Türk Alfabesi

Kısaca: 01 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş olan Latin kökenli Türk alfabesinde yer alan 29 harf şu biçimde sıralanmıştır: Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, İi, Iı, Jj, Kk, LI, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz Latin kökenli Türk alfabesi sesleri gösteren, yani sesçil bir alfabedir ve sözcüklerin ön sıradan (ince) ya da art sıradan (kalın) ...devamı ☟

01 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş olan Latin kökenli Türk alfabesinde yer alan 29 harf şu biçimde sıralanmıştır:

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Ff, Gg, Ğğ, Hh, İi, Iı, Jj, Kk, LI, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz

Latin kökenli Türk alfabesi sesleri gösteren, yani sesçil bir alfabedir ve sözcüklerin ön sıradan (ince) ya da art sıradan (kalın) oluşunu ünlüler belirlediğinden, g, k gibi ince ve kalın biçimi bulunan ünsüzler için birer harf kullanılması yeterli görülmüştür.

Harflerin Sınıflandırılması

a, e, ı, i, o, ö, u ve ü harfleri ünlü harfler, diğer harfler ise ünsüz harfler olarak adlandırılır.

Ünlülerin Sınıflandırılması

Ünlü harfler, çıkış yeri ve dilin durumuna, dudakların durumuna, ağzın açıklığına göre şu şekilde sınıflandırılır:
 • Çıkış yeri ve dilin durumuna göre 1. Kalın ünlüler: a, ı, o, u 2. İnce ünlüler: e, i, ö, ü
 • Dudakların durumuna göre 1. Düz ünlüler: a, e, ı, i 2. Yuvarlak ünlüler: o, ö, u, ü
 • Ağzın açıklığına göre 1. Geniş ünlüler: a, e, o, ö 2. Dar ünlüler: ı, i, u, ü Ünlülerin nitelikleri aşağıdaki çizelgede toplu olarak gösterilmiştir:
  düzyuvarlak
  geniş dar geniş dar
  kalın aıou
  ince eiöü


  Bu konuyla ilgili olarak, ayrıca bakınız: büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu

  Ünsüzlerin Sınıflandırılması

  Ünsüz harfler ses tellerinin titreşime uğrayıp uğramamasına göre ikiye ayrılır:

  1. Tonlu (yumuşak) ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z. 2. Tonsuz (sert) ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t.

  bu konuyla ilgili olarak, ayrıca bakınız: sert ünsüzlerin yumuşaması

  Latin harflerini kullanan diğer alfabelerle farklar

  Türk alfabesi, Latin harflerini kullanmasına rağmen, bu harfleri kullanan diğer batı dillerinin alfabelerindeki bir takım harfleri içermemekte, bunun yanısıra bu alfabelerde genel olarak kullanılmayan başka harfler içermektedir.

  Türk alfabesinde bulunmayan harfler

  Q/q, W/w ve X/x harfleri pek çok batı dilinde kullanılmasına rağmen Türk alfabesinde yer almamaktadır. Bu harflere karşılık gelen sesler sırasıyla k, v ve ks ile ifade edilir. Örneğin: Kemal, taksi. X harfi sözcüğün yapısına göre iks ya da ksi olarak da söylenirken, W harfi çift ve olarak okunur. Benzer biçimde İspanyol alfabesinde yeralan Ñ/ñ (Bu ses İtalyanca ve Fransızca'da gn, Portekizce'de nh harf bileşimleri ile elde edilir) harfine karşılık gelen ses ny ile ifade edilir. Örneğin, İspanyolca'da İspanya anlamına gelen España sözcüğü Türkçe harflerle Espanya olarak yazılır.

