bölümlerde ansızın ciddileşmeye ve hayati derecede önem kazanmaya başlar. Bu nedenle dizinin her bölümü dikkatlice izlenilmelidir. Bu format, bir bölüm dışında tüm diziye hakimdir. Yalnızca "The Deconstruction of Falling Stars" isimli 4. sezon 22. bölüm (Sezonun final bölümü) bu formatın dışında kalmaktadır. Söz konusu bölüm, diğer bölümlerden farklı olarak bir ithaf ile sonlanmaktadır. Yapımcılar, Babylon 5 dizisinin tutmayacağını ve kısa süre sonra yayından kaldırılacağını düşünenlere bölüm sonunda çıkan kısa bir yazıyla cevap vermektedirler. Bu yazı şöyledir: "Bu bölüm, Babil Projesi'nin başarısız olacağını düşünen herkese ithaf edilmiştir. İnanç başarır." Sezon Bilgileri 1994 ile 1998 yılları arasında yayınlanan Babylon 5, toplam 5 sezon ve 110 bölümden oluşmaktadır. Dizinin her sezonunda 22 bölüm bulunur. Pek çok dizinin aksine Babylon 5, bölüm isimlerinin yanı sıra sezon isimlerine de sahiptir. Dizinin her sezonu, kurgusal Babylon 5 evrenindeki bir yılı anlatır. Dizi, tüm bölümler yazıldıktan sonra çekilmeye başlandığı için, sezonları arasındaki bağ oldukça güçlü ve sağlamdır.

1. Sezon - İşaret ve Anlamlar

1. sezon, 1993 yılında yayınlanan The Gathering adlı pilot filmin bittiği noktadan devam eder. 1. sezon, 26 Ocak 1994'de başlayıp 3 Ekim 1994 tarihinde sona ermiştir. İlk sezonda, Babylon 5 Üssü'nün komutanlığını Jeffrey Sinclair üstlenmektedir. Dünya-

Minbari

Savaşı'nda da etkin görev yapmış olan Sinclair, bu savaş esnasında

Minbari

ler tarafından kısa bir süreliğine esir alınmıştır. Sinclair, esir alındığı süre boyunca neler yaşadığını hatırlamamaktadır. Bu gizemli durumun varlığı, sezonun sürekleyici unsurlarından biri haline gelir. Öte yandan, izleyiciye ırkların ve karakterlerin tanıtıldığı bu sezon, diğer sezonlara oranla daha yavaş tempoda ilerler. Epsilon III gezegeninde keşfedilen üstün teknoloji, Babylon 4 Üssü'nden gelen yardım çağrısı,

Irklar

ın birbirleriyle ilişkileri,

Minbari

büyükelçisi Delenn'in sırları ve fiziki dönüşümü, Dünya İttifakı Başkanı Luis Santiago'ya yönelik gerçekleştirilecek olası suikaste dair işaretler ve

Gölgeler

ırkının Morden aracılığı ile yavaş yavaş ortaya çıkması sezonu besleyen en önemli konulardır. 2. Sezon -

Gölgeler

in Gelişi 2. sezon, 2 Kasım 1994'de başlayıp 15 Ağustos 1995 tarihinde sona ermiştir. Komutan Sinclair, Babylon 5'ın komutasından alınarak Minbar gezegenine büyükelçi olarak tayin edildiğinden, Babylon 5'ın komutanlığına John Sheridan getirilmiştir. Sinclair'in görevden alınmış olması Babylon 5 İstasyonu'nda genel bir huzursuzluğa neden olmuştur. Ama Sheridan, bunun üstesinden gelebileceğine ve her şeyi tekrar eski düzenine döndürebileceğe emindir. Diğer taraftan güvenlik şefi Garibaldi'nin sağlık sorunu, G'Kar'ın kayıp oluşu ve Delenn'in ise girdiği koza durumundan henüz çıkamaması yeni sezonun işlediği ilk konuları oluşturur. Böylesi bir curcunanın içine düşen Sheridan, burada işlerin sandığı kadar kolay yürütülemeyeceğini farkeder. Psi Birliği'nin Babylon 5 ile yakından ilgilenmeye başlaması,

