Latin Amerika'daki Yahudilerin Tarihi

Kısaca: Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi, bazı bakış açılarına göre Christopher Columbus'un İspanya'dan yola çıkıp Atlantik Okyanusu'nu geçtiği tarih olan 3 Ağustos 1492'de başlar. Onun yola çıktığı tarih, Katolik Monarklar olan I. Isabel ve II. Fernando'nun İspanya'daki Yahudilere ya Katolisizm'e geçmelerini ya da ülkeyi terketmelerini emreden bildirgeyi yayınladığı tarihe denk gelir. ...devamı ☟

Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi, bazı bakış açılarına göre Christopher Columbus'un İspanya'dan yola çıkıp Atlantik Okyanusu'nu geçtiği tarih olan 3 Ağustos 1492'de başlar. Onun yola çıktığı tarih, Katolik Monarklar olan I. Isabel ve II. Fernando'nun İspanya'daki Yahudilere ya Katolisizm'e geçmelerini ya da ülkeyi terketmelerini emreden bildirgeyi yayınladığı tarihe denk gelir. Columbus'un ilk seyahatindeki mürettebatta en az yedi Yeni Hristiyanlar (Yahudilik'ten Hristiyanlığa geçenler) bulunmaktaydı. Bunlar içinde, yeni dünyaya ilk ayak basan Rodrigo de Triana, doktor Maestre Bernal ve Arapça ve İbranice bilen tercüman Luis De Torres de bulunmaktaydı. Bir süre sonra, Engizisyonlardan uzak olacaklarını düşünen birçok "Yeni Hristiyan" Yahudisi Karayiplerdeki yeni İspanyol ve Portekiz sömürgelerine yerleşti. Bunlardan bazıları "Yeni Dünya"nın fethinde rol aldılar ve Bernal Díaz del Castillo'nun anlattığına göre

Meksika

fethi sırasında gizli Yahudi oldukları ortaya çıkanlar Hernán Cortés'te öldürüldüler. 17. yy'ın ortalarında, Batı Yarımküre'deki en kalabalık Yahudi cemaatleri

Surinam

ve

Brezilya

'da bulunmaktaydı. Yine de, Karayipler, Orta ve Güney Amerika'da Hollanda ve Birleşik Krallıklara ait sömürgelerde Yahudi cemaatleri oluşmaya başladı. 16. yy'da kendi kendilerini işletebilen cemaatler

Brezilya

,

Surinam

,

Curaçao

,

Haiti

,

Dominik Cumhuriyeti

, Jamaika ve Barbados'ta örgütlendiler. Buna ek olarak,

Küba

,

Porto Riko

ve

Meksika

gibi engizisyonun hakim olduğu İspanyol ve Portekiz bölgelerinde organize olmamış Yahudi cemaatleri bulunmaktaydı fakat bu Yahudiler kimliklerini yetkililere karşı genelde gizli tuttular. Bugün, çoğu

Arjantin

ve

Brezilya

'da olmak üzere Latin Amerika'da 2,500,000'den fazla Yahudi bulunmaktadır. Arjantin İspanyol Engizisyonu'ndan kaçan Yeni Hristiyanlar

Arjantin

'e yerleşti fakat burada toplum içinde asimile oldular. Virreinato del Río de la Plata'da Portekizli tüccar ve kaçakçılar genel olarak "Yahudi" olarak tanımlansa da bağımsızlık ilan edilene kadar organize bir cemaat kurulmadı. 1810'dan sonra, 19.yy'ın ortalarında, özellikle Yeni Hristiyan olmayıp da Yahudiliklerini açıkça beyan edenler Fransa'dan buraya yerleşmeye başladı. 19.yy'ın sonlarında, ABD'ye olduğu gibi bu ülkeye de Doğu Avrupa'daki zulümlerden kaçan Yahudiler taşındı; bu kişilere "Rusos" (Ruslar) dendi. Bugün, çoğu Buenos Aires'te olmak üzere

Arjantin

'de 250.000 civarı Yahudi bulunur ve bu Amerikalarda, ABD ve Kanada'dan sonra gelen en büyük Yahudi cemaatini oluşturmaktadır. Onlara yasal olarak, Roşaşana ve Yom Kipur'da iki günü ile Pesah'ın ilk iki ve son iki günü bayram günleri olarak tahsis edilmiştir. Bolivya

Bolivya

'daki Yahudilerin varlığı İspanyol sömürge çağının ilk dönemlerine rastlar. Bu dönemde Sefarad konversolar için

Bolivya

'nın Santa Cruz şehri bir sığınak oluşturmaktaydı. 1557'de birçok kripto Yahudi

Paraguay

ve Buenos Aires'ten gelip Ñuflo de Chávez'e katıldılar ve Santa Cruz şehrinin ilk kurucularından oldular. 16. yy'da marrano oldukları iddia edilen kişiler Potosi, La Paz ve La Plata'ya yerleşti, fakat kısa zamanda madencilik ve ticaret ile uğraşıp ekonomik başarıya ulaşınca yerel yetkililer ve engizisyonlar tarafından zulme uğradılar. Bunun üzerine çoğu marrano, izole bir şehir olan ve konversoların engizisyonlardan etkilenmediği Santa Cruz'a taşındılar. Bu sınır kenti Portekiz ve Guarani yağmacıları ile

