Hint Avrupa Dil Ailesi

Kısaca: Hint Avrupa dil ailesi, Dünya'nın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve lehçe içerir. Dünya'da 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Avrupa'nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya ...devamı ☟

Hint Avrupa Dil Ailesi
Hint Avrupa Dil Ailesi

Hint Avrupa dil ailesi, Dünya'nın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve lehçe içerir. Dünya'da 2,5 milyarı aşkın kişinin ana dili Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Avrupa'nın en büyük dilleri, Güney ve Batı Asya dilleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Okyanusya'da en çok konuşulan diller Hint-Avrupa dilleridir. Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12si Hint-Avrupa dil grubuna aittir. Bunlar İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Bengalce, Rusça, Almanca, Fransızca, Marati, İtalyanca, Puncapca ve Urduca'dır. Ana dili bu 12 dilden biri olan insan sayısı 1,6 milyardır.

Avrupa'da ve Avrupa kökenlilerin (örn. Kuzey ve Güney Amerika'daki İngilizce ye İspanyolca konuşan halkların) yerleştiği; bölgelerde konuşulan diller temel olarak i Hint-Avrupa ve Fin-Ugor dil ailelerine bağlıdır. Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan Portekizce, İspanyolca, Katalanca, Fransızca, Romans dili, Ladino dili, Friuli dili, İtalyanca ve Rumence, ailenin İtalik diller kolunun Roman alt öbeğini oluşturur. Günümüzde de konuşulan Germen dil öbekleri, İngilizce, Frizce, Hollandaca-Almanca, Ada İskandinavyası ve Kara İskandinavyası dilleridir. Bu dil öbekleri, ayrıca ulusal temelde alt öbeklere bölünür (örn. Kara İskandinavyası öbeği Norveççe, Danca ve İsveççeye ayrılır). Hint-Avrupa dil ailesinin Kelt kolunda Galce, Bretonca, İrlanda Gaelcesi ve İskoçya Gaelcesi vardır. Hint-Avrupa dil ailesinin Slav kolunda yer alan " edebiyat dilleri, coğrafi bölgelere göre üçe ayrılır: Doğu Slav dilleri, Batı Slav dilleri ve Güney Slav dilleri. Bu bölgelerin dillerine örnek olarak Rusça, Lehçe ve Sırp-Hırvat dili verilebilir. Hint-Avrupa ailesinin öteki üç kolu Baltık dilleri, Yunanca ve Arnavutça'dan oluşur. Fin-Ugor ailesinden olan Lapon ve Baltık-Fin dilleri (örn. Laponca, Fince ve -Livonya dili) gibi diller Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'nın bazı yörelerinde konuşulur. Macarca da Fin-Ugor dil ailesindendir.

Arnavutça

Arnavutluk ve çevresinde 6 milyon kişi tarafından konuşulur. Kökleri 15. yüzyıla dayanır.

Anadolu dilleri

Hint-Avrupa dillerinin en eski ve en erken soyu tükenmiş koludur. Kökleri M.Ö. 18. yüzyıla dayanır.

Baltık dilleri

Litvanyaca, Letonyaca, Prusça

Cermen dilleriErmenice

Ermenistan'da ve Rusya, ABD ve Fransa başta olmak üzere dünyada yaşayan Ermeni azınlıklarca, yaklaşik 7 milyon kişi tarafından konuşulur.

Hint-İran dilleri

  • İrani diller
  • İran ve çevresinde 150 milyon kişi tarafından konuşulur. Bu grup doğu ve batı İrani diller olmak üzere iki alt gruba ayrılır.
* Batı grubuna ait diller : Farsça, Kürtçe, Zazaca, Goranice, Gilanice ve Beluçice'dir. 115 milyon kişi tarafından konuşulur.
   * Doğu grubuna ait diller : Tacikçe, Soğdca ve Osetçe'dir. 35 milyon kişi tarafından konuşulur.


  • Slav dilleri
  • Dünyada 250 milyon kişi tarafından konuşulur.
  • Yunanca
  • Yunanistan çevresinde 15 milyon kişi tarafından konuşulur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hint-Avrupa dil ailesi
2 yıl önce

Hint-Avrupa dil ailesi, yüzlerce dil ve lehçe içeren dünyanın en büyük dil ailesi. Dünyada 3,2 milyarı aşkın kişinin anadili bu aileye ait bir dil olup...

Dil Aileleri, Hint-Avrupa dil ailesi, Afrikaans, Almanca, Arnavutça, Bengali, Bretonca, Bulgarca, Danca, Dil, Ermenice, Farsça
Hint-Aryan dilleri
2 yıl önce

Hint-Aryan dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'nin, Hint-İran kolunun bir alt ailesini oluşturur. Dünyada bilinen 219 Hint-Aryan dili var olup, ağırlıklı...

Dil ailesi
2 yıl önce

(izole) olabilirler. Örneğin Yunanca, Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde soyutlanmış bir dildir. Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır...

Dil aileleri, Abazaca, Abhazca, Adigece, Afrikaans, Almanca, Altay Dil Ailesi, Aramice, Arapça, Arnavutça, Avarca, Diller
Batı Slav Dilleri
2 yıl önce

yaygın konuşulan dilleri oluşturmaktadır. Hint-Avrupa dil ailesi Baltık-Slav dilleri Slav dilleri Batı Slav dilleri Çek-Slovak dilleri Çekçe Knaanik (Yahudi...

Doğu Cermen Dilleri
5 yıl önce

Doğu Cermen dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi'nin Cermen dilleri kategorisine mensup ölü bir dil grubudur. Doğu Cermen Dilleri ile ilgili bilinen yazılar...

Slav dilleri
2 yıl önce

Slav dilleri, Slavların konuştuğu dillerin oluşturduğu dil ailesi. Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-Slav dilleri koluna mensup olan bu dil grubu diğer...

Slav Dilleri, Belarusça, Beyaz Rusça, Boşnakça, Bulgarca, Dil, Hint-Avrupa dil ailesi, Hırvatça, Kafkas, Lehçe, Makedonca
Kafkas dilleri
2 yıl önce

Kafkas dil aileleridir. Buna ek olarak Hint-Avrupa, Türk, Moğol ve Sami dilleri de Kafkasya'da konuşulan diğer dil aileleridir. Kafkasya'nın yerel dil değişkelerinin...

Dil Ailesi, Kafkas Dilleri, Kafkasya, Kartveli dilleri, Kuzeybatı Kafkas dilleri, Kuzeydoğu Kafkas dilleri, Kuzey Kafkas dilleri
Ural dilleri
2 yıl önce

bu dillerin doğduğu yer olarak düşünülen Ural Dağları'ndan gelmektedir. Her ne kadar yaklaşık olarak dilin doğum yeri bilinmese de Hint-Avrupa dil ailesinin...

Ural Dil Ailesi, Dil, Fince, Japonca, Macarca, Samoyet dilleri, Taslak, Uluslararası Fonetik Alfabe, Ugor dilleri, Yukaghir dilleri, Fin dilleri