Centauri

İmparatoru
'nun üs ziyareti, Delenn'in Gri Konseyi ile yaşadığı sorunlar, kamuoyunda Babylon 5'in tartışılmaya açılması,

Gölgeler

ırkına dair bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkışı,

Narn

-

Centauri

Savaşı ve ilk kez bir

Vorlon

'un biyolojik kıyafeti olmaksızın görünmesi gibi konular, 2. sezonun ana hatlarını oluşturur.

3. Sezon - Dönüşü Olmayan Nokta

3. sezon, 6 Kasım 1995'de başlayıp 22 Eylül 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu sezonda

Gölgeler

ırkı artık açıktan saldırılar yaparak galaksiye korku salmaya başlar.

Gölgeler

'e karşı savaşmak üzere ırkların bir araya gelmesi gerekliliği doğacaktır. Ama pek çok ırk,

Gölgeler

'le savaşmaya çekinmektedir. Bu sorunun halledilmesi ve birlikteliğin sağlanması gitgide önem kazanmaya başlar. Öte yandan

Gölgeler

ile yapılacak savaşta Kadim ırkların bilgeliğine ve güçlerine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle söz konusu ırklarla temas kurma çabaları başlar.

Minbari

-

Vorlon

ortak teknolojisiyle üretilmiş olan ve Akyıldız adı verilen savaş gemileri de ilk kez günyüzüne çıkacaktır. Ayrıca Dünya İttifakı Başkanı Clark'ın sıkıyönetim ilan etmesi, geniş çaplı bir kargaşanın yaşanmasına neden olmuştur. Babylon 5 İstasyonu da bu kargaşadan nasibini alır. Dünya İttifakı yetkilileri, sıkıyönetim süresi boyunca üssün güvenliğinden "Gece İzleyicileri" örgütünün sorumlu olduğunu açıklarlar. Bu karar başta Güvenlik Şefi Garibaldi olmak üzere herkesi huzursuz eder. Yetkiyle donatılan Gece Bekçileri ise, derhal işe koyulmaya ve üsde despotizm yaratmaya başlamıştır. Dünya İttifakı Başkanı Clark, sıkıyönetim kararına uymayan Mars Kolonisi'nin bombalanmasını emreder. Bu harekat binlerce masum insanın ölümüyle sonuçlanmıştır. Başkan Clark'a ve yönetimine direnen General Hague önderliğinde gizli bir yapılanma oluşur. Babylon 5 yetkilileri de bu yapılanmaya destek verir. Clark yönetimi güçlerinin üsse saldırması ise bir başka heyecan verici gelişmedir. Bunun üzerine Komutan John Sheridan, Dünya İttifakı'nın mevcut siyasi yönetimini tanımadığını ve yönetim değişene kadar Babylon 5'ın bağımızlığını ilan ettiğini duyurur. Kolcular Birliği'nin önderliğine yükselen (Entil'Zha) Jeffrey Sinclair'in kısa süreli geri dönüşü, Babylon 4 İstasyonu'na dair gizemin ortaya çıkışı,

Gölgeler

gemilerinin telepatlar tarafından etkisiz hale getirilebildiğinin farkedilmesi, Entil'Zha görevine Jeffrey Sinclair'in ardından Delenn'in gelişi,

Gölgeler

ırkının saldırılarını iyice arttırması ve John Sheridan'ın

Gölgeler

ırkının anavatanı olan Zha'Dum'a gitme kararı alması 3. sezonun belli başlı konularını oluşturur.

4. Sezon - Teslim Olmak Yok, Geri Çekilmek Yok

4. sezon, 4 Kasım 1996'da başlayıp 27 Ekim 1997 tarihinde sona ermiştir. Herkes Komutan John Sheridan'ın Zha'Dum'da öldüğünü düşünmektedir. Büyükelçi Delenn ve Susan Ivanova, Bağımsız Dünyalar İttifakı'nı Sheridan için bir araştırma operasyonu düzenlemeye ikna edemezler. İttifak temsilcileri, Sheridan'ın öldüğüne inanmakta, yapılacak bir operasyonun gereksiz ve tehlikeli olduğunu düşünmektedirler. Öte yandan

Centauri

İmparatoru Cartagia, kişisel güç ve ihtirasları uğruna

Gölgeler

'le bir anlaşma yapmıştır. Bu durum Mollari'nin tepkisini çeker ve Vir'in yardımını da alarak İmparator Cartagia'yı ortadan kaldırmaya karar verir.

Vorlon

lar, kurdukları büyük savaş filosuyla

Gölgeler

'in politikasına alet olmuş tüm kolonileri teker teker yok etmeye başlar. Babylon 5 İstasyonu, bu kolonilerden kaçan mültecilerle dolup taşmaya başlamıştır. John Sheridan

Vorlon

lar'ın bu hamlesini sona erdirmeye çalışacaktır. Babylon 5 güçleri,

Vorlon

lar'ın Cariana 6 gezegenine bir saldırı düzenleyeceği bilgisine ulaşır. Söz konusu gezegende 6 milyar zeki canlı yaşamaktadır. Sheridan'ın, ne olursa olsun böylesi bir katliama izin vermeye niyeti yoktur. Bağımsız Gezegenler Topluluğu'nun da tam desteği alınarak büyük bir filo oluşturulur. Asıl amaçları, yem taktiği uygulayarak

Gölgeler

i de Cariana 6 bölgesine çekmektir. Böylelikle

Vorlon

lar ile

Gölgeler

'in birbirleriyle çatışması sağlanacaktır. Babylon 5 ittifakı güçlerinin taktiği işe yarar ve

Vorlon

lar ile

Gölgeler

büyük bir çatışmaya girerler. İttifak güçleriyse her iki tarafa da saldırılar düzenlemeye başlar. Bu karmaşa devam ederken bir

Vorlon

gemisi Cariana 6 gezegenini yok etmek için harekete geçer. Bunun üzerine Sheridan kadim ırklara savaşa müdahil olma çağrısı yapar. Çağrıya karşılık veren 5 kadim ırk, savaş alanına gelerek

Vorlon

gemisini etkisiz hale getirir.

Gölgeler

ve

Vorlon

lar, bu kararlı direniş karşısında geri dönmemek üzere galaksiyi terkederler. Artık savaş bitmiş ve galaksi genç ırklara kalmıştır. Öte yandan, Delenn, Mollari ve G'Kar, diğer bağımsız dünyalar topluluğu üyeleriyle önemli ve tarihi bir karara varırlar. Bu karara göre, tüm galakside barışı ve huzuru sağlayacak olan geniş kapsamlı bir örgüt kurulacaktır. Bu örgütün başına ise John Sheridan getirilir. Böylelikle Yıldızlar İttifakı da doğmuş olur. Bu gelişmelerin yanı sıra,

Centauri

İmparatoru Cartagia'nın öldürülmesi, Londo Mollari'nin

Centauri

Başbakanı ilan edilmesi,

Centauri

güçlerinin

Narn

anayurdundan çekilmesi, Dünya Başkanı Clark'ın Babylon 5 aleyhinde başlattığı kara propaganda, Mars direniş hareketi, Sheridan ile Delenn'in evliliği, G'Kar'ın dini bir kişiliğe dönüşmesi, kayıp olan Garibaldi'nin bulunması ve eski kişiliğini kaybetmesi,

Minbari

ler arasında iç çatışmanın çıkması, Babylon 5 güçlerinin Clark yönetimine savaş açması, Garibaldi'nin kurduğu tuzak sonucu John Sheridan'ın Clark yönetimi güçlerince yakalanması ve arkadaşları tarafından tutsak edildiği yerden kaçırılması, Başkan Clark'ın intihar etmesi ve faşist yönetimin sona ermesi gibi konular, 4. sezonun ana temasını oluşturur.

