Yunanlılar

Kısaca: Yunanlar'ın MÖ 20. yüzyılda kitleler hâlinde Balkan Yarımadası'nın güneyine göç ettikleri inanılır. Yunanlar zaman ile Ön Asya'da (Anadolu'da) ve Güney Karadeniz'de büyük koloniler kurmuşlar ve gerek Anadolu'da gerek Yunanistan'da uzun yıllar hüküm sürmüşerdir. ...devamı ☟

Yunanlılar
Yunanlılar

Yunanlar'ın MÖ 20. yüzyılda kitleler halinde Balkan Yarımadası'nın güneyine göç ettikleri inanılır. Yunanlar zaman ile Ön Asya'da (Anadolu'da) ve Güney Karadeniz'de büyük koloniler kurmuşlar ve gerek Anadolu'da gerek Yunanistan'da uzun yıllar hüküm sürmüşerdir. Roma İmparatorluğu'nun giderek güç kazanması ile bağımsızlıklarını koruyamamışlar ve Roma egemenliği altına girmişlerdir. Kavimler Göçü nedeniyle Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ile doğu kanadında Bizans İmparatorluğu'nu kuruldu. 1000 yıldan fazla tarih sahnesinde rol oynayan Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nin Konstantinopolis'i fethetmesi ile yıkıldı, Trabzon ve Mora'nın alınması ile de dirilme umutlarını kaybetti. Konstantinopolis'in alınması ile şehrin adı İstanbul olarak değiştirildi. Dini İslam olan Osmanlı Devleti, İstanbul'daki Ortodoks kilisesinin şehirde kalmasına izin verdi ve bu nedenle Yunanlar uzun yıllar göç etmeden Osmanlı egemenliği altında yaşadılar. Fakat bunun yanında şehir alındığında birçok bilim adamı ve filozof Avrupa'ya göç etti. Osmanlı egemenliğindeki Yunanlar 1821'de Osmanlı Devleti'nden ayrılarak kendi krallıklarını kurdular. 1923 yılında Lozan Anlaşması ile Türkiye'de yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da yaşayan Türkler nüfus mübadelesi sonucunda yer değiştirdi. 1923'de yaklaşık 13,000,000 olan Türkiye nüfusuna ek olarak yaşayan Yunan'ın 1,500,000'u Türkiye'den ayrıldı. Buna karşın Yunanistan'dan 450,000 Türk geldi.

DemografiBugün dünyada yaklaşık 19,000,000 Yunan'ın olduğu sanılmaktadır. Anavatanda yaşayanların yanısıra diğer ülkelerde çalışan, gurbette olan bir çok etnik Yunan vardır. Avrupa'nın hemen her ülkesinde, Amerika'da ve Avustralya'da birçok Yunan bulunur.

1 Milyon'dan fazla

500 Bin - 1 Milyon arası

100 Bin - 500 Bin arası25 Bin - 100 Bin arası1000 - 25 Bin arasıTarih

SoyadlarıYunanistan'da soyadı kültürü, Türk toplumunda olduğu gibi, alan kişinin karakteristik özelliğini, mesleğini vb. yansıtan isimlerdir. Yunanistan'da yakın zamana kadar kadınlar, evlendikten sonra babalarnın soyadını bırakıyor ve kocalarının soyadını alıyorlardı fakat günümüzde kadınlar, kanunen kızlık soyadlarını tutmaya teşvik edilmektedir. Kişilerin aldığı soyadları yaşamış oldukları bölgeye göre değişir.

papa- önekini almış soyadları

Herhangi bir soyadında bu önekin bulunması ataların birinin papaz olduğunun göstergesidir.

konto-, makro-, ve chondro- önekini almış soyadları

Herhangi bir soyadında bu öneklerden birinin bulunması, Türkçe'deki kısa, koca yada şişman manasına gelir.

Türk kökenli soyadları

kara- , haci- gibi önekler Yunan kültürüne Osmanlı hakimiyeti sırasında kültürel etkileşim sonucu girmişlerdir. Bunun yanında -τζή soneki ile bitenler, Türkçe'deki -cı, -ci; -oglou ile bitenler Türkçe'deki -oğlu; -λής ile bitenler, -li, -lı anlamlarını katar.