Peru

madenleri arasında tampon bölgeydi. Çoğu, Santa Cruz'un yanı sıra komşu kentler olan Vallegrande, Postrervalle, Portachuelo, Terevinto, Pucara, Cotoca ve diğer şehirlere yerleşti. Santa Cruz'un en eski Katolik ailelerinden bazıları Yahudi kökenlidir; Yahudilik geleneklerinden bazıları halen hayatta olup bölge cemaati bu geleneklerden etkilenmişlerdir. 1920'lerde dahi bazı ailelerde yedi kollu şamdan bulunup kaşer kurallarının anıldığı bilinmektedir. Brezilya Yahudiler

Brezilya

'ya ilk olarak özellikle Hollanda hakimiyeti döneminde yerleşti ve Ameriklardaki ilk sinagogu Recife'de 1636'da inşa etti. Yahudilerin çoğu, İspanya ve Portekiz'de eskiden Hristiyandı ve bölgeye Hollanda'nın sunduğu dini özgürlük sebebiyle taşındı. 1656'da Portekizlerin ülkeyi fethetmesiyle Yahudiler Karayiplere ve sonradan New York olacak olan Nieuw Amsterdam'a gittiler. 19. yy'da

Brezilya

bağımsızlığını ilan etmesiyle 19. yy ile 20. yy'ın başları arasında ülkeye Yahudi göçü hızlandı. Ülkeye olan Yahudi göçü 1881-1900 yılları kısmen daha az olmuş olsa dahi

Brezilya

'ya olan dünya genelindeki göç en yüksek rakamına ulaştı. 1921-1942 yılları arasında bölgeye olan dünya genelindeki göç %21'e düştü fakat ABD,

Arjantin

, Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti göç yasalarına sınırlamalar ve kota koyunca

Brezilya

'ya olan Yahudi göçü %57,000 arttı.

Brezilya

hükümeti göçmen yasalarını yürürlüğe sokmayarak iyi ilişkilerini sürdürmeye devam etti. Son olarak Yahudiler güçlü bir destek temeli ve ekonomik fırsatlar oluşturduğundan bu durum Doğu Avrupa ve Polonya Yahudilerinin ilgisini çekti. Jeffrey Lesser's article 2000 nüfus sayımına göre Yahudilik dinini icra eden 87,000 kişi bulunmaktadır (varsayımlara göre bu rakam 96,000'dir).

Brezilya

Yahudileri
siyaset, spor, akademi, ticaret, sanayi ve

Brezilya

yaşamında aktif rol almaktadırlar. Her ne kadar

Brezilya

Yahudilerinin çoğu São Paulo'da yaşasa da Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais ve Paraná'da büyük cemaatleri bulunur. Curaçao 1651'den beri var olan Amerikalardaki en eski Yahudi cemaati

Curaçao

'da bulunur ve eski sinagogun bulunduğu yere dikilen ve 1732'de tamamlanan sinagog Amerikalardaki en eski sinagogdur.

Curaçao

Yahudi cemaati, 18 ve 19.yy'larda New York City ve Rhode Island'daki Touro Sinagogu cemaatlerinin de bulunduğu Amerikan Yahudi cemaatlerinde kilit rol oynamıştır. Dominik Cumhuriyeti İspanyol Engizisyonu sonucunda 16 ve 17.yy'da buradan kaçan konverso Sefarad tüccarlar Hispanyola'ya vardı. Asırlar boyunca birçok Yahudi genel toplum içinde asimile oldu ve bazıları Katolik dinine geçti. Ülkedeki Yahudilerde, atalarının Sefarad kültüründen unsurlar bulunur. 18 ve 19.yy'larda çoğu Sefarad aile

Curaçao

'dan

Dominik Cumhuriyeti

'ne göç etti. Puerta Plata eyaletine yakın küçük bir kent olan Sosua, 1930'larda Nasyonel Sosyalist rejiminden kaçan Aşkenazlar tarafından kuruldu. Ülkenin diktatörü Rafael Trujillo, yeteneklerinden faydalanmak için çoğu Yahudiyi ülkesine kabul etti; amacı,

Haiti

li
göçmenlerden ziyade Avrupalı ve Ortadoğulu göçmenleri cezbetmekti. Bugün Sosua'da halen bir sinagog ve Yahudi tarihi müzesi bulunur. Adanın kuzeyindeki Sosua'ya yakın yerleşim birimlerinde, gerek Aşkenaz gerek Sefarad, hala Yahudi bulmak mümkündür. Ekvador

Ekvador

Yahudilerinin çoğu Sefarad kökenlidir. Bazı kişiler bu Yahudilerin

Ekvador

'a gelen Avrupalı yerleşimciler olduğunu varsayar. Diğerleri, 1939'da Almanya'dan "Koenigstein" isimli bir gemiyle vardı. 1933-43 yılları arasında 2700 Yahudi göçmen bulunmaktaydı. 1939'da, çoğu Alman ve Polonya kökenli olan Yahudiler, İtalyan etkisi altındaki Alberto Enriquez Gallo hükümeti tarafından bir bildirgeyle kovuldular. Halk genelinde antisemitizm yayıldı fakat bu durum Amerikan elçiliğinin araya girmesiyle durduruldu. 1945'te, %85'i Avrupalı mülteci olan 3000 Yahudi bulunmaktaydı. 1950'de bu sayının 4000'e ulaştığı düşünülür.