5. Sezon - Ateş Çemberi

5. sezon, 21 Ocak 1998'de başlayıp 25 Kasım 1998 tarihinde sona ermiştir. Dizinin 5. ve son sezonunda üssün komutanlığına Susan Ivanova'nın yerine Elizabeth Lochley getirilir. Elizabeth Lochley, dizinin son bölümüne değin komutanlık görevini sürdürecektir. Sezon genel olarak, savaşın sona ermesiyle oluşan manzarayı ele alır. Böylesi büyük bir savaşın ardından tüm ırklar derin yaralar almış ve toparlanmaya çalışmaktadır. Öte yandan kimliği belirsiz güçlerin, rastgele saldırılar düzenlemesi politik ortamın gerilmesine neden olur. Bu saldırılar sonrası çoğu uygarlık birbirlerini suçlamaya başlayacak ve bu durum galaksideki düzen ortamını tehdit edecektir. Saldırıların ardından

Centauri

güçlerinin olduğunun anlaşılması,

Centauri

İmparatorluğu'nun Yıldız İttifakı'ndan çıkarılması, Yıldız İttifakı'nın

Centauri

İmparatorluğu'na savaş açması, Drazi ve

Narn

güçlerinin

Centauri

Başgezegeni'ni bombalaması, Drazi ve

Narn

gemilerinin saldırısına uğrayan

Centauri

İmparatorluğu'nun ağır hasara uğraması, Londo Mollari'nin İmparator olması,

Gölgeler

İttifakı
üyesi karanlık ırkların

Centauri

İmparatorluğu üzerindeki hakimiyeti, Psi Birliği'nin rahatsız edici varlığı, G'Kar ile Lyta Alexander'ın keşif yolculuğuna çıkışı, bağımsız telepatlar sorunu, John Sheridan ve Delenn'in Minbar'da yapımı tamamlanan yeni ittifak merkezine yerleşmeleri, Lenier'in ihaneti ve John Sheridan'ın kendisine biçilen ömrün sonuna gelişi, 5. sezonun öne çıkan konuları arasındadır. Oyuncu Bilgileri

Düzenli karakterler

* Mary Kay Adams - Na'Toth (Sezon 2) * Julie Caitlin Brown - Na'Toth (Sezon 1 düzenli, Sezon 5 konuk) * Richard Biggs - Dr. Stephen Franklin * Bruce Boxleitner - John Sheridan (Sezon 2–5) * Jason Carter - Marcus Cole (Sezon 3–4) * Claudia Christian - Susan Ivanova (Sezon 1–4) * Jeff Conaway - Zack Allan (Sezon 2 sık sık, Sezon 3–5 düzenli) * Jerry Doyle - Michael Garibaldi * Mira Furlan - Delenn * Stephen Furst - Vir Cotto * Peter Jurasik - Londo Mollari * Andreas Katsulas - G'Kar * Bill Mumy - Lennier * Michael O'Hare - Jeffrey Sinclair (Pilot–Sezon 1 düzenli, Sezon 2–3 sık sık) * Robert Rusler - Warren Keffer (Sezon 2) * Tracy Scoggins - Elizabeth Lochley (Sezon 5) * Patricia Tallman - Lyta Alexander (Pilot, Sezon 2–3 sık sık, Sezon 4–5 düzenli) * Andrea Thompson - Talia Winters (Sezon 1–2)