  Batı dillerinde bulunmayan Türk harfleri

  Bazı Türkçe harflerin Evrensel kod (Unicode) değerlerinin listesi
  HarfKod #HarfKod #
  ç 231 Ç 199
  ğ 287 Ğ 286
  ı 305 İ 304
  ö 246 Ö 214
  ş 351 Ş 350
  ü 252 Ü 220
  a 226 Â 194
  i 238 Î 206
  u 251 Û 219


  Türkçe'deki Ç/ç, Ü/ü ve Ö/ö harfleri İngiliz alfabesinde bulunmamaları nedeniyle ASCII standardına dahil değildir. Ancak bu harfler diğer batı dillerinde yaygın olarak kullanılmakta ve ISO-8859-1 (Latin-1) standardının içinde yeralmaktadır. Küçük ı, büyük İ, Ğ/ğ, Ş/ş harfleri ise ISO-8859-9 (Latin-5) standardının içinde yeralmaktadır.

  Türkçe'de noktalı i harfi büyük harfle yazılıyorken de noktası koyulur: İ. Benzer biçimde noktasız büyük I harfi, küçük harfle yazılıyorken noktası koyulmaz: ı. Ancak yabancı dildeki sözcükler büyük harfle yazılıyorken I harfi noktasız yazılır. Türkçe'nin dışında Azerice ve Tatarca'da da ı ve i harflerinin kullanımı bu biçimdedir.

  Ş/ş harfinin sesi, İtalyanca'da sc(i), Fransızca'da ch, İngilizce'de sh ve Galiçyaca'da x harfleriyle elde edilir. Bu harf kimi zaman Rumence'deki ?/? (virgüllü s) harfinin yerine kullanılmasına rağmen farklı bir harftir. Türkçe'nin dışında Azerice, Kürtçe, Tatarca ve Türkmence dillerinde kullanılmaktadır.

  Ğ/ğ (yumuşak ge) harfinin kendine ait bir sesi yoktur, yalnızca kendisinden önce gelen ünlü harfi uzatmakta kullanılır. Bu harf Türkçe sözcüklerin başında yeralmaz. Türkçe'nin dışında Azerice ve Tatarca dillerinde kullanılmaktadır.

  ASCII standardında yeralmayan Türkçe harfler ve Evrensel kod (Unicode) değerleri yandaki çizelgede verilmiştir.

  Kaynak

  http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_alfabesi
 • Türk alfabesi

  1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiş olan Latin kökenli alfabe

  İlgili konular

  u i̇œ t s v y q z r

  misafir - 8 yıl önce
  Verdiğiniz bilgiler çok güzel ve ayrıntılı.çok teşekkür ediyorum ünlü tablosunu verdiğiniz için.Bana çok lazımdı ve birini kıskandırmak için kullanmıştım.çünkü kıskandıracağım kişi benim rakibimdi.Neyse özel hayatımdan daha fazla bahsetmiyeyim.Yoksa rakibim çok kıskançtır.ha ha ha haaaaaaaa.

  misafir - 8 yıl önce
  türk alfabesi 1928 yılında kabul edilmiştir.ayrıca türkler şu alfabeleri kullanmıştır;soğd alfabesi,kiril alfabesi,uygur alfabesi,göktürk alfabesi veson olarak şu an kullandığımız alfabe latin alfabesi kullanmışlardır.

  misafir - 8 yıl önce
  Türk Alfabesi 1928 yılında kabul edilmiştir.Müslümanlar Arap alfabesini kabul etmiştir 2yy.kulanılmıştır. türklerin kulandığı alfabeler Soğd Alfabesi,Göktürk Alfabesi,Uygur Alfabesini kulanmışlardıır