-idis ile biten soyadları

Trabzon - Pontus bölgelerinden göçmüş olanlar kullanır.

-akis/-aki ile biten soyadları

Genelde Girit adasından göçenler ve yerlileri tarafından kullanılır.

-ellis/-elli ile bitenler

Genelde Midilli adasından göçenler ve yerlileri tarafından kullanılır.

DinYunan halkının büyük çoğunluğu Hıristiyanlık'ın Ortodoks mezhebine mensuptur. Osmanlı egemenliğine girdiği zamanlarda ülke içinde Müslüman azınlık da oluşmuştur. Bugün Yunanistan'daki Müslüman azınlığın büyük bir bölümünü Türkler ve Pomak adı verilen, Müslüman Bulgarlar oluşturur. Yunan kültürü içinde geçmişten bügüne hep bir Yahudi azınlık da yer almış ve Yunanlar ile Yahudiler arasındaki kültür etkileşiminden Yevanika adı verilen bir şive ortaya çıkmıştır.

DilAlfabeYunanca, yedisi sesli, onbeşi sessiz, ikisi ise birleşik yirmidört harften oluşan Yunan Alfabesi ile yazılır. Bugün Yunan Alfabesi'ni Yunanlar'dan başka kullanan kavim yoktur. Daha önceki yıllarda Gagavuzca, Yunan Alfabesi'ile yazılırdı. 2000'i Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan toplam 15.000.000 kişinin anadilidir.

Harfler için detaylı bilgi: Yunan Alfabesi.

Şiveler

Diğer

Ayrıca bakınızDetaylı bilgi için bakınız: http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanlar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yunanlılar Resimleri

Yunanlar
2 yıl önce

Müslüman Yunanlar Yunanlar listesi Yunan mitolojisi Yunan dansları ^ Bazen Yunanlılar veya Helenler olarak da bilinir. ^ Maratou-Alipranti 2013, s. 196: "The...

Seçki
2 yıl önce

ile legein (toplamak) kelimelerinden türemiştir. İlk antolojileri Antik Yunanlılar derlemişlerdir. Bilinen ilk antoloji MÖ 2. yüzyılda derlenmiştir. Çelenk...

Çerkez Ethem
2 yıl önce

düzensiz, hazırlıksız ve komutasız bazı savaşlardan sonra yenildik. Üstelik Yunanlılar Gediz saldırısına karşılık olarak 25 Ekim 1920 de Bursa bölgesinden saldırıya...

Çerkez Ethem, 1885, 1901, 1902, 1919, 1920, 1921, 1948, 9 Mayıs, Afganistan, Amman
Florina
2 yıl önce

XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başında Florina ve çevresi Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Vlachlar arasında, Makedonya'nın parçalanması ve...

Florina, Batı Makedonya, Makedonya, Necati Cumalı, Yunanca, Yunanistan
Kuveyt tarihi
2 yıl önce

Ahameniş devleti tarafından ele geçirildi. Büyük İskender’in döneminde Yunanlılar MÖ 4. yüzyılda Katar’ı kolonileştirdi. Bölge Sasani kontrolünede girdi...

Anaxander
2 yıl önce

Torunu Spartalı Leon'dur. Kral Anaxander hakkındaki bilgiler Yunanlı şair Tyrtaeus ve Yunanlı coğrafyacı Pausanias'tan günümüze kadar gelmiştir. ^ Family...

Büyükelmalı, Pazaryeri
6 yıl önce

Köy, 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Köy, 24 Mart 1921’de Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. 5 Eylül 1922 'de işgalden kurtulmuştur. Köy...

Büyükelmalı, Pazaryeri, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ahmetler, Pazaryeri, Alınca, Pazaryeri
Güzelçamlı, Kuşadası
2 yıl önce

kasaba genellikle Rumçamlısı '(Yunan Çamlı) olarak anılıyordu ve tamamen Yunanlılar tarafından doldurulmuştu. Yunan-Türk Savaşı (1919-1922) (7 Eylül 1922)...

Güzelçamlı, Kuşadası, 1924 Nüfus Mübadelesi, Anadolu, Aydın, Aydın (il), Belde, Bozdoğan, Aydın, Buharkent, Aydın, Davutlar, Kuşadası, Didim, Aydın, Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı