Sitoloji

Kısaca: Sitoloji Hücre bilimidir.Hücrenin yapısı, bölünmesi, enerji üretimi ve tüketimi, protein sentezi, kanser gibi konular sitolojinin sahasına girer. ...devamı ☟

sitoloji
Sitoloji

Hücre bilimidir. Hücrenin yapısı, bölünmesi, enerji üretimi ve tüketimi, protein sentezi, kanser gibi konular sitolojinin sahasına girer. Sitoloji (hücre biyolojisi adıyla da anılmaktadır, kökü Grekçe'deki kytos, barındırıcı kelimesidir), hücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerdiği organelleri, bulunduğu ortamla olan ilişkisini, yaşam döngüsüü, bölünmesini ve ölümünü inceleyen bir bilim dalıdır. Bu işlem hem moleküler hem de mikroskobik ölçüde gerçekleştirilir. Sitoloji araştırmaları, bakteriler ve protozoa gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılır.

Hücrelerin oluşumu ve görevleri hakkında bilgi edinmek, bütün biyolojik bilimlerin temelini oluşturur. Değişik hücre türleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkarmak, özellikle de moleküler biyoloji yanı sıra kanser araştırmaları ve gelişim biyolojisi gibi biyomedikal alanlara çok büyük katkıda bulunur. Bir araştırmadan öğrenilen bilgiler, evrensel bazı teorileri ortaya çıkardığından, bir türün hücresinden edinilen bilgiler diğer türlere de uygulanılabilir hale gelir. Sitolojideki araştırmalar, özellikle genetik, biyokimya, moleküler biyoloji ve gelişim biyolojisine katkıda bulunur.

Süreçler

Proteinlerin taşınması

" target="_blank"> (kırmızı 'RDP' ve yeşil 'GFP' flüorasanı genetik olarak artırılmış proteinler) bir hücrenin değişik yerlerinde bulunur.] Proteinin her bir türü genellikle hücrenin belirli bir bölümüne gönderilir. Hücre biyolojisinin önemli bir parçası da hücre içindeki değişik bölgelere gönderilen veya hücre dışına salgılanan proteinlerin moleküler mekanizmasının incelenmesidir.

Proteinlerin pek çoğu sitoplazmadaki ribozomlarda sentezlenir. Bu süreç ayrıca protein biyosentezi veya basitçe protein translasyonu olarak bilinir. Bazı proteinler, zarlara dahil olacak proteinler gibi (zar proteinleri olarak bilinir), sentez sırasında endoplazmik retikuluma (ER) taşınırlar. Bu süreç, Golgi cisimciğine taşınma ve orada gerçekleşen birkaç işlemle devam eder. Zar proteinleri, Golgi'den hücre zarına, diğer hücre altı yapılara gidebilir veya hücreden dışarı salgılanabilir. Endoplazmik retikulum ve Golgi sırasıyla, "zar proteini sentez bölümü" ve "zar proteini işleme bölümü" olarak düşünülebilir. Proteinlerin bu bölümler boyunca yarı-durağan akışı vardır. ER ve Golgi'ye yerleşmiş olan proteinler, diğer proteinlerle birleşirler ancak kendi bölgelerinden ayrılmazlar. Diğer proteinler ER ve Golgi'den geçerek hücre zarına "akarlar". Motor proteinler, zar proteini içeren vezikülleri, akson terminalleri gibi hücrenin uzak parçalarına giden hücre iskeleti yolları boyunca taşır.

Sitoplazmada üretilen bazı proteinler kendilerini mitokondri veya çekirdeğe taşınmak için hedef göstermek gibi yapısal özelliklere sahiptir. Bazı mitokondrial proteinler, mitokondri içinde üretilir ve mitokondrial DNA tarafından kodlanır. Bitkilerde, kloroplast da bazı hücre proteinlerini üretir.

Hücre dışı ve hücre yüzeyindeki parçalanması hedeflenmiş proteinler, endositoz veziküllerine katılmaları üzerine hücre içi yapılara geri dönebilirler. Bu veziküllerden bazıları proteinlerin kendi amino asitlerine yıkıldığı yerde lizozomla kaynaşırlar. Bazı zar proteinlerinin yıkımı, daha hücre yüzeyindeyken sekretazlar tarafından bölündüğünde başlar. Sitoplazmada işlevini yerine getiren proteinler genelde proteazomlar tarafından yıkılır.

Diğer hücresel süreçler

sitoloji

Hücre bilimi.

sitoloji

Türkçe sitoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. cytology

sitoloji

gözebilim, hücrebilim.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

sitoloji Resimleri

Sitoloji
3 yıl önce

Sitoloji (hücre biyolojisi adıyla da anılmaktadır, kökü Yunancadaki kytos, barındırıcı kelimesidir), hücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerdiği organelleri...

Sitoloji, Anatomi, Bakteriyoloji, Biyocoğrafya, Biyofizik, Biyokimya, Biyoloji, Biyometri, Botanik, Deniz biyolojisi, Ekoloji
Akif Poroy
6 yıl önce

Fakültesi'ni bitirdikten sonra Almanya'da Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisası, Sitoloji Sertifikası yaptı. Tıbbi Seksoloji konusunda özellikle kadında cinsel fonksiyon...

Akif Poroy, Biyografi, Doktor, Seksolog, Seksoloji, Taslak, Türk, Alfa Basım Yayın, Cinsellik El Kitabı
Kromatin
3 yıl önce

olduğu saptanır. Kromatin maddesi nükleoproteinden oluşmuştur. ^ Rencüzoğulları, E.; 2010. Sitoloji, birinci baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s. 15...

Kromatin, DNA, Hücre biyolojisi, Hücre çekirdeği, Protein
Doğa bilimleri
3 yıl önce

yerine kullanılabilmiştir. Astronomi Biyoloji Botanik Zooloji Embriyoloji Sitoloji Mikrobiyoloji Moleküler Biyoloji Genetik Morfoloji Taksonomi Ekoloji Anatomi...

Fizik, Kimya, Biyoloj, Coğrafya, Teknoloji, Bilim
Pap smear
2 yıl önce

lezyonlar için konvansiyonel Pap smear %70, sıvı bazlı sitoloji %95; HPV testiyle kombine sıvı bazlı sitoloji ise %100 duyarlıdır. 1990'ların ortalarından itibaren...

Pap smear, Jinekoloji, Rahimağzı, Trichomonas vaginalis, Cervikal kanser, National Cancer Institute, MedlinePlus, National Health Service, American Society of Cytopathology, Displazi, Kolposkopi
Farmakoloji
3 yıl önce

Farmasötik teknoloji: Anatomi Fizyoloji Patoloji ve Fizyopatoloji Histoloji ve Sitoloji Dahiliye ve Tüm alt dalları Mikrobiyoloji Biyokimya Biyoloji Kimya Mantık...

Farmakoloji, Anatomi, Bilim, Biyokimya, Biyoloji, Biyolojik, Canlı, Dahiliye, Eczacılık, Farmakognozi, Farmakokinetik
Lenfadenopati
2 yıl önce

Ig M, anti HIV, HIV PCR, p 24 antijeni), eksizyon veya iğne biyopsisi (mikroskobi, kültür, sitoloji, histoloji) gibi bir takım tahliller gerekmektedir....

Sinirbilim
2 yıl önce

bu amaçla fizyoloji, anatomi, moleküler biyoloji, gelişim biyolojisi, sitoloji, matematiksel modelleme ve psikolojiyi birleştirir. Öğrenme, bellek, davranış...