  misafir - 8 yıl önce
  Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Yeni Türk Devleti'nin Kuruluşu Mustafa Kemal Paşa, 8 Nisan'da yayımladığı bildiride, Damat Ferid'in Aydın ilini Yunanistan'a teslim ettiğini, tecavüze uğrayan Türklerin müdafaasına engel olduğunu, İtilaf Devletleri'ni askeri işgalde bulunmaya davet ettiğini fakat milletin bu sefer tedbirli ve hazırlıklı davranacağını Damad Ferit Hükümetini tanımayacağını açıklıyordu. İstanbul işgal altında olduğundan normal faaliyetini sürdüremeyen Mebuslar Meclisi'nin olağanüstü yetki ile Ankara'da toplanması için her türlü tedbir alınmıştı. 19 Mart 1920'de bu hususta her tarafa bildiri gönderildi. Yapılan seçimler sonunda mebuslar Ankara'da toplandılar. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Paşa derhal bir hükümet teşkil edilmesini istedi. Meclis, kurucu meclislerin sahip oldukları bütün haklara sahip olduğu gibi hükümet vazifesini de üzerine almış bulunuyordu. Yeni kurulan bu devlet teşri, icra ve kaza kuvvetlerini kendinde topladığından bir "cumhuriyet" demekti. Fakat şartlar uygun olmadığından bu deyim o dönemde kullanılmamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi; böylece hem devlet, hem de hükümetin başına geçmiş oldu.

  positiveswords - 5 ay önce
  The list has over 700 positive words that start with S to describe someone positively.

  jJQaBOcg - 4 ay önce
  20

  jJQaBOcg - 4 ay önce
  20

  Görüş/mesaj gerekli.
  Markdown kullanılabilir.

  Türk Braille alfabesi
  3 yıl önce

  Türk Braille alfabesi veya Türk körler alfabesi, Türkiye Türkçesinin yazımında kullanılan Braille alfabesidir. Türk Braille alfabesi, uluslararası kullanımı...

  Orhun Alfabesi
  3 yıl önce

  Orhun, Göktürk ya da Köktürk alfabesi, Göktürkler ve diğer erken dönem Türk kağanlıkları tarafından kullanılmış, Türk dillerinin yazılması için kullanılmış...

  Orhun Alfabesi, Abece, Alfabe, Arap, Ermeni, Gök Türk, Kazım Mirşan, Kiril alfabesi, Kırgızlar, Kızıl, Latin
  Eski Uygur alfabesi
  3 yıl önce

  geliştirmişlerdir. Böylece Uygur ağzı, Uygur alfabesi vasıtasıyla klasik bir yazı dili hâline gelmiş; Orta Asya’daki diğer Türk topluluklarının ortak dili de bu ağız...

  Azeri Alfabesi
  3 yıl önce

  yerine yeni bir Latin alfabesi getirmiştir. En son 1922 yılında, Bakü'de Yeni Türk əlifba komitəsi (Јени түрк əлифба комитəси; Yeni Türk Alfabe Komitesi) tarafından...

  Azeri Alfabesi, 1991, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İran, ,
  Tuva Alfabesi
  5 yıl önce

  Tuva Alfabesi, Tuva Cumhuriyetinde kullanılan resmî alfabedir. Tuva alfabesi Kiril alfabesidir. Rusça'daki alfabeden birkaç ayrımı vardır. Rusçada olmayan...

  Latin alfabesi
  3 yıl önce

  Latin alfabesi veya Roma alfabesi, antik Roma tarafından Latince yazmak için kullanılan yazı sistemidir. Latin alfabesi, görsel olarak Eski Yunan alfabelerine...

  Latin alfabesi, A, Abece, B, C, D, Dil, E, F, G, H
  Braille alfabesi
  3 yıl önce

  Braille alfabesi veya Körler alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir...

  Braille alfabesi, A, 1 (number), B, 2 (number), C, 3 (number), D, 4 (number), E, 5 (number)
  Kiril Alfabesi
  3 yıl önce

  genel olarak Latin alfabesi dışındaki ses sistemlerinin Latin Alfabesine çevrilmesini ifade eder. Rusçadaki bazı harflerin Kiril alfabesi kullanan diğer ülkelerdeki...

  Kiril alfabesi, 18. yüzyıl, 1918, 9. yüzyıl, A (Kiril), Başkortostan, Be (Kiril), Büyük Petro, De (Kiril), Dje, E (Kiril)