Ekvador

'daki Yahudi cemaatlerinin çoğu Alman kökenlidir.

Ekvador

Yahudilerinin büyük bir kısmı Quito ve Guayaquil şehirlerinde yaşamaktadır. Quito'da bir Yahudi okulu bulunur. Guayaquil'de, Los Caminos de Israel'e bağlı Nachle Emuna Cemaati bulunur. 50'den fazla aile Yahudi ibadetlerine geri dönmüştür.

Ekvador

'a gelen Yahudi göçmenler arasında profesyoneller, entellektüeller, artistler, profesörler ve yazarlar bulunmaktadır. El Salvador 1868'de

El Salvador

'a gelen Alsace doğumlu Bernardo Haas'ın ülkedeki ilk Yahudi olduğuna inanılır. 1888 kayıtlarında yer alan Leon Libes isimli başka bir Yahudi ise ilk Alman Yahudisidir. Türkiye, Mısır, Tunus ve Fransa'dan Sefarad Yahudileri de bu ülkeye geldi. De Sola, ülkedeki ilk sinagogun kurulmasında yardımcı olduğu için cemaatin en değerli üyelerinden biri oldu. 1936'da, II. Dünya Savaşı nedeniyle Yahudi cemaati, dindaşlarının Avrupa'dan kaçmasına yardım etti. Bazılarının

El Salvador

'da akrabaları vardı fakat bazıları zorla

Brezilya

,

Ekvador

,

Guatemala

ve

Panama

gibi ülkelere gönderildiler. 30 Temmuz 1939'da, Devlet Başkanı Martinez, 50 Yahudi mülteci taşıyan Portland isimli Alman gemisinin girişine izin vermedi. 11 Eylül 1948'den beri cemaatin "Colegio Estado de Israel" isimli bir Yahudi okulu vardır. Fransız Guyanası Yahudiler

Fransız Guyanası

'na Dutch West India şirketi aracılığıyla geldi. 12 Eylül 1659'da Portekizli Yahudiler

Brezilya

'dan buraya vardı. Şirket,

Brezilya

lı mülteci David Nassy'yi, Yahudileri Cayenne adasının batısında Remire veya Irmire denen alanda yerleştirmesi için görevlendirdi. Paulo Jacomo Pinto, 1658'den 1659'a kadar Amsterdam'daki yetkililerle Livornolu Yahudileri Amerikalara getirmek için görüşmeler yaptı. 20 Temmuz 1600'de 150'den fazla Sefarad Livorno'yu terkedip Cayenne'ye yerleşti. Fransızlar, diğer kolonilerinin aksine buradaki koşulları kabul etti. Yine de nüfusun üçte ikisi Hollanda kolonisi

Surinam

'a gitmeyi tercih etti. Birkaç onyıl içinde Cayenne'deki Livonro Yahudileri

Surinam

'a göç etti. Ülkede geri kalan Yahudiler, 1667'de İngilizler bölgeyi fethedince ya

Surinam

'a ya da Barbados'a şeker kamışı üretimi için gönderildi. 17.yy'ın sonlarından beri az sayıda Yahudi Frasız Guyanası'nda yaşamaktadır. 1992'de 20

Surinam

lı ve Kuzey Afrikalı Yahudi aile Cayenne'deki cemaati tekrar kurmayı denediler. Ülkede Chabad örgütü bulunmaktadır ve cemaat içindeki Yahudi yaşamını idame ettirmektedir. Çoğu Cayenne'de olmak üzere Fransı Guyanasında bugün 800 Yahudi yaşamaktadır. Guatemala

Guatemala

'daki Yahudiler, 19.yy'da Almanya ve Doğu Avrupa'dan geldiler. Çoğu, II. Dünya Savaşı sırasında ülkeye göç etti. Bugün Guatemela'da yaklaşık 1200 Yahudi bulunmaktadır ve nüfusun büyük bir kısmı

Guatemala

, Quezaltenango ve San Marcos şehirlerinde yaşamaktadır.

Guatemala

Yahudileri, Alman ve Doğu Avrupa Yahudilerinden oluşur. Haiti Christopher Columbus

Haiti

'ye vardığı zaman yanında tercümanı Luis de Torres de bulunmaktaydı. Luis, 1492'de

Haiti

'ye yerleşen ilk Yahudilerden biri oldu.