Düzensiz ve konuk karakterler

* Ed Wasser - Morden / Guerra (14 bölüm) * John Vickery - Neroon / Mr. Welles (6 bölüm) * Tim Choate - Zathras (4 bölüm) * Joshua Cox - David Corwin (34 bölüm) * David L. Crowley - Lou Welch (7 bölüm) * Robin Atkin Downes - Byron (9 bölüm) * William Forward - Lord Antono Refa (6 bölüm) * Robert Foxworth - General William Hague (2 bölüm) * Denise Gentile - Lise Hampton (9 bölüm) * Melissa Gilbert - Anna Sheridan (2 bölüm) * Lenore Kasdorf - ISN Reporter (3 bölüm) * Walter Koenig - Alfred Bester (12 bölüm) * Wortham Krimmer - Emperor Cartagia (5 bölüm) * Damian London - Regent Virini (9 bölüm) * Leigh McCloskey - Thomas (2 bölüm) * Marjorie Monaghan - Bir numara (7 bölüm) * Efrem Zimbalist, Jr. - William Edgars (4 bölüm) * Louis Turenne - Draal (5 bölüm) Müzik 5. sezon boyunca dizinin müzikleri Christopher Franke tarafından bestelendi ve eleştirmenlerin takdirini topladı. Babylon 5, müziklerinin özgünlüğü sayesinde çağının diğer bilimkurgu dizilerinden kolayca ayırt edilebilen bir karaktere kavuşmuştur. Christopher Franke, her bölüm için yaklaşık 25 dakikasını ayırıyordu. Besteleri esnasında, çoğu zaman bir müzik kayıt ve işleme yazılımı olan Cubase adlı programdan faydalanmış; ancak karmaşık ve daha zor besteler için farklı yöntemler kullanmıştır.}} Franke, bir besteyi oluştururken, uygun bulduğu enstrümanların önce dijital seslerini kullanır, eğer ortaya çıkan ses uyumundan memnun kalırsa, bestesini daha sonra akustik olarak kaydetme yoluna giderdi. Dizinin, piyasaya çok sayıda soundtrack albümü sürülmüştür. Ödüller

Kazandığı ödüller

* Primetime Emmy

Ödüller

i
: En iyi görsel efekt dalında Primetime Emmy Ödülü, 1993 (The Gathering) * Emmy

Ödüller

i
: Bir dizide kullanılan en iyi saç modeli kişisel başarı ödülü , 1994 (bölüm, "The Parliament of Dreams") * Hugo

Ödüller

i
: En İyi Dramatik Sunum Hugo Ödülü, 1996 (bölüm, "The Coming of Shadows") * Uzay Sınırları Vakfı Ödülü: Gelecek Görüşü, 1994 * Uzay Sınırları Vakfı Ödülü: Gelecek Görüşü, 1996 * E Pluribus Unum Ödülü: (Amerikan Sinema Birliği Tarafından Sunuldu), 1997

Aday gösterildiği ödüller

* Emmy

Ödüller

i
: Seçkin makyaj kişisel başarı, 1995 (episode, "Acts of Sacrifice") * Emmy

Ödüller

i
: Bir dizide kullanılan en iyi saç modeli kişisel başarı, 1995 (episode, "The Geometry of Shadows") * Emmy

Ödüller

i
: Seçkin sinematografi kişisel başarı, 1995 (episode, "The Geometry Of Shadows") * Emmy

Ödüller

i
: Seçkin sinematografi kişisel başarı, 1996 * Emmy

Ödüller

i
: Seçkin makyaj, 1997 (episode, "The Summoning") * Emmy

Ödüller

i
: Seçkin makyaj, 1998 (televizyon filmi, In The Beginning) Dış bağlantılar * Babylon5.WarnerBros.com Official website * * Babylon 5: Bir Bilimkurgu Efsanesi * * * The Lurker's Guide to Babylon 5: Babylon 5 reference and episode guide * Early Babylon 5 Designs: Information from the original 1991 promotional flyer, with different character names and Peter Ledger's artwork Crusade (spin-off) |grup2=Filmler |liste2= Thirdspace The River of Souls In the Beginning A Call to Arms The Legend of the Rangers The Lost Tales }} |grup3=Karakterler |liste3= Michael Garibaldi Susan Ivanova Stephen Franklin Jeffrey Sinclair Londo Mollari Delenn G'Kar Kosh Elizabeth Lochley Lyta Alexander Talia Winters Zack Allan Marcus Cole Warren Keffer Vir Cotto Lennier Na'Toth }} |grup4=

Irklar

|liste4=

Minbari

Centauri

Narn

Vorlon

Gölgeler

Drazi Markab Pak'ma'ra Gaim Brakiri Kadimler }} |grup5=Gemiler |liste5= Akyıldız Kara Yıldız İkarus Araştırma Gemisi Gezegen Katili Avcı

Vorlon

Ulaşım Gemisi
Dünya Kravazörleri

Narn

Savaş Gemileri

Minbari

Savaş Gemileri

Centauri

Savaş Gemileri
Gölge Savaş Gemileri }} |grup6=Savaşlar |liste6biçimi = background:#f7f7f7; |liste6=

Centauri

-

Narn

Savaşı
Dilgar Savaşı Dünya İttifakı Sivil Savaşı Dünya-

Minbari

Savaşı

Gölgeler

Savaşı
Telepat Savaşı |grup7=Mekanlar |liste7biçimi = background:transparent; |liste7=Babylon 4 Babylon 5 Dünya Epsilon III Minbar Zha'Dum Coriana 6 Mars Orion 7 Proksima 3

Centauri

Anayurdu

Narn

Anayurdu
Sektör 14 Zhabar |grup8=Organizasyonlar |liste8biçimi = background:transparent; |liste8=Dünya İttifakı Dünya Gücü Gri Konseyi Yıldızlar İttifakı Yıldızlararası Haber Ağı Bağımsız Dünyalar Topluluğu Gece İzleyicileri Psi Birliği Kolcular Birliği }}

Kaynaklar

Vikipedi

Babylon 5

n. epic United States science fiction television series produced in 1994 and broadcasted through 1998

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Babil (anlam ayrımı)
6 yıl önce

bir tablosu. Babil M.S., özgün adı Babylon A.D. olan 2008 yapımı film. Babylon 5, ABD yapımı bilimkurgu dizisi. Babylon, birçok dili destekleyen ticarî tercüme...

Babil (anlam ayrımı), Babil, Babil (film), Alejandro González Ií±árritu, Anlam ayrım
Mira Furlan
2 yıl önce

Devletleri'nde geçen Hırvat oyuncu ve şarkıcı. Daha çok, bilimkurgu dizisi olan Babylon 5'taki Minbari Ambassador Delenn ve Lost'taki Danielle Rousseau karakteriyle...

William Sanderson
6 yıl önce

tanınır. Televizyon filmi Babylon 5: Thirdspace'te oynadı. The X-Files, Knight Rider, Married... with Children, Babylon 5, Walker, Texas Ranger, Deadwood...

Richard Biggs
6 yıl önce

Mart 1960 – 22 Mayıs 2004), Amerikalı bir aktördür. Bizim yaşamımız ve babylon 5 serisinde rol almıştır. 18 Mart 1960'ta Columbus, Ohio'da doğan Richart...

Reiner Schöne
2 yıl önce

Fritzlar), Alman oyuncu. Dukhat karakterini canlandırdığı televizyon dizisi Babylon 5, Shinnok karakterini canlandırdığı Mortal Kombat: Annihilation, Esoqq...

Bruce Seth Green
2 yıl önce

olduğu çalışmalar arasında Kara Şimşek, Hercules: The Legendary Journeys, Babylon 5, Buffy the Vampire Slayer, Angel, Dawson’s Creek, Gilmore Girls, Law &...

Robin Sachs
2 yıl önce

David Sachs (d. 5 Şubat 1951 ; ö. 1 Şubat 2013), Dünyaca ünlü İngiliz sinema ve Tv oyuncusu. Rol adlığı yapımlar arasında Babylon 5: In the Beginning...

Patricia Tallman
6 yıl önce

Trek: Voyager'da çalıştı. Babylon 5 dizisinin pilot bölümünde "Lyta Alexander" karakterini canlandırdı, dizinin 2., 3., 4. ve 5. sezonlarında da bu karakteri...