Haiti

1633'te Fransa tarafından işgal edildi ve 1634'te

Brezilya

'dan birçok Hollanda Yahudisi geldi. 1683'te, diğer Fransa sömürgelerinde olduğu gibi Yahudiler

Haiti

'den de kovuldu fakat Fransız ticaret şirketlerinde yetkili olan bazı Yahudilerin kalmalarına izin verildi. 18.yy'ın ortalarında kovulan Yahudiler geri geldi. Köle ayaklanmaları (Toussaint L'Ouverture) baş gösterdiği zaman Yahudi cemaatinden birçok kişi öldürüldü ve bazıları kovuldu. Bundan birkaç yıl sonra Polonya Yahudileri ülkelerindeki iç huzursuzluk nedeniyle Grand-Anse bölgesindeki Casal'a yerleşti. Çoğu Yahudi liman kentlerine yerleşmeye çalıştı. 1881'de, Port-au-Prince'de bir zümre, bir grup Yahudiye saldırdı fakat zümre milişalar tarafından püskürtüldü. Birkaç yıl önce arkeologlar Jérémie'de kripto Yahudilere ait bir sinagog buldular. Cap-

Haiti

en
, Cayes ve Jacmel şehirlerinde Yahudi mezar taşları bulundu. 19.yy'ın sonlarında Lübnan, Suriye ve Mısır'dan Yahudi aileler buraya göç etti. Bu Yahudiler beraberinde Sefarad kültürünü getirdi. 1915'te

Haiti

'de 200 Yahudi vardı. 20 yıllık Amerikan işgali sırasında çoğu Yahudi ABD'ye göç etti. 1937'de hükümet, Holokost'tan kaçmaya çalışan Doğu Avrupa Yahudileri için pasaport ve vize hazırladı. Bu dönemde adada 300 Yahudi bulunmaktaydı ve çoğu 1950'lerin sonlarına kadar adada kaldı. 2010 itibariyle

Haiti

'de bilinen 25 Yahudi bulunmaktadır ve Port au Prince'in dışındaki varlıklı Petionville kentinde yaşamaktadır.

Haiti

ve İsrail'in tam diplomatik ilişkileri bulunur fakat İsrail'in en yakın kalıcı diplomatı komşu

Dominik Cumhuriyeti

'ndedir. Honduras

Honduras

, 19.yy'dan 1980'lere kadar Rusya, Polonya, Almanya, Macaristan ve Romanya'dan Yahudi göçü aldı. Bunun yanı sıra Yunanistan ve Türkiye'den Sefaradlar ve Kuzey Afrika'dan Mizrahiler de buraya göç etti. 1970 ve 80'lerde İsrail'den çok sayıda göçmen kabul etti. Son yirmi yıldır

Honduras

Yahudi yaşamında canlanma gözlenmektedir. Tegucigalpa ve San Pedro Sula'daki cemaatler daha aktif hale geldi. 1998'de,

Honduras

Yahudi cemaatinin merkezi olan sinagog kasırga sonucu yok oldu fakat cemaat içinde para toplanıp sinagog tekrar inşa edildi.

Honduras

'taki Yahudilerin çoğu Tegucigalpa'da yaşamaktadır. Kolombiya 16. ve 17.yy'larda zulümlerden kaçıp dini özgürlük arayan marranolar İber Yarımadası'nı terketti. Bunlardan bazılarının eski adı Yeni Granada olan

Kolombiya

'nın kuzeyine yerleştiği düşünülür. Göçmenlerden çoğu

Kolombiya

toplumu içinde asimile oldularsa da bu toplumda genelde farkında olmamalarına rağmen Sefarad Yahudi ibadetleri bulunur. 18.yy'da dinini icra eden Yahudiler Jamaika ve

Curaçao

'dan geldi. Her ne kadar Yahudilik resmen tanınmamışsa da 18.yy'ın sonlarına doğru bu kişiler dinlerini alenen uyguladılar. Hükümet Yahudiliği resmen bir din olarak tanıdığı zaman Yahudilere bir mezarlık tahsis etti. 18. ve 19.yy'larda Yahudiler

Kolombiya

toplumunda kalıcı yerlere geldiler fakat baskılar sonucu ya dinlerini değiştirdiler ya da dinlerini ifşa etmemeye zorlandılar. Bu kişiler arasında İngiliz asıllı Yahudi yazar Jorge Isaacs, Latvia Yahudisi sanayici James Martin Eder ve engizisyonlar zamanında İspanya'dan kovulup

Curaçao

'ya yerleşen De Lima ve Lobo aileleri bulunur; toplumda etkili üyeler olan bu ailelerin soyu zamanla Katolisizm'e geçmiştir. 20.yy'ın başlarında Yunanistan, Türkiye, Kuzey Afrika ve Suriye'den Sefaradlar göç etti. Kısa bir süre sonra bunları Doğu Avrupa Yahudileri takip etti. 1933'te Hitler'in başa geçmesiyle Aşkenaz göç dalgası gerçekleşip 7000 Alman Yahudisi

Kolombiya

'ya kaçtı. 1939'dan II. Dünya Savaşı'nın sonun kadar göç yasasıyla Almanya'dan yapılan göçler durduruldu. Sinagoglar, okullar ve sosyal kulüpler gibi enstitülerin kurulmasıyla 1950 ve 60'larda Yahudi nüfusunda artış gerçekleşti. Bugün

Kolombiya

'da, çoğu Bogotá'da olmak üzere 5000 Yahudi bulunur. Ayrıca, Cali, Barranquilla ve Medellin'de cemaatleri vardır ve turistlik mekanlar olan Cartagena, Santa Marta ve San Andrés adasında da Yahudiler yaşamaktadır. Aşkenaz ile Sefarad nüfusu birbirlerine yakındır. Ülke genelinde resmi olarak dokuz sinagog bulunur. Bogota'da Aşkenazlar, Sefaradlar ve Alman Yahudileri kendi enstitülerinden sorumludur. Bogota'daki Confederación de Asociaciones Judías de Colombia,

Kolombiya

'daki bütün Yahudilerin ve Yahudi enstitülerinin merkezidir. 20.yy'ın son on yılında ekonomik iktidarsızlık, şiddet ve kaçırılma olaylarında artış yaşandı, bu sebeple Yahudi cemaatinin çoğu ülkeyi terketti. Çoğu, başta Miami olmak üzere ABD'nin şehirlerine yerleşti. Demokratik Güven Poltikası ile

Kolombiya

'daki şiddet ve ekonomideki kötü gidişat azaldı bu nedenle

Venezuela

'dan kaçan Yahudiler için kabul edilebilir bir yer halini aldı. Yakın bir tarihte

Kolombiya

lı bir grup Yahudiliğe geçmiştir. Kosta Rika

Kosta Rika

'daki ilk Yahudiler muhtemelen 16. ve 17.yy'larda gelen konversolardı. 19.yy'da

Curaçao

, Jamaika,

Panama

ve Karayiplerden Sefarad tüccarlar katıldı. Çoğu Valle Centralde yaşıyordu ve genel toplum içinde asimile olup Yahudiliği bıraktılar. Üçüncü göç dalgası da II. Dünya Savaşı'ndan önce, özellikle 1930'larda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası tehdidi altındaki Avrupa'dan kaçan Yahudiler tarafından gerçekleştirildi. Göçmenlerin çoğu Polonya'nın Żelechów kasabasından geldi. Zamanında bu göçmenler için argo kelime olan Polacos kullanılırdı fakat bu terim zamanla

Kosta Rika

İspanyolcası'nda esnaf anlamına gelmeye başladı. Ülkenin ilk sinagogu Ortodoks Shaarei Zion, 1933'te başkent San José'de inşa edildi. Yahudiler ile Katolik çoğunluk genelde birlikte uyum içinde yaşadılarsa da bazen sorunlar yaşandı; 1940'larda artan milliyetçilik akımıyla antisemit olaylar gerçekleşti. Yakın zamanda, gerek emekliye ayrılan gerekse iş için, başta Amerikalı ve İsrailli Yahudiler bu ülkeye dördüncü göç dalgasını gerçekleştirdi. Çoğu başkentte yaşayan Yahudilerin nüfusu 2500 - 3000 arasıdır. San José'ye bağlı Rohrmoser önemli ölçüde Yahudi nüfusu barındırır. İki sinagog, birer kaşer şarküteri dükkanı ve lokanta bulunur. Ülkedeki tek kaşer Burger King Plaza Rohrmoser alışveriş merkezinde bulunur. Centro Israelita Sionista (Siyonist İsrail Merkezi), içinde sinagog, kütüphane ve müze barındıran Ortodoks bir tesistir. Küba Yahudiler

Küba

adasında asırlar boyunca yaşadılar. Bazı

Küba

lıların ataları, İspanyol Engizisyonu'ndan kaçan kripto Yahudilere dayanır, fakat bunların çok azı bugün Yahudiliklerini icra etmektedir. 20.yy'ın başında

Küba

'ya önemli ölçüde Yahudi göçü gerçekleşti. 1959'da

Küba

'da 15,000 Yahudi bulunmaktaydı fakat bunların çoğu

Küba

Devrimi
'nin ardından ABD'ye göç etti. 1990'ların başında Puro Operasyonu başladı, beş yıllık bir zaman diliminde 400

Küba

lı Yahudi gizlice İsrail'e göç etti. New York Timesın Şubat 2007 sayısına göre çoğu (yaklaşık 1000 kişi) Havana'da olmak üzere ülkede 1500 Yahudi bulunmaktadır. Meksika Yeni Hristiyanlar en erken 1521'de

Meksika

'ya vardılar. Çoğu konverso İspanyol engizisyonlarından kaçıp buraya yerleşti fakat modern

Meksika

Yahudi cemaatinde konversolardan geriye kalan bir yapı bulunmamaktadır.

Meksika

'daki Katolik Kilisesi'nin güçlü varlığı nedeniyle az sayıda konverso ve bundan da az sayıda Yahudi İspanya'nın fethinden sonra

Meksika

'ya göç etti. 19.yy'ın sonlarında

Meksika

lı I. Maximilian
'ın daveti üzerne bazı Alman Yahudileri geldi, bunu Rusya ve Doğu Avrupa'daki pogromlardan kaçan Aşkenazlar takip etti. İkinci büyük göç dalgası ise Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle yaşandı. Türkiye, Fas ve Fransa'daki bazı bölgelerden Sefaradlar

Meksika

'ya yerleşti. Son göç dalgası da II. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi zulmünden kaçanlar tarafından gerçekleştirildi. Bugün, 50,000'den fazla Yahudi

Meksika

'da yaşamaktadır ve bu

Meksika

'yı Latin Amerika'da Yahudi nüfusu barındıran üçüncü büyük ülke yapmaktadır. Son on yılda

Meksika

'nın Quintana Roo eyaletinde, özellikle Cozumel adasında, gelişen bir Yahudi cemaati bulunur. 2009'da Chabad, Rabbi David Caplin ve Rabbi Shalom Peleg liderliğinde bir şube açtı. Başladığı günden beri başarılı bir şekilde büyüyen Chabad, Glatt Kaşer lokanta ve ilk kaşer mikveyi inşa etti. Her yıl yüz binlerce Yahudi turist adayı ziyaret etmektedir. Cozumel Chabad'ı ayrıca Playa Del Carmen, Cancun ve Isla Mujeres şehirlerinde de hizmetler sunmaktadır. Nikaragua

Nikaragua

'ya ilk Yahudiler Doğu Avrupa'dan 1929 yılında geldiler.

Nikaragua

'daki Yahudi cemaati kısmen küçüktü ve çoğunluğu Managua'da yaşadı. Yahudiler, çiftçilik, imalatçılık ve perakendecilik yaparak ekonomiye önemli derecede katkıda bulundular. İsrail'in Somoza rejimine silah satma iddiasıyla Yahudi cemaati bireyler tarafından antisemit hareketlerle karşılaştılar. Bu bireylerin çoğu Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (SUKC) bağlıydılar. Genellikle, ABD, İsrail ve diğer Orta Amerika ülkelerine göç ettiler. Paraguay 19.yy'a doğru Yahudiler Fransa, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerden

Paraguay

'a göç ettiler. I. Dünya Savaşı sırasında, çoğunluğu Sefarad olmak üzere Filistin (Kudüs), Mısır ve Türkiye'den Yahudiler

Paraguay

'a vardı. 1920'lerde Ukrayna ve Polonya'dan ikinci bir göç dalgası gerçekleşti. 1933 - 1939 arası, 15,000 ila 20,000 Yahudi,

Paraguay

'ın sebest göç kanunlarından faydalanarak Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Avrupası'ndan kaçıp Almanya, Avusturya ve Çekoslovakya'dan ayrıldı. II. Dünya Savaşı'nın ardından

Paraguay

'a gelen Yahudiler toplama kamplarından kurtulanlardı. Bugün, çoğu başkent Asunción'da olmak üzere ülkede 10,000 Yahudi mevcuttur ve bunların çoğunluğu Alman kökenlidir. Peru Konversolar

Peru

'ya İspanyol fetihleri zamanında vardı. Başlangıçta,

Peru

Kral Vekilliği
altındaki

Peru

'da engizisyonlar aktif değildi. Fakat, engizisyonların bölgeye ulaşmasıyla Yeni Hristiyanlar yargılanmaya ve bazıları öldürülmeye başlandı. Bu dönemde, kişinin kökeni ne olursa olsun sonradan Katolisizm'e geçenlere "marranolar", "konversolar" ve "cristianos nuevos" (Yeni Hristiyanlar) denmekteydi. Modern zamanlarda, II. Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra, genelde güney ve batı Slavlar ve Macarlardan oluşan Aşkenazlar başta Lima'ya olmak üzere

Peru

'ya göç ettiler. Bugün

Peru

Yahudileri ülke ekonomisi ve politikasında önemli roller almaktadır. Porto Riko Üçü başkent San Juan'da olmak üzere dört sinagog ve 3000 kişiyle

Porto Riko

, Karayiplerdeki en büyük Yahudi cemaatini oluşturmaktadır. Tarihin büyük bir bölümünde Yahudilerin resmi olarak

Porto Riko

'ya yerleşmeleri yasaktı fakat çoğu Yahudi, dinlerini gizleyek uzak dağlık bölgelere yerleştiler. 1800'lerin sonunda gerçekleşen İspanyol-Amerikan Savaşı'nda, Amerikalı Yahudi askerler yerli

Porto Riko

Yahudileriyle Ponce'deki Eski Telegraf binasında biraraya gelip dini ibadette bulundular. Yahudilerin çoğu, II. Dünya Savaşı'nın ardından Orta ve Doğu Avrupa'dan geldi. Bir kısmı ise 1959'da Fidel Castro liderliğindeki

Küba

Devrimi
'nden sonra gelen

Küba

lı Yahudilerdir
. Surinam Amerikalardaki en eski Yahudi cemaati

Surinam

'da bulunur. 1500'lerdeki Portekiz ve İspanyol engizisyonları zamanında, engizisyonlardan ve toplumsal ayrımcılıktan kaçan Yahudiler Hollanda ve Hollanda sömürgelerine yerleştiler. Katolisizm'e geçen Yahudilere Yeni Hristiyanlar, konversolar ve bazen de "Marrano"lar denmekteydi. Portekiz Kralı sulh yargıcı Hollanda'ya gitmek isteyenler için 16 gemi, zaman ve güvenlik tahsis etti. Hollanda hükümeti mültecilere

Brezilya

'ya gitme fırsatı verdi; çoğu Recife'ye yerleşip kakao ticaretiyle uğraştı.

Brezilya

'daki Portekizliler Yahudilerin kuzey Hollanda sömürgelerine gitmeleri için baskı yaptı. Yahudiler

Surinam

'a 1639'da yerleşti. II. Dünya Savaşı kapıya dayandığında Hollandalı ve diğer Avrupa bölgelerinden Yahudilerin bazıları

Surinam

'a kaçtı. Bugün

Surinam

'da 2765 Yahudi bulunmaktadır. Şili Ülke genelinde dini azınlık oranı %1 olmasına rağmen küçük Yahudi cemaati

Şili

toplumunda kalıcı yerler edinmiş, 1810'da kazanılan bağımsızlık öncesi ve sonrasında kültürel mozaiğe katkıda bulunmuştur.

Şili

Yahudilerinin çoğu Santiago ve Valparaíso'da yaşamaktadır fakat ülkenin kuzey ve güneyinde de cemaatler bulunmaktadır. Az nüfusa rağmen

Şili

genelinde tanınan Yahudiler vardır, bunlar içinde dünyada en uzun televizyon şovu olan 'Sábado Gigante' sunucusu Mario Kreutzberger, kültür ve sanatta katkısı olan Alejandro Jodorowsky, aktör Nissim Sharim, aktrisler Shlomit Baytelman ve Anita Klesky, şair ve

Şili

Komünist Partisi
lideri Volodia Teitelboim, radikal yeşil-komünist koalisyon lideri Tomás Hirsch, maden bakanı Karen Poniachick, toplumsal ilişkiler bakanı Clarisa Hardy ve 2004 Atina Olimpiyatlarında teniste altın madalya kazanan Nicolás Massú bulunur. Ülkedeki en önemli perkande şirketi 'Gendelman ve Hites' ile yatak ve çilte şirketi 'Rosen' Yahudiler tarafından kurulmuştur. Uruguay

Uruguay

'daki Yeni Hristiyanların varlığı 16.yy'a dayandığı düşünülür; konverso tarihiyle ilgili koloniyal döneme ait çok az belge mevcuttur. 1726'da, Montevideo valisi ilk yerleşimciler için "değerli, iyi huylu, şerefli ve aile insanlarıdır yani bayağı, Fas veya Yahudi ırkından değildir" dedi. Yahudi yerleşim birimiyle ilgili ilk kaynak 1770'lere aittir. Engizisyonun bitmesiyle, 1813'te

Uruguay

'ın politik ve sosyal sistemi gelişti, daha açık ve hoşgörülü siyaset izlenmeye başlandı. Şeffaf politika sebebiyle Yahudiler 19.yy'ın başından beri ülkede ikamet etmektedir. Bazı Yahudiler

Arjantin

ve

Brezilya

'ya gitti. 1929'da, Aşkenaz Yahudi cemaati eğitim ağı kurdu. 1920'lerde, ülkenin çeşitli yerlerinde Yahudi okulları faaliyet göstermekteydi. 1930'larda, Faşist ve liberal göç karşıtı yasalar yürürlüğe sokulup başta Yahudiler olmak üzere yabancıların göçü engellendi. Birçok kişi Yahudilerin

Uruguay

toplumuna katılmasına karşı çıktı. Bugün,

Uruguay

Yahudi cemaati Polonya ve Rus Yahudi ailelerinden oluşmaktadır. Cemaatin %75'i Aşkenaz, %11'i Sefaraddır. Venezuela

Venezuela

'daki Yeni Hristiyanların tarihi büyük olasılıkla 17.yy'ın ortalarında başlamıştır; bazı kayıtlar konversoların Caracas ve Maracaibo'da yaşadığını ima etmektedir. 19.yy'a girildiğinde

Venezuela

ve

Kolombiya

, İspanya'ya karşı bağımsızlık savaşı vermekteydi.

Venezuela

'ya bağımsızlığını kazandıran lider Simón Bolívar,

Curaçao

'daki Yahudi evlerinde sığınnma imkanı ve ordusu için Yahudilerden maddi destek buldu. Yapılan nüfus sayımına göre 1891'de Venezula vatandaşı olan 247 Yahudi bulunmaktaydı. Ülkenin değişik şehirlerindeki Yahudileri biraraya getirmek için 1907'de Israelite Beneficial Society (İsrailoğulları Yarar Toplumu) kuruldu, daha sonra bu örgüt 1919'da Israelite Society of

Venezuela

(

Venezuela

İsrailoğulları Toplumu) adını aldı. 1943'te 600 Alman Yahudisi ülkeye girdi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra bunlardan birkaç yüzü vatandaş oldu. 1950'de göç kısıtlamalarına rağmen Yahudi nüfusu 6000'e ulaştı. Bugün,

Venezuela

'da 35,000'den fazla Yahudi yaşamaktadır ve bunların yarısından fazlası başkent Caracas'tadır. Sefaradlarla Aşkenazların sayısı eşittir. Ülkedeki 15 sinagogdan biri hariç hepsi Ortodokstur.

Venezuela

Yahudilerinin çoğunluğu orta sınıfın bir parçasıdır. Amerikalar ve Karayipteki Yahudi nüfusu 1 Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro; v. 74. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1953. Bibliyografi * Mordechai Arbell, Dennis Channing Landis, Ann Phelps Barry Spanish and Portuguese Jews in the Caribbean and the Guianas: A Bibliography, Interamericas, 1999, ISBN 0-916617-52-1 * Mordechai Arbell The Portuguese Jews of Jamaica, Canoe Press, 2000, ISBN 976-8125-69-1 * Marjorie Agosín Memory, Oblivion, And Jewish Culture In Latin America, University of Texas Press, 2005, ISBN 0-292-70667-7 * Alan Fredric Benjamin Jews of the Dutch Caribbean: Exploring Ethnic Identity on Curacao, Routledge, 2002, ISBN 0-415-27439-7 * Judah M. Cohen Through the Sands of Time: A History of the Jewish Community of St. Thomas, UPNE, 2004, ISBN 1-58465-341-8 Judith Laikin Elkin. The Jews of Latin America (rev) Holmes & Meier, 1998. ISBN 0-8419-1369-2 * Ariel Segal Frielich Jews of the Amazon: Self-Exile in Earthly Paradise, The Jewish Publication Society, 1999, ISBN 0-8276-0669-9 Jeffrey Lesser & Raanan Rein. Rethinking Jewish-Latin Americans. University of New Mexico Press, 2008. ISBN 978-0-8263-4401-4 http://books.google.com/books?id=SbSySBPlQT4C&pg=PA1&dq=jeffrey+lesser&hl=en&ei=0nD6TIHgAo6bOsHsgNUK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CC0Q6AEwAg#v=onepage&q=jeffrey%20lesser&f=false Jeffrey Lesser, Welcoming the Undesirables: Brazil and the Jewish Question . University of California Press, 1995 http://books.google.com/books?id=zM9NtZOHxdcC&printsec=frontcover&dq=jeffrey+lesser&hl=en&ei=0nD6TIHgAo6bOsHsgNUK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=jeffrey%20lesser&f=false * Ruggiero, Kristin The Jewish Diaspora In Latin America And The Caribbean: Fragments Of Memory, Sussex Academic Press, 2005, ISBN 1-84519-061-0 * The Jews and the Expansion of Europe to the West, 1450-1800, Berghahn Books, 2001, ISBN 1-57181-430-2 Leo Spitzer. Hotel Bolivia. Hill and Wang, 1998. ISBN 0-8090-5545-7 Dış bağlantılar * Jews in Argentina * Jews in Bolivia * Jews in Brazil * Jews in Chile * Jews in Colombia * Jews in Costa Rica * Jews in Cuba * Jews in Ecuador * Jews in

El Salvador

* Jews in French Guiana * Jews in

Guatemala

* Jews in

Haiti

* Jews in

Honduras

* Jews in Martinique * Jews in Mexico * Jews in

Paraguay

* Jews in

Peru

* Jewish Puerto Rico * Jews in

Surinam

e
* Jews in

Uruguay

* Jews in

Venezuela

* The Foundation For Jodensavanne * Brazil's Jews face 60% intermarriage rate Includes history and current stats * Latin American Jews contend with spike in anti-Semitism By Sara Miller Llana, The Christian Science Monitor July 26, 2009

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Honduras'taki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2009.  Comunidad Judia de Honduras Gizli Yahudilik Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi Yahudilik portali...

Küba'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

Testino Jewban'ı sinagog gazetesinin ismi olarak seçmiştir. Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi ^ a b c New York Times ^ The Virtual Jewish History Tour...

El Salvador'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

Latinoamérica y el Caribe Zaidner, Michael. Jewish Travel Guide. Vallentine Mitchell, Portland, 2000. Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi Yahudilik portali...

Nikaragua'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

yerel Nikaragua Yahudileri tarafınca ilk defa kullanıldı. Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi ^ a b c d "World Jewish Communities - Latin America - Nicaragua"...

Peru'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

Lima'da bulunan Yahudilerin Iquitos'ta küçük bir cemaati bulunur. Amazon Yahudileri B'nai Moşe Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi Yahudilik portali...

Arjantin'Deki Yahudilerin Tarihi
6 yıl önce

Arjantin'deki Yahudilerin tarihi İbyol ve Portekiz engizisyonlarına kadar dayanır. Río de la Plata Kral Vekilliğindeki birçok Portekizli tüccar Yahudi idi,...

Dominik Cumhuriyeti'ndeki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

karşılıklı diplomatik ilişkileri bulunur. Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi ^ [1] 13 Ocak 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Biography...

Meksika'daki Yahudilerin tarihi
6 yıl önce

Holocaust Memorial Museum23 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Latin Amerika'daki Yahudilerin tarihi Kripto Yahudilik Yahudilik portali...